Cena solárních panelů na střechu

Solární panely na střechu se stávají rostoucím trendem s rostoucími ekologickými a finančními výhodami, ale jaká je jejich cena v roce 2024? Náklady na solární panely na střechu se mohou lišit v závislosti na velikosti systému, technologii panelů a regionu.

Průměrný náklad na instalaci solárních panelů na střechu na obytný dům v roce 2024 se pohybuje od 20 000 do 40 000 dolarů, před aplikací různých federálních a státních dotací a daňových úlev.

Přestože cena solárních panelů na střechu může být vysoká, dlouhodobé úspory na energii mohou tuto investici časem vyrovnat. Důležité je konzultovat se smlouvu a ceník s kvalifikovaným dodavatelem, aby se zjistily konkrétní náklady pro vaši nemovitost.

Cena solárních panelů na střechu v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je cena solárních panelů na střechu od firmy Mobis?

  Cena solárních panelů na střechu závisí na několika faktorech, včetně velikosti vašeho domu, míry spotřeby energie a typu panelů, které si vybíráte. Naše produkty však nabízíme za konkurenceschopné ceny, odpovídající kvalitě a výkonu, které nabízíme. Prosím, kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku.

 • Proč investovat do solárních panelů na střechu od firmy Mobis?

  Investování do solárních panelů na střechu od firmy Mobis není jen otázkou financí. Je to také investice do našeho životního prostředí a budoucnosti naší planety. Naše solární panely jsou vysoce efektivní, dlouhodobě odolné a nabízí výborný poměr cena-výkon. Díky nim můžete výrazně snížit svou energetickou spotřebu a zároveň přispívat ke snižování emisí CO2.

 • Jaké jsou finanční výhody instalace solárních panelů na střechu od firmy Mobis?

  Instalací solárních panelů na střechu můžete výrazně snížit své měsíční náklady na elektrickou energii. Díky našim efektivním a výkonným solárním panelům mohou naši klienti v průměru ušetřit až 70% na svých měsíčních nákladech na elektrickou energii. Další finanční výhody zahrnují možnost prodeje přebytku energie zpět do sítě a možnost získání státních dotací a zvýhodněných půjček na instalaci solárních panelů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Cena solárních panelů na střechu v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Velikost a orientace střechy: Pro instalaci solárních panelů potřebujete dostatek plochy a vhodnou orientaci střechy směrem na jih. V případě, že je střecha menší nebo má nesprávnou orientaci, může být výhodnější zvolit menší nebo více efektivní panely, ovšem za vyšší cenu.

Zastínění: Stín z okolních staveb nebo vegetace také ovlivňuje výkon solárních panelů. Místo, kde chcete solární panely na střechu instalovat, by mělo být co nejvíce osluněné. To vše ovlivňuje solární panely na střechu cena, která může být výrazně vyšší, pokud bude třeba instalovat výkonnější panely, aby byl dosažen požadovaný výkon.

Roční spotřeba elektrické energie: Znát vaši roční spotřebu elektrické energie je důležité pro určení kapacity fotovoltaické elektrárny. Pokud plánujete spotřebovávat vyrobenou energii přednostně ve vlastní spotřebě, měl by být výkon vaší elektrárny přizpůsoben vaší roční spotřebě. Čím vyšší je vaše spotřeba, tím větší musí být kapacita solární elektrárny, což opět zvyšuje solární panely na střechu cena.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární panely na střechu cena v roce 2024 mohou přinést nemalé úspory na nákladech za energie a tím kvalitně snížit celkové provozní náklady domácnosti. Nicméně, je důležité správně zohlednit všechny aspekty před instalací panelů na střechu.

Vaše střecha musí splňovat určité podmínky pro optimální funkčnost solárních panelů. Pokud je střecha příliš malá, možná nebudete schopni instalovat dostatek panelů. Pokud je špatně orientovaná, bude výkon solárních panelů trpět. Také materiál střechy je důležitý - některé materiály, jako je eternit, nejsou vhodné pro některé instalační firmy kvůli riziku zatékání.

Dále je potřeba vzít v úvahu statiku střechy a zjistit, zda může unést zátěž panelů a jejich konstrukce. Zvážení všech těchto faktorů je klíčem k optimalizaci ceny solárních panelů na střechu a zajišťuje, že váš investiční projekt do solární energie bude úspěšný. Pro prověření technického stavu vaší střechy lze využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na solární panely na střechu cena se mění v závislosti na dostupných dotačních programech, které jsou určeny k podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Solární panely na střechu cena se významně zkrácí díky využití těchto programů. Nejznámnějšími jsou RES+, OP TAK, ale pro rodinné a bytové domy je nejvýhodnější program "Nová zelená úsporám".

Důležité je vědět, že podmínky pro získání dotací se mohou měnit, například od 1.9.2024 dojde k jejich přepracování. Pro přesné informace je tedy vždy nezbytné sledovat aktuální výzvy a podmínky těchto dotačních programů.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při zvažování instalace solárních panelů na střechu, jedním z důležitých aspektů k zvážení je cena, ale také otázka, zda vás distributor zapojí do své sítě. Je nutné se ujistit, že vaše elektřina vyrobená pomocí solárních panelů bude propojena s místní distribuční sítí.

Bez tohoto připojení by bylo možné solární panely na střechu provozovat v tzv. ostrovním režimu, což by znamenalo, že vyrobená elektřina by nebyla schopna se dostat do sítě a mohla by být využita pouze přímo v objektu. Je důležité poznamenat, že cena za instalaci solárních panelů může být vyšší, pokud jde o tento druh setupu, protože vyžaduje další techniky a zařízení.

Další faktor, který může ovlivnit vaše rozhodnutí o instalaci solárních panelů na střechu, je kapacita distribuční sítě ve vašem místě. Existují nástroje jako mapa připojitelnosti poskytovaná EGD, která vám může poskytnout náhled na kapacitu vaší místní sítě. Je důležité poznamenat, že s 100% přesností se to ale dozvíte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Při rozhodování o nákupu solárních panelů na střechu, cena je jedním z nejvýznamnějších faktorů. Tento náklad má významný dopad na celkovou efektivitu a návratnost investice. Nezapomeňte však, že kalkulace ceny by měla zahrnovat nejen náklady na samotné panely, ale také na jejich instalaci a údržbu.

V průměru, cena solárních panelů na střechu se v roce 2024 pohybuje okolo 60 000 - 120 000 Kč za kWp (kilowatt peak), v závislosti na typu a velikosti systému. Často je však možné využít různých státních dotací a slev, které mohou výrazně snížit počáteční náklady na investici. Pro konkrétní kalkulaci cen solárních panelů na střechu je nutné vždy konzultovat s odborníkem.

Návratnost investice do solárních panelů na střechu je pak závislá na řadě dalších faktorů, jako je například aktuální spotřeba energie, množství slunečního záření a ceny elektrické energie. Při správném nastavení systému a využití všech možných podpor může být návratnost v praxi okolo 7-8 let.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování instalace solárních panelů na střechu je třeba zohlednit širokou škálu faktorů. Tato rozhodnutí lze rozdělit do tří hlavních kategorií: technických, ekonomických a regulačních.

Z technických faktorů je třeba přihlédnout k místnímu klimatu a orientaci střechy, které mohou ovlivnit výkon solárních panelů. Dále je potřeba zvážit velikost systému, kterou chcete nainstalovat, a zda máte dostatečný prostor na střeše.

Ekonomické faktory zahrnují počáteční náklady na nákup a nastalaci panelů, provozní a údržbové náklady a předpokládanou dobu návratnosti investice. Velmi důležitý je také výběr dodavatele a výrobce panelů. Cena solárních panelů na střechu se může výrazně lišit, přičemž nejlevnější možnost nemusí být vždy nejlepší volbou.

Konečně, regulace mohou ovlivnit, jaký typ solárního systému můžete instalovat, jaké jsou povolené velikosti systémů, a jaký je proces připojení k místní elektrické síti. Je důležité získat všechny potřebné informace a poradit se s odborníkem před tím, než se rozhodnete pro instalaci solárních panelů na střechu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin