Facebook Pixel

O dotace na pořízení fotovoltaiky můžete žádat nejen z pozice domácnosti, ale i z pozice obce či budoucího obchodníka v energetice.

Kategorie podpory dotace RES+

Umožňuje to Modernizační fond v rámci programu RES+, který poskytuje dotace na nové nepalivové obnovitelné zdroje energie (RES+). Mimo jiné tedy i na fotovoltaiku.

Modernizační fond si klade za cíl pomáhat zemím, které patří v EU mezi ty ekonomicky slabším. Skrze fond mohou rozvíjet své hospodářství prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky.

Žádosti o dotace vyřizuje Státní fond životního prostředí (SFŽP), který byl jakožto účelový fond České republiky vytvořen za účelem ochrany životního prostředí.

  1. Státní fond životního prostřední nabízí v rámci programu RES+ celkem 3 kategorie podpory: Modernizační fond RES+ č.1/2022 - dotace určené pro stávající či budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětví.
  2. Modernizační fond RES+ č.3/2022 - dotace určené obcím na území ČR, které měly k 1.1.2022 maximálně 3000 obyvatel.
  3. Modernizační fond RES+ č.4/2022 - dotace určené obcím, samosprávným městským obvodům a městským částem a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi.
energie

Předmět dotace RES+

V rámci dotačního programu RES+ můžete v závislosti na konkrétní kategorii žádat o dotaci na: fotovoltaickou elektrárnu, bateriovou akumulaci, elektrolyzér, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

V rámci jedné žádosti můžete požádat o dotaci na více systémů, nejen samotnou FVE. Dílčí dotace se následně sčítají do výsledné výše dotace.

Konkrétní částka se odvíjí převážně od nákladů, kapacitě akumulace baterie do FVE a výkonnosti elektrolyzéru. U všech 3 programů je ale nutné splnit podmínku, kdy celková výše dotace nepřekročí maximální míru podpory podle článku 41 GBER (nařízení Komise EU č. 651/2014).

energie

Dotaci RES+ vyřídíme za Vás!

S vyřízením dotace si ale nemusíte lámat hlavu. V MOBISu vyřizujeme veškeré žádosti o dotace za klienty my. Výši dotaci, na kterou budete mít nárok, přikládáme už k cenové nabídce, kterou od nás obdržíte.

Následně naše ekonomické oddělení zažádá příslušné úřady o maximální možnou dotaci, na kterou máte nárok. Od vás budeme potřebovat jen podklady a dokumenty, o které vás poprosíme. Zbytek můžete nechat na nás. O celém procesu vás samozřejmě budeme informovat.

Chci zadotovat FVE!

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s.r.o.

Kontaktní formulář