Vyplatí se fotovoltaika?

Fotovoltaika v roce 2024 vstupuje do předních řad dostupných obnovitelných zdrojů energie, ale vyplatí se fotovoltaika jako dlouhodobá investice pro domácnosti a podniky?

Existují silné důkazy, že vyplatí se fotovoltaika investovat, zvláště nyní, když jsou náklady na instalaci solárních panelů na historickém minimu a účinnost solárních buněk dosahuje nových vrcholů. Výroba vlastní energie snižuje roční náklady na elektřinu a zvyšuje energetickou nezávislost, což je pro mnoho lidí klíčové.

Nicméně, i když se vyplatí fotovoltaika, je důležité pečlivě zvážit všechny faktory související s instalací a údržbou systému. Dlouhodobý návratnost investice do solárních panelů se může lišit v závislosti na lokalitě, spotřebě energie a dostupných státních dotacích či úlevách. předtím než se rozhodnete pro tuto cestu ke zelené energetice.

Vyplatí se fotovoltaika? v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak rychle se může fotovoltaika vyplatit pro mé domácnosti?

  Rychlost návratnosti vaší investice do fotovoltaického systému je závislá na mnoha faktorech, jako je roční spotřeba elektrické energie, velikost a orientace vaší střechy a množství slunečního svitu ve vaší oblasti. Průměrně se však investice do fotovoltaického systému od Mobis může vyplatit již za 5-8 let. Navíc, s využitím státních dotací a úvěrů může být tato doba ještě zkrácena.

 • Jaké jsou ekonomické přínosy fotovoltaických systémů od Mobis?

  Kromě šetření peněz na účtech za elektřinu, fotovoltaika od firmy Mobis může poskytnout i další ekonomické přínosy. Můžete například prodávat nadbytečnou energii zpátky do sítě a vydělávat peníze. Navíc, se stále rostoucími cenami elektřiny by instalace fotovoltaického systému mohla chránit vaši domácnost před budoucími cenovými šoky.

 • Proč bych měl koupit fotovoltaický systém od firmy Mobis?

  Mobis je důvěryhodný poskytovatel high-end fotovoltaických řešení. Naše produkty jsou navrženy tak, aby maximálně snížily vaši spotřebu energie a zároveň minimalizovaly dopad na životní prostředí. Nabízíme také špičkový zákaznický servis, včetně pomoci s vyřizováním dotací a úvěrů. Navíc, naše fotovoltaické systémy jsou vyrobeny s nejnovějšími technologiemi, což zajišťuje jejich dlouhou životnost a vysokou efektivitu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Vyplatí se fotovoltaika? v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Poloha a orientace střechy: Klíčovým faktorem při rozhodování, zda se vyplatí fotovoltaika, je poloha a orientace vaší střechy. Optimum je jižní orientace se sklonem 30-45 stupňů, na základě toho lze odhadnout roční výnosy a zhodnotit návratnost investice.

Spotřeba elektrické energie: Dalším důležitým faktorem je velikost vaší domácnosti a spotřeba elektrické energie. Pokud je vaše spotřeba elektrické energie vyšší, lze vysoce účinnému systému fotovoltaických panelů využít většinu vyrobené elektrické energie, a tím se zkrátí doba návratnosti. Otázka, zda se vyplatí fotovoltaika, je tedy těsně spojena především s vašimi potřebami a možnostmi.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Vyplatí se fotovoltaika v roce 2024? Tato otázka je často kladena jak majiteli domů, tak podnikatelům. S rychle rostoucím zájmem o udržitelnou energii je fotovoltaika jedním z cest k zelenější budoucnosti.

Jenže, ne každý dům nebo budova je vhodná pro instalaci solárních panelů. Faktory jako velikost a orientace střechy, typ střešní krytiny a statika budovy hrají klíčovou roli v tom, zdali se vyplatí fotovoltaika. Pokud je střecha příliš malá, nemůže nást instalovat dostatek solárních panelů pro optimální výkon. Chybná orientace může negativně ovlivnit energetický výnos, zatímco špatný střešní materiál, jako je například eternit, může představovat problémy s instalací a provozem.

Abyste měli jistotu, zda se Vám vyplatí fotovoltaika, doporučujeme využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení Vašeho domu. Náš odborný technik posoudí vaši střechu a poskytne vám důležité informace pro rozhodování o instalaci fotovoltaických panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Vyplatí se fotovoltaika v roce 2024? Otázka, kterou si kladou mnozí majitelé nemovitostí, je nyní aktuálnější než kdy dříve, zvláště s ohledem na dostupné dotační programy.

Dotační podpora v oblasti fotovoltaických zařízení je spojena s množstvím výhod, které mohou výrazně zkrátit dobu návratnosti investice do solární elektrárny. Program Nová zelená úsporám, který je určen pro rodinné a bytové domy, prochází od 1. září 2024 změnami.

Úspěšnost žádosti o dotaci je závislá na důkladné přípravě a detailním prostudování podmínek, proto vyplatí se fotovoltaika především pro ty, kdo jsou ochotni věnovat čas přípravě své žádosti. Připomínáme, že kromě jmenovaného programu existují ještě další dotační programy jako například RES+ a OP+ TAK.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V posledních letech dochází k nárůstu zájmu o alternativní zdroje energie, především pak o fotovoltaické elektrárny. S tím souvisí rostoucí otázka, zda se vyplatí investovat do solárních panelů a zda distributor připojí vaši fotovoltaickou elektrárnu do sítě. Toto je dnes velmi relevantní téma vzhledem k pokračujícímu růstu cen elektřiny a snaze o snižování emisí.

Vyplatí se fotovoltaika, pokud provozovatel distribuční soustavy připojí vaši solární elektrárnu do sítě. Bez tohoto připojení by mohla elektrárna fungovat pouze v takzvaném ostrovním režimu, což by znamenalo, že byste nebyli schopni prodávat přebytečnou energii zpět do sítě a vaše elektrárna by byla v podstatě "odříznuta" od distribuční sítě.

Kapacita distribuční sítě se může lišit v různých místech, proto je dobré využít nástrojů, jako je mapa připojitelnosti, kterou nabízí Energetický regulační úřad. Tato mapa vám poskytne informace, zda je již kapacita sítě ve vašem místě vyčerpána. Přesto však můžete získat 100% informace o možnosti připojení pouze tím, že zašlete žádost o připojení k provozovateli distribuční soustavy.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do fotovoltaiky je velkým rozhodnutím, které může mít významné ekonomické implikace. Otázka, zda se vyplatí investovat do fotovoltaiky, se odvíjí od řady faktorů, včetně nákladů na instalaci, hodnoty vyrobené energie a dostupných vládních pobídek.

Konkrétní výpočty záleží na situaci zákazníka, ale vyplatí se fotovoltaika jako dlouhodobá investice pro domácnosti i firmy. Fotovoltaika generuje elektřinu bez dalších měsíčních nákladů, a pokud je dobře navržená a správně umístěná, její návratnost investice může být velmi lákavá.

Avšak stojí za zmínku, že ekonomická návratnost může být také doplněna o přínosy pro životní prostředí. Investice do fotovoltaiky tak přináší nejen možný zisk, ale také širší pozitivní dopady. Proto se může konstatovat, že ano, vyplatí se fotovoltaika jako ekonomická i ekologická investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investovat do vlastní fotovoltaické elektrárny se v dnešní době stává stále populárnější volbou. Důležité však je zvážit řadu faktorů, které ovlivňují, zda se pro vás vyplatí fotovoltaika. Mezi tyto faktory patří geografická poloha, orientace střechy a dostupnost slunce, technický stav budovy a ekonomické parametry projektu, jako jsou náklady na instalaci a možnosti získání dotací.

Druhým krokem je pochopení technických aspektů. Je důležité porozumět rozdílům mezi různými typy solárních panelů a jejich výkonností, způsobu připojení k elektrické síti a údržbě systému. Zvážení těchto faktorů vám pomůže rozhodnout, zda se vyplatí fotovoltaika v vašem případě.

Posledním, ale neméně důležitým aspektem je hodnocení ekonomických parametrů fotovoltaického projektu. Zahrnuje to nejen počáteční náklady na výstavbu, ale také náklady na údržbu a provoz, očekávané výnosy z prodeje elektrické energie a možné státní dotace a daňové úlevy. Porozumění těmto faktorům vám pomůže zjistit, zda se pro vás vyplatí fotovoltaika.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin