Solární panely pro ohřev vody

Solární panely pro ohřev vody představují v roce 2024 revoluční a ekologicky šetrnou alternativu k tradičnímu vytápění. Využijí přirozených zdrojů, jako je sluneční světlo, ke vytváření efektivní a trvale udržitelné energie pro ohřev domácnosti.

Dosud byly solární panely pro ohřev vody vnímány jako doplňkový zdroj tepla, ale v posledních letech se stávají hlavním zdrojem tepla v mnoha domácnostech. Jejich popularita stoupá díky výrazným úsporám energie a snížení ekologické stopy.

Moderní solární panely pro ohřev vody jsou v roce 2024 navíc charakteristické svou vysokou efektivitou a dlouhou životností. Svoji investici do těchto panelů tak může majitel domu rychleji zúročit, přičemž zároveň přispívá k ochraně životního prostředí.

Solární panely pro ohřev vody v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody použití solárních panelů pro ohřev vody od firmy Mobis?

  Solární panely pro ohřev vody od společnosti Mobis představují špičkovou technologii, nabízející uživatelům celou řadu výhod. Za prvé, vám umožní vytvářet ekologicky čistou energii, čímž snižujete svůj uhlíkový otisk a podporujete udržitelnost. Za druhé, s našimi solárními panely můžete dosáhnout výrazných úspor na nákladech za elektřinu, protože vyrábíte svou vlastní energii. A v neposlední řadě, naše solární panely jsou vysoce efektivní a spolehlivé, což značí dlouhou životnost a minimální údržbu. Společnost Mobis je dále známa pro svůj kvalitní zákaznický servis.

 • Jaký je proces instalace solárních panelů pro ohřev vody od firmy Mobis?

  Instalace solárních panelů pro ohřev vody od firmy Mobis je rychlý a efektivní proces. Pro začátek provedeme důkladné hodnocení vaší nemovitosti, aby bylo zajištěno, že umístění panelů je ideální pro maximalizaci sběru slunečního světla. Poté naše odborně vyškolený tým provede instalaci, která v momentě dokončení umožní panelům okamžitě začít generovat energii. Po celou dobu budeme s vámi ve styku a zajistíme, aby proces instalace byl pro vás co nejméně narušující.

 • Jakou údržbu vyžadují solární panely pro ohřev vody od firmy Mobis?

  Naše solární panely pro ohřev vody jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu. Vzhledem k použití vysoce kvalitních materiálů a moderních technologií jsou naše panely velmi odolné a dokážou odolat i náročným povětrnostním podmínkám. Nicméně pro maximální výkon a dlouhou životnost doporučujeme pravidelné kontroly a čištění panelů. Společnost Mobis nabízí také servis a podporu v průběhu celé životnosti vašeho solárního systému, abyste měli vždy klidnou mysl a mohli získávat co nejvíce ze svého investice do obnovitelné energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární panely pro ohřev vody v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Solární panely pro ohřev vody jsou ekologickou a efektivní alternativou k tradičnímu způsobu ohřevu. Umožňují snížit závislost na dodavatelích energie a mohou výrazně snížit náklady na ohřev vody.

Při výběru je důležité zvážit několik faktorů. Umístění a orientace panelů, dostatečná sluneční expozice a klimatické podmínky jsou klíčové pro efektivní využití solárních panelů pro ohřev vody. Investice se také liší podle požadované teploty ohřáté vody a typu solárního systému.

Investice do solárních panelů pro ohřev vody se na první pohled může zdát vysoká, ale v dlouhodobém horizontu se může vyplatit. Důležité je také zohlednit možné státní dotace a podpory, které mohou náklady na instalaci výrazně snížit. Nicméně, rozhodování by nemělo být založeno pouze na ekonomických faktorech, ale také na ekologických přínosech, které přináší užití solární energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární panely pro ohřev vody se staly v roce 2024 standardem pro ekologické domácnosti. Tato technologie využívá energii slunce pro výrobu tepla, které se používá k ohřevu vody v domácnosti.

Před instalací solárních panelů pro ohřev vody, však musíte zvážit několik faktorů. Jedním z nich je velikost a orientace střechy vašeho domu. Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, není možné instalovat dostatečný počet panelů pro efektivní výrobu tepla.

Také materiál střechy a její statika hrají důležitou roli. Některé materiály, jako je eternit, nejsou ideální pro instalaci solárních panelů kvůli riziku zatékání. Navíc musí střecha snést zátěž z panelů a konstrukcí. Pro technické zhodnocení vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů můžete využít bezplatné služby naší firmy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární panely pro ohřev vody mohou být nákladnou investicí, avšak díky širokému spektru dotačních programů může dojít ke značnému snížení počátečních nákladů. Jedním z programů, které mohou podpořit takovou investici, je program Nová zelená úsporám, pro který jsou určené rodinné a bytové domy.

Tento program se od 1. září 2024 mění, takže je důležité sledovat nejen aktuální podmínky, ale i připravované změny. Není tedy na škodu kontaktovat odborníka, který pomůže vybrat ten správný dotační program.

Klíčem k úspěchu je do detailu prostudovat podmínky pro získání dotace a připravit si všechny potřebné doklady. S dotační podporou se tak může doba návratnosti investice do solárních panelů pro ohřev vody výrazně zkrátit.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny do sítě je klíčové pro její efektivní využití, umožňuje to totiž prodej přebytečné energie zpět do sítě. Bez tohoto připojení je možné elektrárnu spustit pouze v ostrovním režimu, což ale znamená, že klient není schopen využít přebytky energie pro její prodej.

Při plánování instalace solárních panelů pro ohřev vody je důležité zjistit dostupnou kapacitu distribuční sítě v dané lokalitě. Tuto informaci lze zjistit pomocí nástroje EGD, který se nazývá mapa připojitelnosti. Modře označená území na mapě připojitelnosti ukazují místa, kde je kapacita sítě již vyčerpaná.

Konečnou jistotu o možnosti připojení fotovoltaické elektrárny k síti vám přinese až podání žádosti o připojení. Tuto službu za vás může vyřizovat společnost, která vám solární panely pro ohřev vody instaluje.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 nabízí solární panely pro ohřev vody mnoho ekonomických výhod, které mohou váš rozpočet výrazně ovlivnit. Investice do solárních panelů pro ohřev vody je dlouhodobým závazkem, ale s různými finančními podporami a vysokými návratnostmi může být velmi lukrativní.

Odhadovaná návratnost investice do solárních panelů pro ohřev vody je zpravidla velmi příznivá, a to díky snižující se ceně technologie, rostoucím cenám energií a zvyšující se potřebě udržitelnosti. Instalační firmy často slibují krátký čas návratnosti, ale tato čísla mohou být často orientační a závisí na mnoha faktorech, včetně zeměpisné polohy a spotřebě energie.

Při hodnocení ekonomické výhodnosti solárních panelů pro ohřev vody je důležité zvážit všechny dostupné informace, včetně budoucích trendů cen a potenciálních vládních podpory. Přestože se jedná pouze o odhad, poskytuje cenný vhled do potenciálního výnosu takovéto investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Chystáte se investovat do solárních panelů pro ohřev vody a fotovoltaické elektrárny? Před tím, než se do toho pustíte, je potřeba zohlednit několik důležitých aspektů.
Poloha a orientace střechy jsou klíčové pro účinnost solárních panelů pro ohřev vody. Nejoptimálnější je směr na jih, ale panele zvládnou efektivně pracovat i pokud jsou orientované na východ či západ.
Velikost střechy hraje také důležitou roli, protože rozměry solárních panelů pro ohřev vody jsou značné. Je důležité se ujistit, že na střechu se vejde dostatečné množství panelů pro efektivní ohřev vody.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin