Dotace na fotovoltaiku v roce 2024: Kolik získám a jaké jsou podmínky?

 Fotovoltaické panely od Mobis.cz

Dotace na fotovoltaiku pro rodinné a bytové domy

Nová zelená úsporám

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Základní podpora - 35 000 Kč
 • Základní podpora v využitím tepelného čerpadla - 60 000 Kč
 • Za 1 kWp instalovaného výkonu - 8 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému - 8 000 Kč
 • Dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l - 10 000 Kč
 • Dodatečný bonus za kombinaci se zateplením - 30 000 Kč
 • Rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční soustavy (sítě) bude omezen na maximálně 50% instalovaného výkonu FV systému. Podmínka je pro příjemnce podpory závazná po celou dobu udržitelnosti i v případě navýšení výkonu systému

  Pozn.: Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp

Jak požádat o dotaci

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma
 • Podání žádost probíhá na webu AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST

Podrobná dokumentace

Dotace na fotovoltaiku pro firmy a veřejný sektor

 Kontrola solárních panelu

RES+

Modernizační fond financuje projekty v rámci programu RES+ (11 mld Kč alokace). Firma může žádat ve dvou výzvách:

 • Fotovoltaické elektrárny do 1MWp (alokace 1,5 mld Kč, žádosti do 15. 3. 2024). Podpora: 35% způsobilých výdajů u FVE, 50% u akumulací a elektrolyzérů.

Podmínky: udržitelnost projektu 5 let, realizace do 3 let, nepostavit FVE na zemědělském půdním fondu.

 • Fotovoltaické elektrárny nad 1MWp (alokace 5,5 mld Kč, žádosti do 31.10. 2022). Podpora: 35% způsobilých výdajů u FVE, 50% u akumulací a elektrolyzérů.

Podmínky: udržitelnost projektu 5 let, realizace do 3 let, nepostavit FVE na zemědělském půdním fondu.

Více informací o programu RES + zde.

OP TAK

OP TAK navazuje na OP PIK a zaměřuje se na malé, střední a velké podniky (kromě Prahy). V letech 2021–2027 bude rozděleno 81,5 mld Kč. Dotace se vztahuje na úspory energie ve firmách.

Příjem žádostí je otevřený od 1.9.2022 do 30.11.2024. Čerpat lze 500 tis. - 200 mil. Kč, míra dotace závisí na velikosti podniku a regionu. Dotace je možné využít na energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje, energetický management, odpadní energii, dokumentaci a inženýrství.

Podmínky: realizace v ČR, nepostavit na pozemku s bytovým či rodinným domem, nesmíte být v úpadku ani likvidaci, zveřejněné účetní závěrky a zdaňovací období, zapsání skutečných majitelů.

Více informací o programu OP TAK zde.

Nové dotace na fotovoltaiku v roce 2024

V roce 2024 jsou očekávané nové výzvy modernizačního fondu, které budou podporovat OZE. Doporučujeme sledovat webové stránky SFŽP nebo se přihlásit k našemu newsletteru, ve kterém průběžně informujeme o novinkách ze světa fotovoltaiky a mimo jiné i o nových dotačních výzvách.

 Fotovoltaické panely od Mobis.cz

Nejčastější dotazy

 • Kdo může žádat o dotace na fotovoltaiku pro rodinné a bytové domy?

  Dotace mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (řadové domky) a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

 • Kolik mohu získat z dotace?

  Záleží na typu a výkonu instalace. Například, za instalaci o výkonu 2 kWp se standardním měničem můžete získat 40 000 Kč, zatímco instalace o stejném výkonu s efektivním využitím tepelného čerpadla by mohla přinést 100 000 Kč.

 • Jak mohu požádat o dotaci?

  Můžete žádat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Žádost může za vás vyřizovat realizační firma a podání probíhá na webu AIS SFŽP ČR.

 • Kdy budou dotace pozastaveny?

  Příjem žádostí o dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám bude pozastaven na konci června 2024.

 • Jaké jsou hlavní dotační programy pro firmy a veřejný sektor?

  Firmy a veřejný sektor mohou žádat o dotace prostřednictvím programu RES+ a OP TAK.

 • Co pokrývají tyto programy?

  Program RES+ financuje projekty fotovoltaických elektráren a akumulací a elektrolyzérů. OP TAK se zaměřuje na energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje v malých, středních a velkých podnicích.

 • Jaké jsou podmínky pro tyto programy?

  Podmínky zahrnují udržitelnost projektu 5 let, realizaci do 3 let, a nepostavit FVE na zemědělském půdním fondu pro program RES+. Pro OP TAK jsou mezi podmínkami realizace v ČR, nepostavit na pozemku s bytovým či rodinným domem, a nesmíte být v úpadku ani likvidaci.

 • Jaké nové dotace na fotovoltaiku jsou očekávány v roce 2024?

  V roce 2024 jsou očekávané nové výzvy modernizačního fondu, které budou podporovat OZE.

 • Kde mohu najít nejnovější informace o dotačních výzvách?

  Doporučujeme sledovat webové stránky SFŽP nebo se přihlásit k našemu newsletteru, ve kterém průběžně informujeme o novinkách ze světa fotovoltaiky a mimo jiné i o nových dotačních výzvách.

Mám zájem o více informací o dotacích na fotovoltaiku

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin