Fotovoltaické systémy se stále řadí mezi alternativní zdroje energie a jsou s nimi spojeny různé obavy. Dotazy vyvstanou často v souvislosti s požární bezpečností. Fotovoltaika je druh elektrického systému, tudíž nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení bezpečnosti stejně jako jiné elektrické systémy. Pokud jsou tedy provedeny správné bezpečnostní kroky, podobně jako u ostatních elektrických zařízení, je požární riziko eliminováno na minimum. Zde si můžete přečíst, jaká opatření existují.

Před instalací

Důležitým aspektem prevence požáru je už samotná příprava projektu. K přípravě každé fotovoltaické elektrárny je zapotřebí přistupovat individuálně. Je zapotřebí fotovoltaiku od objektu požárně oddělit, a to jak z vrchní, tak spodní strany pláště. Při projekci se zohledňuje požární odolnost konstrukce, třída reakce na oheň a samotné umístění instalace, kdy rozvaděče a střídače by měly být na místě mimo dosah deště a slunce. Všechny tyto body musí firma, která projekt připravuje, brát v potaz.

Instalace

Chybná instalace bývá častou příčinou vzniku požáru. Může se jednat o neodborné zapojení kabelových DC konektorů nebo chybné spojení izolované části kabelů s konektory. Pokud jsou instalace panelů součástí dotačního programu, ukládá zákon povinnost zajistit instalaci oprávněnou osobou s profesní kvalifikací „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Způsobilý pracovník o možných rizicích ví a dokáže jim odbornou instalací předejít. Při samotné instalaci vstupuje do hry velikost rozvaděčů, ochrana kabeláže nebo oddělení požárních úseků. Požární bezpečnost se dá zvýšit instalací protipožárního alarmu v rozvaděčích, které jsou spojené se samočinným odpojením FVE.

montér so solárnym panelom

Údržba

V tomto ohledu je na místě nepodceňovat pravidelné preventivní kontroly, které mohou odhalit slabá místa nebo vadné elektrické komponenty. Lze tím předejít případným škodám. Častou příčinou požáru je rozvaděč. Pravidelná kontrola (dvakrát do roka) tak může odhalit, zda nedochází k tepelnému namáhání.

Opomenuto by nemělo být ani čištění střídačů a rozvaděčů. Znečištěné chlazení a filtry ventilace vedou k ohřívání vnitřních prvků, což může vést k požáru.

V neposlední řadě by se nemělo zapomínat na revize elektrických zařízení a to rovněž kvůli pojistnému plnění.

Hasicí přístroj - BOZP pro váš podnik

Zákony v České republice neobsahují normy, které by měly být při realizaci aplikovány. Existují však doporučení, které je nutné následovat jednak kvůli pojistnému plnění a jednak kvůli vlastní bezpečnosti, kterou můžete zvýšit také pomocí zmíněných zásad.

Více se můžete dozvědět zde

Mám zájem o FVE

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin