Solární panely na dům

Stále rostoucí popularita solárních panelů na dům je jedním z klíčových trendů roku 2024. Tato ekologická alternativa klasických způsobů získávání energie přináší řadu výhod, jako je samostatná tvorba elektrické energie, dlouhodobé finanční úspory nebo možnost získání dotací.

Výběr solárních panelů na dům v roce 2024 vyžaduje zvážení několika aspektů. Je nezbytné pečlivě posoudit geografickou polohu a uspořádání domu, typ střechy a její sklon, ale také osobní spotřebu elektrické energie.

Výhodou investice do solárních panelů na dům je i možnost prodeje přebytečné vyrobené energie do sítě, což představuje další způsob, jak efektivně snížit náklady spojené s provozem domácnosti v roce 2024.

Solární panely na dům v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou hlavní výhody instalace solárních panelů na dům?

  Instalace solárních panelů na dům přináší mnoho výhod. Jednou z hlavních je finanční úspora na energetických nákladech - v průměru můžete ročně ušetřit až třicet procent nákladů na energii. Díky solárním panelům se také můžete stát energeticky soběstačnými. A konečně, instalace solárních panelů je skvělým způsobem, jak přispět k ochraně životního prostředí, neboť fotovoltaická energie je obnovitelná a neznečišťující. Při výběru dodavatele se obracejte na profesionály z naší firmy Mobis, kteří vám rádi poskytnou podrobné informace.

 • Jsou solární panely od firmy Mobis vhodné pro všechny typy domů?

  Ano, solární panely od firmy Mobis jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s širokým spektrem střešních konstrukcí a materiálů od šindelů až po plechové střechy. Naše panely jsou téměř bezúdržbové a odolné proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Odborníci z Mobis navíc provedou detailní analýzu vašeho domu a okolí, aby zajistili, že je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů a abyste maximalizovali výhody, které fotovoltaika přináší.

 • Jaké jsou služby společnosti Mobis v souvislosti s instalací solárních panelů na dům?

  Společnost Mobis nabízí kompletní řešení v oblasti solární energie. Naši specialisté provedou nezávaznou konzultaci a zhodnotí potenciál vaší střechy pro instalaci solárních panelů. Výběr, nákup a montáž solárního systému také zařídíme my a poskytujeme i postinstalační servis a údržbu. Snažíme se, aby byl proces instalace solárních panelů pro naše zákazníky co nejsnazší a nejnákladově efektivnější. Kromě toho, můžeme vám také poradit s otázkami týkajícími se financování a dotací na solární panely. Využijte příležitosti stát se energeticky nezávislými s Mobis.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární panely na dům v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Pozice domu je jedním z klíčových faktorů pro úspěšnou instalaci solárních panelů na dům. Poloha domu na sever nebo na jih, sklon střechy a absence stínu ovlivňují množství slunečního světla, které je možné zachytit a přeměnit na elektrickou energii.

Dalším faktorem je typ střechy. Solární panely na dům mohou být instalovány na většinu typů střech, ale některé materiály nebo konstrukce mohou instalaci komplikovat nebo zvýšit její náklady.

Posledním, ale neméně důležitým je plánovaná délka bydlení v domě. Investice do solárních panelů na dům se splácí obvykle za 7–12 let, takže pokud plánujete v domě bydlet kratší dobu, může být tato investice méně výhodná.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární panely na dům se stávají stále populárnějšími a rok 2024 nepředstavuje výjimku. Díky pokračujícímu vývoji a inovacím v oblasti fotovoltaické technologie je investice do solárních panelů na dům stále více efektivní a přístupná.

Při rozhodování o umístění solárních panelů na dům je nutné vzít v potaz několik faktorů. Prvním a základním je konstrukce a orientace střechy. Střecha by měla být dostatečně velká pro umístění požadovaného počtu panelů a optimálně orientována pro co největší solární zisk. Velmi důležitý je také typ materiálu střechy a její statická zátěž.

Poskytujeme bezplatná technická zhodnocení pro zájemce o instalaci solárních panelů na dům. Nedostatečně velká střecha, špatně orientovaná střecha, nevhodný materiál střechy nebo nedostačující statická nosnost mohou být překážkami pro instalaci. Naše služby vám pomohou vyhnout se těmto problémům a optimalizovat vaši investici do solárních panelů na dům.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární panely na dům se stávají OZE (Obnovitelnými zdroji energie) číslo jedna. Důvod k vysokému zájmu o tyto panely je nejen v jejich ekologickém přínosu, ale také díky možnosti čerpat finanční podporu formou dotací na jejich instalaci.

Česká republika nabízí několik dotačních programů podporujících využívání OZE, přičemž jeden z nejvýznamnějších je program "Nová zelená úsporám". Tento program je zaměřen speciálně na rodinné a bytové domy a od 1. září 2024 dochází k jeho změně. Podrobné informace a podmínky pro získání dotace je důležité pečlivě prostudovat, protože jedině tak lze dosáhnout na maximální podporu a zkrácení doby návratnosti investice do solárních panelů na dům.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete nákup solárních panelů na dům, je důležité vědět, zda pokud provozovatel distribuční soustavy připojí vaše panely do sítě. Bez tohoto připojení by bylo možné panely spustit pouze v ostrovním režimu, což znamená, že nebudete schopni prodávat nadbytek energie zpět do elektrické sítě.

Volné kapacity pro připojení solárních panelů na dům jsou omezené a mohou se lišit v závislosti na konkrétní lokalitě. Pro zjištění volých kapacit můžete využít nástroj EGD zvaný Mapa připojitelnosti. Tato mapa vám poskytne představu o tom, jaké jsou možnosti pro připojení vašich solárních panelů k rozvodné síti.

Nicméně, pro 100% jistotu o připojenosti vašich solárních panelů na dům, je potřeba podat přímo žádost o připojení. My jsme schopni tuto žádost pro vás vyřídit a nabídneme vám veškerou potřebnou podporu a servis.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solární panely na dům jsou stále atraktivnější volbou pro mnoho domácností, zvláště pokud se zabýváte myšlenkou investice do obnovitelných zdrojů. Vaše investice do solárního systému může mít různé výnosy v závislosti na několika faktorech.

Mezi ty patří celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, velikost a typ navrženého solárního systému, a také dostupné dotační programy. Některé instalační firmy mohou slibovat krátkou návratnost, ale je třeba mít na paměti, že výstupy z takových analýz jsou často jen orientační.

Ekonomické zhodnocení investice do solárních panelů na dům je složitý proces, který zahrnuje předpovědi cen a nákladů na instalaci i údržbu. Přesto, i když se jedná jen o odhad, může být taková analýza užitečná pro posouzení výhodnosti investice. Proto je důležité zvážit všechny aspekty před tím, než se rozhodnete pro instalaci solárních panelů na svůj dům.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Solární panely na dům jsou často považovány za dokonalou volbu pro jakékoli domácnosti, které chtějí snížit své náklady na energii a zároveň přispět k zachování životního prostředí. Nicméně, před provedením investice je třeba zvážit několik faktorů.

Grafická poloha a směr střechy, přístup k slunci a místní klimatické podmínky jsou základní parametry, které ovlivňují účinnost a návratnost investice do solárních panelů na dům. Také je nutné zvážit finanční a legislativní aspekty, jako jsou stavební povolení, možnosti dotací, úrokové sazby, způsob zapojení do distribuční sítě a mnoho dalších.

Dalším důležitým faktorem je výběr správného dodavatele. Ujistěte se, že váš dodavatel solárních panelů na dům má dostatečné zkušenosti, reference a poskytuje kvalitní záruky. Bez ohledu na velikost vaší investice, kvalita instalace a péče o zákazníky by měly být na prvním místě.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin