Výkon FVE

V roce 2024 dosáhla výkon fve, jinak řečeno fotovoltaických elektráren, historického maxima, což přispělo k výraznému poklesu emisí skleníkových plynů.

Průlomový je tento růst zejména díky inovačním technologiím a legislativě, co poskytují investorům více možností, jak vstoupit do tohoto sektoru. Zároveň s tím se výkon fve stal klíčovou součástí energetické politiky mnoha zemí.

Jedná se o důležitou informaci pro všechny, kdo se zabývají obnovitelnými zdroji, neboť tento rychlý nárůst výkon fve naznačuje, že se trh s obnovitelnou energií i nadále bude dynamicky rozvíjet.

Výkon FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaký je výkon fotovoltaické elektrárny?

  Výkon fotovoltaické elektrárny (FVE) se obvykle udává v kilowattech (kW) nebo megawattech (MW). Tento výkon záleží na několika faktorech, včetně rozlohy kolektorů, typu panelů a místa instalace. U produktů naší firmy Mobis můžete očekávat vysoký výkon a efektivitu, což vám umožní maximalizovat návratnost investice do solární energie.

 • Jak hodně ovlivňuje výkon FVE poloha a orientace panelů?

  Poloha a orientace panelů mají klíčový vliv na výkon vaší fotovoltaické elektrárny. Optimální je umístění panelů na jižní stranu střechy s optimálním sklonem. Ale nezoufejte, pokud vaše střecha nesplňuje tyto podmínky. Díky moderním technologiím a flexibilitě našich produktů značky Mobis dosáhnete vysokého výkonu FVE i v méně ideálních podmínkách.

 • Jak se liší výkon FVE v létě a v zimě?

  Výkon fotovoltaické elektrárny je ovlivněn ročním obdobím. V létě, kdy je více slunečního svitu, bude výkon FVE obecně vyšší než v zimě. Ale díky našemu vývoji a technologiím, které používáme v Mobis, jsou naše fotovoltaické systémy schopny efektivně využívat sluneční svit po celý rok, minimalizovat jeho ztráty v zimních měsících a maximálně optimalizovat výrobu energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Výkon FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Výkon FVE je jedním z klíčových kritérií pro hodnocení účinnosti fotovoltaického systému. Při navrhování systému je důležité vzít v úvahu nejen celkovou kapacitu, ale také faktory jako je geografické umístění, orientace a sklon panelů, typ a kvalita použitých fotovoltaických panelů, a také metereologické podmínky.

Investice do fotovoltaického systému by měly být založené na solidním finančním plánu. Na náklady na investici by mělo být vzato v úvahu počáteční investice, náklady na instalaci a údržbu, doba návratnosti a možné dotace a státní podpory. Velkou roli hraje také očekávaná životnost a odolnost fotovoltaických panelů a dalších komponentů systému.

Důležitou roli při rozhodování o instalaci FVE hraje také legislativa, zejména zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Zákon upravuje například otázku možnosti prodeje přebytečné energie do sítě a podmínky pro získání podpory od státu. Je tak velice důležité se s platnou legislativou důkladně seznámit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 je výkon fve nezbytnou součástí udržitelné energetické infrastruktury. Ten je závislý na několika faktorech, mezi které patří rozměry, materiál a orientace střechy, stejně jako její statika.

Existuje řada faktorů, které mohou omezit výkon fve. Příliš malá střecha může znamenat, že nemáte dostatek prostoru pro instalaci solárních panelů. Špatně orientovaná střecha může snížit potenciální výrobu z fotovoltaiky. Střecha vyrobená z neadekvátního materiálu, například z eternitu, může být problematická pro instalaci, a může nakonec vést k problémům, jako je zatékání. Statika střechy, která nesplňuje požadavky, může vést k deformaci v důsledku zatížení panelů a konstrukcí.

Pro ověření technické vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů můžete využít bezplatné služby našich technických specialistů. Ti provedou komplexní zhodnocení vašeho domu a optimalizují výkon fve pro vaši konkrétní situaci.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Výkon FVE a hodnota investice společně s technickou specifikací projektu jsou hlavní faktory pro získání dotace. Základní podmínkou je, že součástí projektu musí být instalace fotonapěťových (FV) panelů a to tak, aby bylo zajištěno efektivní využití solární energie.

Důležité je také, že provozovatelé musí vykazovat výkon FVE pravidelně a dodržovat technické normy a standardy. V případě, že by byl výkon solární elektrárny nižší než bylo předpokládáno při získávání dotace, hrozí její vrácení nebo sleva až do výše 100% dotace.

Dalším důležitým aspektem je, že dotace jsou většinou poskytnuty v rámci operativních programů a tedy na omezenou dobu. Proto je dobré podávat žádosti o dotace co nejdříve, aby byla zajištěna jejich maximální výše. Všechny informace o podmínkách pro získání dotace na solární elektrárnu je možné najít na webu Nová zelená úsporám.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Investice do fotovoltaiky se stále více vyplácí, a to díky výhodnému odkupu přebytečné energie do sítě. Je však důležité mít na paměti, že ne vždy je možné se do sítě připojit - všechno záleží na výkonu FVE a momentální kapacitě distribuční sítě.

Společnost EGD nabízí poměrně přesný nástroj na určení kapacity sítě, mapu připojitelnosti. Tato mapa pomáhá potencionálním investorům určit, jestli je oblast, ve které chtějí instalovat FVE, již přesycená. Nicméně 100% jistoty vám dá až žádost o připojení.

Pokud plánujete investovat do FVE a chcete konzultovat možnosti připojení, jsme tu pro vás. Zajistíme proces žádosti o připojení a ověříme kapacitu distribuční sítě pro výkon FVE na vašem pozemku.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V dnešní době alternativních zdrojů energie se stává fotovoltaická energie jednou z nejatraktivnějších možností pro domácnosti i podniky. Investice do fotovoltaického systému je významnou finanční transakcí, proto je důležité správně zhodnotit její návratnost a ekonomickou výhodnost. Při posuzování výkonu FVE a jeho ekonomického dopadu je třeba zvážit mnoho faktorů, včetně spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny či dostupnosti dotací.

Tržní analýza ukazuje, že se výkon FVE neustále zvyšuje a ceny instalací klesají, což činí tuto investici stále atraktivnější. Je však důležité si uvědomit, že návratnost takovéto investice je závislá na řadě proměnných, které mohou v průběhu času kolísat. Instalační firmy často slibují rychlou návratnost, ale tyto předpovědi je třeba brát s rezervou, jelikož jsou často orientační a značně závisí na specifických okolnostech.

Přesto, i přes tyto nejasnosti je výhodné zvážit investici do FVE, neboť se jedná o trvale udržitelný zdroj energie, který může výrazně snížit Vaše náklady na elektřinu a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí. Pro správné rozhodnutí je důležité provést důkladnou ekonomickou analýzu potenciálního výnosu a výkonu FVE, abyste tak mohli učinit informované rozhodnutí o této investici.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

výkon FVE je jedním z klíčových aspektů k zvážení před investicí do fotovoltaické elektrárny. Je třeba vzít v úvahu charakteristiky místa instalace, včetně prostorové orientace, konfigurace střechy a dostupnosti slunečního svitu.

Dalším faktorem je ekonomická návratnost. Náklady na pořízení a provoz fotovoltaické elektrárny by měly být porovnány s očekávanou úsporou na nákladech za elektřinu. V neposlední řadě je nutné zvážit i stávající i budoucí regulaci v rámci státu či regionu týkající se výkonu FVE.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin