Solární panely dotace

V roce 2024 se oblast solární panely dotace stává klíčovou pro lidi, kteří se chtějí aktivně podílet na omezení globálního oteplování. Investice do solárních panelů jsou motivovány nejen ekologickou, ale i ekonomickou úsporou.

Vláda a mnoho neziskových organizací poskytuje různé formy dotací na solární panely, podporují tak lidé a podniky v jejich snaze o trvale udržitelnou energetickou politiku. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost možnostem financování a způsobům podpory v oblasti solární energie, které se neustále mění a zdokonalují.

Před implementací solárních panelů je důležité se podrobně informovat o dostupných dotacích na solární panely. Ty mohou pokrýt podstatnou část nákladů na instalaci a významně tak snížit návratnost investice. Informovat se můžete například na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Státního fondu životního prostředí.

Solární panely dotace v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké dotace jsou dostupné pro solární panely?

  V současné době nabízí jak stát, tak Evropská unie řadu atraktivních dotací pro instalaci solárních panelů. Teplárenský fond, Nová zelená úsporám, Operační program životní prostředí - to jsou jen některé ze zdrojů, ze kterých můžete čerpat finanční podporu. Naše společnost Mobis Vám poskytne veškeré podrobnosti a pomůže Vám s celým procesem od podání žádosti až po úspěšné získání dotace.

 • Proč je výhodné pořídit solární panely od Mobis?

  Není pochyb, že solar je budoucnost. Mobis je renomovaný dodavatel solárních panelů, který nabízí prvotřídní produkty a služby za přijatelné ceny. Spolu s naším odborným poradenstvím a asistencí při získávání dotací, jsme ideálním partnerem pro všechny, kdo se rozhodli investovat do této trvalky udržitelné technologie. Navíc, naše solární panely jsou nejen efektivní a spolehlivé, ale také esteticky přitažlivé a snadno se zapadají do jakékoliv střešní konstrukce.

 • Jaký je proces získání dotace na solární panely od Mobis?

  Získání dotace na solární panely od Mobis je jednoduchý proces. Naše zkušený personál Vám poskytne všechny potřebné informace, pomůže Vám s vyplněním žádosti a se seznámením se s vyhláškami a pravidly. Komunikujeme přímo s dotujícími subjekty, abychom zajistili, že proces bude co nejméně zatěžující pro Vás. S námi se můžete těšit na snadný a přímočarý proces, který Vám umožní využít všechny výhody solární energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární panely dotace v roce 2024: Co je potřeba zvážit?Solární panely dotace jsou jedním z hlavních aspektů, které by měl potenciální investor zvážit. Je důležité sledovat aktuální nabídku dotací a to jak na úrovni státu, tak na úrovni Evropské unie. Dotace na solární panely totiž mohou celkové náklady na instalaci významně snížit a tak zrychlit dobu návratnosti investice do solární elektrárny.

Dalším důležitým faktorem je samotná volba solárních panelů. Je neceseré sledovat a porovnávat jednotlivé nabídky vzhledem k ceně, výkonu, životnosti, ale také estetickým aspektům. Existují totiž různé technologie solárních panelů, které se liší mírou účinnosti i pořizovací cenou.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, je volba vhodné lokality pro instalaci solárních panelů. Je třeba zohlednit geografickou polohu, orientaci střechy směrem k slunci, sklon střechy, ale i možné stínění solárních panelů. Tyto aspekty mohou značně ovlivnit výkon a efektivitu vaší solární elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 jsou solární panely dotace stále aktuálním a žhavým tématem. Vzhledem k rostoucímu zájmu veřejnosti o udržitelné zdroje energie jsou dotace na solární panely často vyhledávanou cestou, jak snížit počáteční náklady na instalaci těchto zařízení.

Nicméně, při rozhodování o instalaci solárních panelů je nutné vzít v úvahu několik faktorů. Střecha by měla být dostatečně velká a správně orientovaná k slunci pro maximální využití energie. Dále je třeba, aby byla z materiálu, který je kompatibilní s instalací panelů a má adekvátní nosnou konstrukci.

Jedním z optimálních způsobů, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, je využití bezplatných služeb technického zhodnocení nabízených specializovanými firmami. Tak máte jistotu, že solární panely dotace využijete skutečně efektivně a bez potíží.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární panely dotace jsou výhodné, protože dokáží výrazně snížit počáteční náklady při instalaci. Dotace na solární panely pokrývají část nákladů na technologii, práci a další související náklady.

Zmíněné programy dotací na solární panely jsou různě specifické. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na podporu využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Výzva tohoto programu se mění k 1.9.2024 a je důležité být s těmito změnami seznámen.

Pro získání dotace na solární panely je nezbytné splnit všechny podmínky stanovené v dotačním programu. Příprava na žádost o dotaci může být složitý proces, který vyžaduje detailní plán a hluboké porozumění pro solární technologii. Proto je důležité se na tento proces dobře připravit.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny, jedním z kritických úkolů je určení, zda bude možné provozovatel distribuční soustavy připojit vaši elektrárnu do sítě. Bez připojení by elektrárna mohla být spuštěna pouze v tzv. ostrovním režimu. To znamená, že nemůže prodávat přebytečnou energii zpět do sítě a bude „odříznutá“ od ostatních.

Kapacita distribuční sítě v místě instalace fotovoltaické elektrárny může být různá. Pro získání relativně přesných informací může být nápomocná mapa připojitelnosti poskytovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Tato mapa vám pomůže určit, zda je kapacita sítě na vašem místě již vyčerpána.

Nicméně, absolutní jistotu získáte až se podáním žádosti o připojení. Tento proces je náročný a časově nákladný, proto mnoho zákazníků tyto úkony svěřuje odborným společnostem, které se tímto postupem zabývají pravidelně a mají v tom velké zkušenosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny by mělo být považováno za velmi strategický krok, který může přinést značný dopad na ekonomiku domácnosti či podnikání. Velkou roli ovšem hrají individuální faktory jako jsou celková spotřeba elektrické energie, cenu elektřiny a také jako bonus ke vstupní investici se mohou počítat solární panely dotace, které mohou významně zredukovat celkové náklady na projekt.

Je však důležité mít na paměti, že i přes sliby instalatérských firem o krátké době návratnosti, jsou veškeré výstupy z těchto analýz pouze orientační a jejich skutečné hodnoty se mohou lišit. Výhodnost investice je tedy potřeba předem věcně zanalyzovat skrze ekonomickou analýzu, která se zabývá nejen aktuálními daty, ale také předpověďmi budoucích cen a vývoje trhu s elektřinou.

I přesto, že je tato analýza pouze odhadem, může mít významný vliv na rozhodovací proces v otázce investice do fotovoltaiky. Ačkoli neexistuje zaručený způsob, jak předvídat výkonnost a ziskovost solárního systému, solární panely dotace a ekonomická analýza nabízejí užitečný rámec pro zhodnocení potenciálních výhod i rizik.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny je důležité zohlednit několik klíčových faktorů. Prvním z nich je umístění, kde bude systém instalován, protože efektivita solárních panelů závisí na množství slunečního svitu.

Solární panely dotace jsou dalším faktorem, který by měl být zvážen. Vláda a některé obce nabízejí dotace a další typy podpory pro instalaci solárních panelů. Je také potřeba ocenit náklady na instalaci a údržbu systému, včetně možných zvýšených pojištění, a také porozumět způsobu fungování zařízení.

Posledním, ale rozhodně ne méně důležitým bodem je ekologický dopad. Fotovoltaické elektrárny jsou významným zdrojem obnovitelné energie a mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů. S ohledem na současnou situaci klimatických změn je to rozhodně faktor, který stojí za zvážení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin