Solární panely návratnost

Solární panely návratnost se stala palčivým tématem jak pro potenciální majitele, tak i pro ekologicky smýšlející jedince. Fotovoltaické systémy představují značnou finanční investici, která však může přinést vysokou návratnost za určitých podmínek.

Rok 2024 přináší řadu důležitých změn, které ovlivňují solární panely návratnost. Vývoj technologie a politické změny týkající se dotací a regulací solární energie mohou významně zkrátit dobu, za kterou se investice do solárního systému vrátí.

S ohledem na tato fakta je důležité si uvědomit, že návratnost solárních panelů je silně závislá na lokálních podmínkách, velikosti a typu instalace, stejně jako na vývoji ceny energie. Všechny tyto faktory by měli zájemci o solární panely návratnost zvážit předtím, než se rozhodnou pro jejich pořízení.

Solární panely návratnost v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je návratnost investice do solárních panelů z Mobis?

  Návratnost investice do solárních panelů závisí na řadě faktorů, včetně velikosti systému a množství energie, kterou vaše domácnost spotřebuje. S našimi solárními panely Mobis se obecně můžete těšit na návratnost investice již v rozmezí 5-8 let. Díky našim kvalitním řešením a servisu nabízíme jedny z nejvýhodnějších návratností na trhu.

 • Proc bych měl zvolit solární panely od firmy Mobis pro dosažení optimální návratnosti?

  Mobis nabízí špičkové solární panely s vysokou efektivitou a dlouhou životností, což zvyšuje jejich návratnost. Kromě toho poskytuje komplexní služby, od výběru správného systému až po instalaci a údržbu, aby se ujistil, že zákazníci dostanou nejlepší možný výkon a návratnost z jejich investice.

 • Jak mohu maximalizovat návratnost své investice do solárních panelů od Mobis?

  Maximalizovat návratnost vaší investice do solárních panelů Mobis může být dosaženo správnou instalací a údržbou, což je něco, co pro vás rádi zajistíme. Také vás můžeme informovat o možnosti využití různých dotací a úvěrových programů, které mohou investici do solární energie ještě více zpřístupnit a zkrátit dobu návratnosti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární panely návratnost v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Náklady na pořízení
Návratnost investice do solárních panelů je přímo úměrná počátečním investičním nákladům. Jakmile pořizujete solární panely, je potřeba přihlédnout nejen k ceně panelů, ale také ke stavebním pracím, elektroinstalacím, nebo třeba administrativním poplatkům. Spotřeba a produkce energie
Dalším faktorem, který ovlivňuje solární panely návratnost, je množství energie, které vaše domácnost spotřebuje a kolik dokáže fotovoltaický systém vyrobit. Pokud je váš systém schopen pokrýt maximální část vaší spotřeby, je návratnost investice do solárních panelů mnohem rychlejší a investice se stává výhodnější. Podpora státu a dotace
Návratnost investice je také ovlivněna možností získání státních dotací nebo další podpory, což může výrazně snížit počáteční náklady. Ve většině zemí existují programy, které podporují instalaci solárních panelů s cílem zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů v energetické bilanci země. Je důležité se předem informovat o možnostech získání dotací a dalších forem podpory.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Často se diskutuje o návratnosti investic do solárních panelů. Důležitými faktory při určování této návratnosti jsou nejen pořizovací náklady, ale i parametry dané střechy a lokality.

Nákladovost instalace solárních panelů se zásadně liší podle počtu panelů, výkonu, typu střechy, ale i podle regionu. Dále pak může být jejich návratnost ovlivněna špatnou orientací střechy, nevhodným typem střešní krytiny a také nedostatečnou velikostí střechy. Pro přesné vyčíslení návratnosti investice je tak nutné provést komplexní zhodnocení.

Je tedy zřejmé, že za klíč k solární panely návratnost může být schovávána nejen nákladovost pořizovacích a instalačních nákladů, ale také se jedná o celou řadu dalších faktorů, které mohou významně ovlivnit celkovou dobu návratnosti solárních panelů. Pro správné zhodnocení návratnosti je tedy nutné projekt vždy pečlivě a konkrétně posoudit.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární panely návratnost hraje klíčovou roli při rozhodování o investici do solarů. Dotace mohou výrazně zlepšit návratnost investice, proto je nutné sledovat aktuální dotační možnosti v oblasti solární energie.

V roce 2024 je program Nová zelená úsporám v oblasti fotovoltaiky pro rodinné a bytové domy měněn. Je tedy nezbytné podmínky a změny programu sledovat a podle toho přizpůsobovat investiční plány.

Je důležité mít na paměti, že aplikace na dotační programy mohou být složité a administrativně náročné. Je proto doporučeno spolupracovat s odborníky na danou oblast, aby byla maximální šance na získání dotace a tím pádem ještě lepší solární panely návratnost.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste zvažovali investici do fotovoltaické elektrárny, pravděpodobně vás zajímá, zda vás váš distributor připojí do sítě. Je to nezbytný krok, protože bez připojení můžete svou elektrárnu spustit pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nemůžete prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Solární panely návratnost je významně ovlivněna schopností prodat přebytečnou energii. Kapacita distribuční sítě se liší v každé lokalitě, takže je nutné zjistit, jaká je situace ve vašem konkrétním případě. Velmi užitečným nástrojem je mapa připojitelnosti poskytovaná EGD, díky které můžete zjistit, zda je kapacita sítě ve vašem místě již vyčerpaná.

Nicméně konečnou jistotu o možnosti připojení získáte pouze podáním žádosti o připojení. Tento proces vyřizujeme pro naše zákazníky my, abychom vám usnadnili cestu k vlastní fotovoltaické elektrárně a maximalizovali návratnost solárních panelů.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solární panely návratnost jsou základním pojmem, který je třeba brát v úvahu předtím, než se rozhodnete pro investici do fotovoltaických systémů. Různé faktory jako roční spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny a možné dotační programy mohou výrazně ovlivnit rentabilitu takovéto investice.

Naneštěstí, hodnoty poskytnuté instalačními firmami bývají často orientační, a tudíž mohou být klamné. Přestože Vám mohou slibovat velmi rychlou návratnost investice do solárních panelů, důkladná ekonomická analýza výhodnosti by měla být provedena nezávislým odborníkem, aby byla zajištěna správnost údajů.

I když bude konečný výsledek pouze odhad, je to nepostradatelný krok při rozhodování o potenciální výhodnosti investice. Solární panely návratnost je tedy faktor, který by měl být vždy důkladně zvážen.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při zvažování investice do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik faktorů. První a zcela zásadní otázka je lokalita pro instalaci solárních panelů a jejich exponovanost slunci. Také je nutné se podívat na finanční stránku věci, zvláště na solární panely návratnost, což znamená dobu, za kterou se investované prostředky vrátí zpět.

Místo na střeše, na které chcete panely namontovat, by mělo být exponováno slunci co nejvíce, v ideálním případě by mělo být orientováno na jih. Pokud není takové místo k dispozici, je možné uvažovat o instalaci panelů v zahradě. Také je důležité vzít v úvahu možnost stínění - solární panely nesmějí být v první linii před stromy či jinými překážkami, které by bránily v průniku slunečních paprsků.

Co se týče finanční stránky věci, je třeba počítat s náklady na pořízení panelů a jejich instalaci. Výše těchto nákladů může být značná, proto byste si měli před investicí dobře spočítat, jak dlouho trvat, než se vám vložené peníze vrátí. Tento faktor, označovaný jako solární panely návratnost, je jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí o investici do slunečních panelů. Rozhodně doporučujeme využít konzultace se specialisty, kteří vám pomohou s výpočtem.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin