Solární topení

Solární topení se stává v roce 2024 klíčovým řešením pro ekologické a úsporné vytápění domácností a firemních prostor. S rostoucími cenami tradičních zdrojů energie a narůstajícími obavami z klimatické změny je solární topení efektivní a udržitelnou alternativou.

Díky pokrokům v technologii solárního vytápění je nyní možné instalovat solární topení téměř kdekoli, aniž by to vyžadovalo značné předchozí přípravy nebo investice. Vysoce kvalitní solární topné systémy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly využití sluneční energie, a tím výrazně snížily náklady na energie.

Invaze solárního topení v roce 2024 představuje velký krok kupředu v otázkách ekologie a udržitelného rozvoje. Nabízí se tak efektivní, finančně dostupné a ekologicky příznivé řešení, které pomáhá lidem a firmám snižovat jejich emise skleníkových plynů a zlepšovat svůj vliv na životní prostředí.

Solární topení v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak funguje solární topení od firmy Mobis?

  Solární topení od naší firmy Mobis funguje na principu využití sluneční energie, která se přeměňuje na teplo. Sluneční paprsky jsou zachyceny solárními kolektory, které jsou instalovány na střeše nebo jiném slunci vystaveném místě. Kolektory teplo předávají do topné soustavy a tím zajišťuje ohřev vody a vytápění budovy. Naše solární topení je navrženo tak, aby šetřilo životní prostředí a zároveň vám pomohlo ušetřit na nákladech za energie.

 • Proč bych měl investovat do solárního topení od firmy Mobis?

  Investice do solárního topení od firmy Mobis vám přinese řadu výhod. Základem je samozřejmě úspora energie a peněz. Díky využití slunečního záření místo běžných zdrojů tepla ušetříte na nákladech za energie. Navíc, solární topení je ekologické, takže přispíváte ke snižování emisí skleníkových plynů. Naše firma navíc nabízí komplexní servis, včetně instalace a údržby systému, takže se o nic nemusíte starat.

 • Jaké jsou dlouhodobé přínosy solárního topení od firmy Mobis?

  Dlouhodobé přínosy solárního topení od firmy Mobis jsou významné. Nejenže se jedná o ekonomicky výhodnou investici díky úsporám na nákladech za energie, ale také přispíváte ke zlepšení životního prostředí využíváním obnovitelných zdrojů energie. Navíc, náš systém solárního topení je navržen pro dlouhodobé použití s minimální údržbou, což vám ušetří další náklady a starosti v budoucnosti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární topení v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

První ze všech je poloha a velikost vašeho pozemku či střechy budovy. Solární topení vyžaduje vhodně umístěné panely, které nejsou zastíněny a jsou orientovány k slunci, aby mohly efektivně vyrábět energii.

Dále je třeba zohlednit spotřebu elektrické energie a plánovaný dozor nad systémem. Investice do solárního vytápění je nejvýhodnější v případě, že jste schopni spotřebovat většinu vyrobené energie. Při plánování je tedy důležité zvážit, zda budete mít možnost a ochotu dohlédnout na fungování a údržbu systému.

Poslední, ale neméně důležitá, je cenová návratnost. I přesto, že ceny solárních panelů stále klesají, je pořizovací cena solárního topení stále vysoká. Proto je potřeba zohlednit i ekonomický aspekt – jak dlouho bude trvat, než se investice do solárního topení vrátí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solarni topeni se v roce 2024 stalo jedním z nejžádanějších způsobů vytápění v domech. S rostoucími cenami tradičních zdrojů energie se lidé obrací k udržitelným a ekonomicky efektivním způsobům jak ušetřit na nákladech na energii.

Přesto však při plánování instalace solarniho topeni je důležité vzít v úvahu několik faktorů, které mohou ovlivnit výkon a efektivitu systému. Patří sem velikost a orientace střechy, materiál střechy a statika střechy.

Jednoduchým řešením, jak zjistit technickou vhodnost vaší střechy pro instalaci solarniho topeni, jsou naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu. Toto hodnocení provádí náš odborný technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární topení se stává stále oblíbenějším a dostupnost dotací na fotovoltaiku je jistě pro mnohé klíčovou otázkou. Důležité je vědět, že se podmínky pro získání podpory mění, proto je vysoce vhodné se o nich průběžně informovat.

Mezi nejznámější dotační programy patří RES+ či OP TAK, které nabízejí podporu na výstavbu solárních panelů. Nová zelená úsporám je program, který je od 1.9.2024 přístupný pro domácnosti a tyto dotace mohou výrazně snížit počáteční investici do solárního topení.

Díky těmto dotacím se doba návratnosti investice do solárního topení nejen výrazně zkrátí, ale je rovněž i zvýší efektivitu využití obnovitelných zdrojů. Zajímáte-li se o to, jak dosáhnout na dotační podporu na solární elektrárnu v roce 2024, je nezbytné detailně prostudovat podmínky jednotlivých programů.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaikySolární topení se stává trendem u majitelů nemovitostí, kteří chtějí snížit své náklady na energii a přispět ke zlepšení životního prostředí. Některá klíčová otázka, kterou si mnozí lidé kladou, je, zda bude jejich fotovoltaická elektrárna připojena do distribuční sítě provozovatele.

Bez připojení je možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě a elektrárna by byla ,,odříznutá'' od sítě. Kapacitu distribuční sítě lze zjistit pomocí nástroje EGD, který se nazývá mapa připojitelnosti.

Před zahájením projektu solárního topení je tedy důležité zjistit, zda je kapacita distribuční sítě ve vašem místě dostatečná. V případě, že není, je třeba se připravit na možnost, že vaše elektrárna nebude moci být připojena k distribuční síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solární topení představuje inovativní řešení využití obnovitelných zdrojů energie - slunce. Tento eco-friendly systém zároveň představuje významnou ekonomickou úsporu a mnozí se proto ptají, zda se investice do něj vyplatí v roce 2024.

Podle posledních odhadů trhu, instalace solárního topení může přinést až 80% úsporu na nákladech za teplo. Přestože je předchozí investice do tohoto systému vyšší, návratnost takové investice se pohybuje okolo 5 až 11 let. Tato doba se změní v závislosti na Vaší spotřebe, ceně energie a dostupných dotačních programech.

Solární topení se tedy ekonomicky vyplatí, především pokud počítáte s delší dobu užívání vašeho domova nebo pokud hledáte způsoby jak snížit svou uhlíkovou stopu. A jako bonus, tato investice může zvýšit hodnotu Vašeho domu pro budoucí prodej.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Solární topení může přinést velké úspory v energetických nákladech a výrazně snižuje dopad na životní prostředí, ale před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik klíčových faktorů.

První a nejvýznamnější bod ke zvážení je náklady a návratnost investice. Kromě počátečních nákladů na instalaci fotovoltaických panelů a jejich údržby, je také důležité zvážit očekávanou životnost systému a předpokládaný výnos z prodeje vyrobené elektřiny.

Dále je klíčové posoudit dostatečnost slunečního svitu. Účinnost solárního topení se může výrazně lišit v závislosti na poloze a orientaci domu, stínech na střeše a ročních obdobích. Toto jsou jen některé z faktorů, které je třeba zvážit před investicí do solárního topení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin