Střídače fotovoltaika

Fotovoltaická technologie je nezastavitelně na vzestupu, k čemuž přispívají i inovace v oblasti střídačů fotovoltaika. Střídače jsou v systému fotovoltaických panelů nezbytné pro přeměnu stejnosměrného proudu z panelů na střídavý proud, který lze využít v běžné domácnosti nebo dodat do elektrické sítě.

Rok 2024 byl rokem průlomových technologií ve střídačích, které vedly ke zvýšení efektivity a životnosti fotovoltaických systémů. Střídače fotovoltaika přináší inovace, jako jsou pokročilé vlastnosti sledování maximálního napětí a systémy pro sledování výpadků, které zásadním způsobem přispívají k vyššímu využití energie.

I přes pokroky v technologii střídačů v roce 2024, je důležité mít na paměti, že kvalita a účinnost střídačů fotovoltaika bude mít přímý dopad na výkon a účinnost celého fotovoltaického systému. Je tedy nezbytné pečlivě vybrat správný střídač, který bude vyhovovat potřebám a nárokům konkrétního fotovoltaického systému.

Střídače fotovoltaika v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je střídač a jakou roli hraje v systému fotovoltaiky?

  Střídač je nezbytnou součástí fotovoltaického systému. V systému fotovoltaických panelů slouží k přeměně stejnosměrného proudu, který generují solární panely, na střídavý proud, který lze bezpečně a efektivně použít v domácnosti nebo poslat do veřejné elektrické sítě. U naší firmy Mobis, nabízíme střídače, které disponují vysokou účinností a dlouhou životností. Investice do kvalitního střídače se vám vrátí v podobě maximálně efektivního využití energie z vašich solárních panelů.

 • Jaký střídač bych měl zvolit pro můj fotovoltaický systém?

  Volba střídače závisí na celkovém výkonu vašeho fotovoltaického systému a konkrétních nárocích vaší instalace. V naší společnosti Mobis máme široké spektrum střídačů pro různé velikosti fotovoltaických systémů. Naši odborníci vám rádi poradí, který střídač bude pro váš systém nejlepší, ať už potřebujete malý střídač pro domácí použití nebo velký střídač pro průmyslové aplikace.

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému se střídačem od společnosti Mobis?

  Fotovoltaický systém ze společnosti Mobis využívá střídače nejvyšší kvality, které garantují maximální účinnost přeměny energie a dlouhou životnost. Naše střídače jsou navrženy tak, aby byly snadno instalovatelné a integrace do stávajícího elektrického systému byla hladká. Kromě toho, náš odborný tým zůstává k dispozici pro jakékoliv otázky nebo potřeby servisu. S fotovoltaickým systémem od společnosti Mobis získáte nejen ekonomickou výhodnost, ale i pokojnou mysl díky našemu odbornému a spolehlivému servisu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Střídače fotovoltaika v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Střídače fotovoltaika je jedním z hlavních prvků každé fotovoltaické elektrárny a řady dalších systémů obnovitelné energie. Tyto zařízení převádí stejnosměrný proud produkovaný solárními panely na střídavý, který je kompatibilní s běžnou elektrickou sítí a spotřebiči v domácnosti. Kvalita a spolehlivost střídače je proto klíčová pro správnou a efektivní funkci solárního systému.

Jedním z hlavních aspektů, které je důležité brát v úvahu při výběru střídače, je jeho výkon a kompatibilita s ostatními komponentami systému. Ideální střídač fotovoltaika by měl mít výkon odpovídající celkovému výkonu solárních panelů. Rovněž je důležité zvážit, zda střídač podporuje možnost rozšíření systému v budoucnosti.

Dalšími důležitými aspekty jsou záruka a servis od výrobce střídače fotovoltaika, stejně jako dostupnost náhradních dílů a kvalita technické podpory. Pro úspěšnou a bezproblémovou provoz solární elektrárny je tudíž důležité zvolit střídač od renomovaného výrobce s kvalitním servisem a podporou. Zvažte tyto faktory před investicí do fotovoltaiky a ujistěte se, že vaše investice se vám v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střídače fotovoltaika hrají klíčovou roli v přeměně sluneční energie na užitnou energii, kterou využíváme v domácnosti. Střídače fotovoltaika slouží k transformaci stejnosměrného proudu, který produkuje solární panel, na střídavý proud, který využívá většina elektrických spotřebičů.

Rok 2024 přináší nové standardy a inovace v oblasti střídačů fotovoltaika. Jejich vývoj jde ruku v ruce se změnou technologie solárních panelů a požadavků na efektivitu a bezpečnost fotovoltaických systémů.

Při výběru střídače fotovoltaika je hlavním kritériem jeho účinnost, tedy poměr energie, kterou střídač z fotovoltaického systému využije, k energii, kterou do něho vstupuje. Dále je potřeba brát v úvahu i další faktory, jako je kompatibilita s fotovoltaickým systémem, zátěžová kapacita a provozní spolehlivost v různých klimatických podmínkách. Nezbytnou součástí instalace jsou také bezpečnostní prvky jako ochrana proti přepětí a zkratu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu až do výše 300 000 Kč na solární elektrárnu pro rodinné domy a bytové domy. Znalosti o provozu a instalaci střídače fotovoltaika jsou pro využití této podpory klíčové. Instalace střídače fotovoltaika je podmínkou pro fungování solární elektrárny a optimální využití solární energie.

Program RES+ je určen pro podnikatele a firmy – dotace z tohoto programu je možné použít na instalaci střídače fotovoltaika v rámci zakládání nebo modernizace fotovoltaických elektráren. Významně tak zkrátí dobu návratnosti investice do solárních panelů a střídače fotovoltaika.

Rozvoj fotovoltaiky a využití střídače fotovoltaika je podporován také v rámci Operačního programu Technická pomoc (OP TAK). Takto využitá dotace může významně přispět k efektivitě a ekologičnosti Vašeho bydlení. Zkrátka, investice do střídače fotovoltaika se vyplácí díky dostupným dotačním programům.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Střídače fotovoltaika hrají nezbytnou roli v procesu připojení vaší fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Tyto sofistikované zařízení konvertují stejnosměrný proud generovaný solárními panely na střídavý, který je kompatibilní s běžnou domácí nebo komerční elektrickou sítí.

V roce 2024 má být změněno několik pravidel pro připojení fotovoltaických elektráren do sítě a každý, kdo se rozhodne toto zařízení nainstalovat, by měl být o těchto změnách informován. Střídače fotovoltaika bude možné připojit do sítě pouze za určitých podmínek, které jsou stanoveny provozovatelem distribuční soustavy.

Důležitý je také výběr správného střídače fotovoltaika pro vaše specifické potřeby a také fakt, že schopnost připojení závisí na kapacitě a dostupnosti v místě instalace. Vždy by měla být provedena důkladná kontrola připojitelnosti před tím, než se rozhodnete investovat do fotovoltaických panelů a střídačů.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do fotovoltaiky v roce 2024 může být ekonomicky výhodné, ale je nutné vzít v úvahu několik faktorů. Spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dostupnost dotačních programů je třeba kombinovat s velikostí a typem plánovaného systému při posuzování návratnosti a výhodnosti investice.

Přestože některé instalační firmy mohou slibovat krátký čas návratnosti, je důležité mít na paměti, že výstupy z těchto analýz jsou často pouze orientační. Střídače fotovoltaika mohou mít vliv na celkovou efektivitu a tím ovlivnit návratnost investice. Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny lze vypracovat pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen, ale i tak jde o pouhou aproximaci.

Přesto je tato aproximace důležitá pro zhodnocení výhodnosti investice. Střídače fotovoltaika a ostatní technické prvky jsou důležitou součástí analýzy. Investice do fotovoltaiky je tedy otázkou pečlivého zvážení všech důležitých faktorů.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny byste měli zvážit několik důležitých aspektů. Ve hře je nejen poloha a orientace nemovitosti, ale také dostupnost slunečního záření a obecný stav střechy a elektroinstalace.

Při návrhu systému je důležité přemýšlet i o minimální velikosti zachyceného využitelného solárního záření na daném místě. Jedním ze základních prvků fotovoltaického systému je střídač fotovoltaika: zařízení, které mění stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickými panely na střídavý proud používaný v síti. Střídač je tak zásadní pro efektivní přeměnu solární energie na elektřinu.

V neposlední řadě je důležité mít na paměti ekonomickou stránku. Při plánování investice do fotovoltaiky je třeba zvážit jak počáteční investice, tak i náklady na údržbu a servis, a zda se pro Vás investice vrátí v podobě úspor za elektřinu. Pokud se rozhodnete pro střídače fotovoltaika, je také důležité si uvědomit, že tyto mají omezenou životnost a bude je třeba po několika letech vyměnit.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin