Cent solárních panelů na ohřev vody

Rozhodnutí investovat do solárních panelů na ohřev vody je ekologickým a efektivním řešením pro energetickou náročnost domácností. Cena těchto systémů může být hlavním faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí spotřebitelů.

Ve srovnání s konvenčními způsoby ohřevu vody mohou solární panely na ohřev vody přinést významné úspory. Přesná cena takového zařízení závisí na mnoha faktorech, jako je velikost domácnosti, typ panelů, geografická poloha a mnoho dalších.

Ke konci roku 2024 se očekává, že cena solárních panelů na ohřev vody poklesne díky technologickému pokroku a zvýšené poptávce. Nicméně, i přes vyšší počáteční investici, návratnost je v případě solárních panelů na ohřev vody rychlá a dlouhodobě ušetříte na nákladech za energii.

Cent solárních panelů na ohřev vody v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jakou mají solární panely na ohřev vody cenu?

  Cena solárních panelů na ohřev vody se může lišit v závislosti na mnoha faktorech jako je kvalita materiálů, velikost systému a technické požadavky vaší nemovitosti. V naší společnosti Mobis nabízíme konkurenceschopné ceny a poskytujeme vysokou kvalitu za skvělou hodnotu. Rádi Vám poskytneme konkrétní cenovou nabídku na základě vašich požadavků.

 • Je investice do solárních panelů na ohřev vody finančně výhodná?

  Investice do solárních panelů na ohřev vody se může velmi vyplatit. Systémy solárního ohřevu vody mohou výrazně snížit vaše měsíční náklady na energii a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí. Navíc, v naší společnosti Mobis nabízíme cenově dostupné řešení, což znamená, že ačkoliv počáteční investice může být vyšší, dlouhodobé úspory jsou významné.

 • Jakým způsobem Mobis udržuje nízké ceny svých solárních panelů na ohřev vody?

  V Mobis se snažíme poskytovat našim zákazníkům nejen vysokou kvalitu produktů, ale také co nejlepší ceny. Díky našim silným vztahům s dodavateli, efektivní logistice a minimalizaci provozních nákladů jsme schopni udržet nízké ceny našich solárních panelů pro ohřev vody, aniž bychom museli obětovat jejich kvalitu nebo výkon.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Cent solárních panelů na ohřev vody v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Solární panely na ohřev vody cena jsou investicí stále atraktivnější, zejména vzhledem k rostoucím cenám energií a k nestabilitě při dodávkách energií. Například během probíhajících konfliktů na Ukrajině mnoho spotřebitelů začalo zvažovat investice do obnovitelných zdrojů jako řešení těchto problémů. Přesto je důležité pečlivě zvážit několik faktorů, než se rozhodnete pro konkrétní systém.

Nejdříve je třeba zvážit lokalitu instalace, kvalitu stávající elektrické infrastruktury a výrobní kapacity solárních panelů. Dále je potřeba určit očekávanou spotřebu tepla v budoucnosti, a také způsob, jakým budete teplotu vody regulovat. Také je důležité zvážit budoucí plánované rekonstrukce objektu, do kterého chcete solární panely na ohřev vody instalovat.

Cena solárních panelů na ohřev vody bude záviset na výše zmíněných faktorech. Vždy doporučujeme konzultovat vaše plány s odborníky, kteří vám mohou poskytnout nejlepší radu pro vaši konkrétní situaci a pomoci vám s přípravou předběžného rozpočtu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární panely na ohřev vody cena v roce 2024 jsou více dostupné než kdy dříve, ale přesto je důležité zvážit několik faktorů, než se rozhodnete pro jejich instalaci. Nejdůležitější je zhodnocení vhodnosti střechy.

Pokud je vaše střecha příliš malá, může se stát, že nebude možné umístit dostatek panelů pro efektivní využití energie. Za druhé, orientace střechy hraje klíčovou roli ve výrobě elektřiny z fotovoltaických panelů - pokud je střecha špatně orientována, bude výroba energie trpět.

Kromě toho střecha z nevhodného materiálu, jako je například eternit, může být problém, jelikož některé instalační firmy se vyhýbají takovým střechám, kvůli riziku zatékání po instalaci. A konečně, statika vaší střechy musí být zohledněna, aby zatížení panelů a konstrukcí nestručovalo střechu. Pro ověření těchto podmínek je naše firma připravena provést bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární panely na ohřev vody cena jsou stále častěji výhodné díky dostupným dotačním programům.

Nejrozšířenějším programem pro solární panely na ohřev vody cena je program Nová zelená úsporám, který se však od 1.9.2024 mění. Změny se týkají především kritérií pro poskytnutí dotace a výše podpory.

Před případnou investicí do solárních panelů na ohřev vody cena doporučujeme detailně prostudovat aktuálně platná kritéria a podmínky pro získání dotace. Díky finanční podpoře může dojít k výraznému zkrácení doby návratnosti investice.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti je klíčovým krokem k optimalizaci výhod, které tento typ energie nabízí. Rozhodnutí o připojení k síti je často komplikováno faktory jako je dostupná kapacita sítě, které mohou omezit možnosti prodeje přebytků zpět do sítě.

Mapa připojitelnosti od EGD je užitečným nástrojem pro zjištění, zda je kapacita distribuční sítě ve vašem místě již vyčerpaná. Modré označení na mapě znamená, že všechna kapacita je již využitá. Nicméně, 100% přesnost o možnosti připojení je možné získat až po podání žádosti o připojení.

Fotovoltaické elektrárny mohou být ponechány v takzvaném "ostrovním režimu", kde nejsou připojeny k distribuční síti, ale tímto způsobem je vyloučena možnost prodeje přebytečné energie zpět do sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solární panely na ohřev vody jsou poslední dobou stále populárnějším způsobem snižování nákladů na energie. Výhodou je, že se jedná o trvale udržitelné a ekologické řešení.

Cena za instalaci solárních panelů na ohřev vody se pohybuje zpravidla mezi 15 000 a 50 000 korun za panel, vždy závisí na výkonu a typu panelu.

Je třeba zvážit, zda se tato investice ekonomicky vyplatí - to je dáno několika faktory, jako je průměrné množství slunečního svitu v místě bydliště, aktuální cena za panel a náklady na instalaci. Navzdory počátečním nákladům se však díky úsporám na nákladech za vodu může solární panel na ohřev vody vyplatit v průběhu několika let.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při investování do fotovoltaické elektrárny je důležité, aby byl proveden podrobný výzkum, a je třeba zvážit řadu faktorů. Především je klíčové pochopení, že solární panely na ohřev vody cena se může lišit velmi značně v závislosti na kapacitě panelů a dodavatele. Dále, poloha Vaší nemovitosti a orientace střechy rozhodující pro efektivitu solárního systému.

Při investici do solárních panelů je také třeba vzít v úvahu, že i přestože je solární panely na ohřev vody cena vyšší v porovnání s tradičními způsoby ohřevu vody, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se jedná o investici, která se vyplatí. S ohledem na stále se zvyšující ceny energií je fotovoltaika celkově ekonomicky výhodná.

V neposlední řadě je důležité uvědomit si, že instalace fotovoltaických panelů vyžaduje odborné zkušenosti a znalosti. Pevně doporučujeme vždy kontaktovat odborníka, který Vám poskytne kvalifikovanou radu a pomůže s rozhodováním. Pamatujte, že solární panely na ohřev vody cena není jediným faktorem rozhodujícím o výběru správného řešení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin