SOMI Fotovoltaika

Společnost SOMI přináší na trh revoluční řešení v oblasti fotovoltaiky. Díky moderní technologii a umělé inteligenci jsou jejich somi fotovoltaika schopné efektivně spravovat výrobu a využití energie nejen během dne, ale i v noci.

Společnost nabízí komplexní služby 'na klíč', což zahrnuje nejen dodávky a instalace těchto moderních fotovoltaických systémů, ale také jejich správu. Zákazníci tak čerpají výhody z autonomního řízení a optimalizace energie, což maximalizuje jejich zisk a minimalizuje dopad na životní prostředí.

S ohledem na důraz na šetrnost k životnímu prostředí a neustálý technologický rozvoj, somi fotovoltaika představuje jedno z nejvýhodnějších řešení pro budoucí energetické zásobování.

SOMI Fotovoltaika v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl zvolit somi fotovoltaiku pro svůj dům či byznys?

  Somi fotovoltaika je vedoucí v oboru dodavatelů inteligentních fotovoltaických elektráren. Využívá moderní technologii umělé inteligence, která efektivně spravuje výrobu a využití energie bez ohledu na denní dobu. Společnost nabízí komplexní servis 'na klíč', což zahrnuje instalaci, správu a zajištění optimálního využití vyrobené energie pro maximalizaci zisku a minimalizaci uhlíkové stopy. Zvolením somi fotovoltaiky se opíráte o technologické špičky a získáváte partnera, který se o vše postará.

 • Jak může somi fotovoltaika maximalizovat můj zisk a minimalizovat uhlíkovou stopu?

  Somi fotovoltaika využívá umělou inteligenci k efektivní správě výroby a využití energie. Systém je optimalizován tak, aby maximálně využil slunečního záření během dne a efektivně využil akumulovanou energii během noci. Tímto způsobem je zajištěna maximální účinnost a samotná elektrárna je schopna generovat vyšší zisk. Zároveň fotovoltaické elektrárny využívají obnovitelný zdroj energie, čímž přispívají k výraznému snížení emisí skleníkových plynů a minimalizaci uhlíkové stopy.

 • Jaké jsou hlavní výhody somi fotovoltaiky oproti konkurenci?

  Somi fotovoltaika se odlišuje především použitím umělé inteligence v jejích fotovoltaických elektrárnách, což zajišťuje vyšší efektivitu a lepší správu energie. Společnost nabízí komplexní řešení 'na klíč', tedy včetně instalace a po-instalační správy. Důraz je kladen na autonomní řízení a optimalizaci energie, což zákazníkovy vede k maximálnímu zisku a minimalizaci uhlíkové stopy. Navíc, díky své technologické vyspělosti a komplexním službám je volba somi fotovoltaiky volbou jednoduchou a bezstarostnou.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

SOMI Fotovoltaika v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Somi fotovoltaika se zaměřuje na dodávání vyspělých fotovoltaických elektráren vybavených umělou inteligencí. Tato vysoce efektivní technologie umožňuje spravovat výrobu a využití energie tak, aby byla dostupná i v noci, což je velkým přínosem pro zákazníky hledající konzistentní energetické řešení.

Společnost nabízí kompletní řešení 'na klíč', které zahrnuje instalaci a správu fotovoltaických elektráren. Klíčovým atributem je autonomní řízení a optimalizace energie, což zajišťuje maximalizaci zisku a minimalizaci uhlíkové stopy pro zákazníky, kteří se rozhodli investovat do somi fotovoltaiky.

Investování do somi fotovoltaiky je aktuální a populární volbou zejména v době zdražování elektrické energie a nestability dodávek energií. Před takovou investicí je důležité zvážit několik faktorů ovlivňujících výhodnost instalace, a to jak z hlediska počáteční investice, tak z hlediska dlouhodobého výnosu a snížení uhlíkové stopy.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Společnost SOMI nabízí svým klientům špičkové řešení v oblasti fotovoltaických elektráren vybavených umělou inteligencí. Efektivní správa výroby a využití energie, včetně nočních hodin, dělá z těchto elektráren vysoko výkonný a udržitelný způsob získávání energie. Důraz je kladen na autonomní řízení a optimalizaci energie, což zákazníkům umožňuje maximalizovat zisk a minimalizovat uhlíkovou stopu.

Nicméně, je třeba zdůraznit, že ne každá střecha je ideální pro somi fotovoltaiku. Faktory jako velikost střechy, její orientace a materiál, ze kterého je střecha vyrobena, mohou ovlivnit kvalitu a efektivitu výroby energie. Například, pokud je střecha příliš malá, může se na ni nevejít dostatek solárních panelů a pokud je špatně orientovaná, výroba energie může utrpět.

Poslední aspekt ke zvážení je statika střechy, která musí být schopna unést váhu panelů a konstrukcí, aniž by došlo k její deformaci. V případě pochybností SOMI nabízí bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace somi fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Zvláště pro provozovatele malých a středních podniků je výhodná dotace z programu OP PIK, který je určen na podporu implementace fotovoltaických systémů do provozu firem. Program přináší podporu až do výše 45 % celkové hodnoty projektu, což vážně zkracuje dobu návratnosti.

Jednotlivé dotační programy se v pravidelných intervalech otevírají a uzavírají, takže je důležité sledovat aktuální stav a reagovat včas na možnost přihlášení. Po přihlášení je pak nutné dodržovat všechny procesní a technické požadavky předloženém dotačním programu, pročež je vhodné využít služeb odborné firmy, která se na zelenou energetiku a somi fotovoltaiku specializuje.

Odborná firma je schopna zpracovat kompletní podklady pro žádost o dotaci, zajistit optimalizaci návrhu elektrárny a také pomoci se zabezpečením kvalitního a ekonomicky efektivního provozu somi fotovoltaiky. Dotace na fotovoltaiku jsou velmi atraktivní, ale prostředky jsou omezené, takže pokud jste zaměřeni na somi fotovoltaiku, neváhejte a jednejte rychle.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci solární fotovoltaiky, jednou z klíčových otázek je, zda distribuční společnost připojí vaši elektrárnu do sítě. Je zvlášť důležité zvážit, zda místní síť má dostatečnou kapacitu pro přidání vašeho systému.

Nástroj Mapa Připojitelnosti od EGD vám umožňuje zjistit, zda je v dané lokalitě dostupná kapacita pro připojení solární fotovoltaiky. Tento nástroj však nedává 100% přesné odpovědi, takže definitivní odpověď můžete získat pouze podáním žádosti o připojení.

V případě, že distributor nepovolí připojení, může být elektrárna otevřena v tzv. ostrovním režimu, který vám neumožňuje prodat přebytečnou energii zpět do sítě. Bez připojení do sítě by solární fotovoltaický systém fungoval samostatně a nebyl by schopen poskytnout všechny své možné výhody.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do solární fotovoltaiky v roce 2024 může být ekonomicky velmi přínosné. Somí fotovoltaika je čím dál tím více populární díky stále nižším nákladům na hardware a významnému nárůstu účinnosti.

Je však důležité zohlednit několik faktorů. Celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dotační podporu je třeba zvážit v kombinaci s velikostí a typem vašeho navrhovaného systému. Při rozhodování hraje roli také návratnost investice, kterou vám instalační firmy často slibují že bude krátká, ale jejich výstupy jsou často pouze orientační.

Bezplatnou ekonomickou analýzou výhodnosti somí fotovoltaické elektrárny můžeme vyhotovit pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen. I když se jedná o odhad, takový odhad je důležitý pro zhodnocení výhodnosti investice do somí fotovoltaiky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Solární fotovoltaika je v dnešní době preferovaným zdrojem energie, avšak než se rozhodnete pro její instalaci na Vaší nemovitosti, je důležité zvážit několik faktorů. Je potřeba předem zjistit, zda má Vaše střecha adekvátní rozměry a zda je orientována správně, tedy k jihu.

Zajistěte si odborného specialistu, který se podívá na Vaši nemovitost a posoudí, zda je možné fotovoltaickou elektrárnu instatovat, a pokud ano, jaký bude mít výkon. Při kalkulaci návratnosti investice do solární fotovoltaiky, musíte brát do úvahy také státní dotace na fotovoltaické systémy a možnost prodeje přebytečné energie do sítě.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, který byste měli zvážit, je výběr dodavatele solární fotovoltaiky. Ten by měl mít dostatek zkušeností, garance kvality a nabízet po-prodejní servis. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se investice do solární fotovoltaiky, neváhejte se na nás obrátit.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin