Solární panel na chatu

Využití solárního panelu na chatu se stává stále populárnějším řešením pro udržitelnou energii, zejména v roce 2024. Ve světle rostoucího zájmu o ekologická řešení je důležité porozumět výhodám a nevýhodám této volby.

Životní prostředí může těžit z instalace solárního panelu na chatu, neboť tím se snižuje závislost na fosilních palivech. Kromě snížení ekologické stopy, solární panel také může významně snížit náklady na energii pro vlastníky chat.

Nicméně, počáteční náklady na instalaci solárního panelu na chatu mohou být vysoké a je třeba zvážit, zda se taková investice vyplatí. Také existují určité omezení, jako je například potřeba dostatečného množství slunečního světla pro efektivní provoz solárního panelu.

Solární panel na chatu v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody instalace solárního panelu na chatu od naší firmy Mobis?

  Solární panely od Mobis přinášejí řadu výhod, jako je třeba úsporu nákladů na energii, snížení emisí CO2 a nezávislost na dodavateli energie. Instalace solárního panelu na chatu je navíc vynikající investicí, zvláště pokud je chatu využívána po celý rok. Naše technologie umožňuje zachytit i nízké sluneční záření v zimních měsících, a tak zajistit dostatek energie pro všechny potřeby. Navíc, jako vedoucí dodavatel v oblasti obnovitelné energie, nabízíme prvotřídní zákaznický servis a údržbu.

 • Jaký je postup instalace solárního panelu na chatu od Mobis?

  U Mobis máme vysoce kvalifikovaný tým, který se postará o celý proces instalace solárního panelu. Začneme prvotní konzultací, kde vyhodnotíme možnosti a preferencí vaší chaty. Následně připravíme návrh a po jeho odsouhlasení přistoupíme k instalaci. Naše firma dodržuje nejpřísnější bezpečnostní normy a zaručuje, že instalace proběhne rychle a efektivně, aby byl váš solární systém co nejdříve v provozu.

 • Jaký je výkon solárního panelu pro chatu od Mobis a jak moc mohu ušetřit?

  Výkon solárního panelu závisí na jeho velikosti a umístění - obecně platí, že více slunce znamená vyšší výkon. Naše technologie ale zajišťuje efektivní provoz i za méně slunečného počasí. Úspory pak záleží na množství spotřebované energie. Pro běžnou chatu se roční úspory pohybují od několika tisíc korun do desítek tisíc, v závislosti na velikosti systému a spotřebě energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární panel na chatu v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Klíčem k úspěchu je výběr solárního panelu na chatu odpovídající vašim konkrétním potřebám a podmínkám. Je třeba vzít v potaz, že energia vyprodukovaná solárními panely je primárně závislá na intenzitě a době slunečního záření.

Dále je důležité zohlednit polohu a orientaci instalace solárního panelu na chatu. Pro optimální výkon by solární panely měly být umístěny směrem na jih a pod úhlem 30-35 stupňů. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu stínící faktory, jako jsou stromy, sousední budovy nebo terénní nerovnosti.

Finanční stránka projektu je také neméně důležitá. Náklady na instalaci solárního panelu na chatu jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně rozměrů systému, typu užité technologie a nákladů na instalaci. Toto vše má vliv na dobu návratnosti investice. Je také důležité získat informace o možných státních dotacích či úvěrech, které mohou náklady na instalaci solárního panelu na chatu výrazně snížit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární panel na chatu se stal v posledních letech populárním řešením pro snižování nákladů na energii a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí. Předtím, než se ale rozhodnete pro jeho instalaci, je důležité vzít v úvahu několik klíčových faktorů.

Rozměry střechy mohou výrazně ovlivnit efektivitu vašeho solárního systému. Pokud je střecha příliš malá, může se stát, že neuskutečnitelný počet solárních panelů sníží potenciální výhody. Na druhou stranu, špatně orientovaná střecha může snížit maximální možnou výrobu energie.

Je také důležité vzít v úvahu typ materiálu střechy. Některé materiály, například eternit, mohou komplikovat instalaci a způsobit problémy, jako je zatékání. Jesliže je matriál střechy nevyhovující, většina instalačních firem se raději rozhodne na takovou střechu nevstupovat. Také je důležitá statika střechy, jelikož zatížení od panelů a konstrukcí může střechu deformovat. Pro zjištění technických parametrů vaší střechy se nabízí možnost využití bezplatných služeb, které provádí technici specializovaní na solární panely na chatu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární panel na chatu je vynikající možnost jak zdokonalit vlastní zdroje energie, napomáhá k samostatnosti a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí. Současně je důležité zmínit, že v roce 2024 budou k dispozici dotační programy, které umožní výraznou úsporu při pořízení těchto zařízení.

Programy jako je RES+ a OP TAK jsou zejména určené pro podporu větších projektů obnovitelných zdrojů, avšak nejoblíbenějším a nejpřístupnějším programem pro vlastníky rodinných a bytových domů či rekreačních objektů je dotační program Nová zelená úsporám. Co je však klíčové, tento program podléhá od 1.9.2024 změně.

Je proto na místě pečlivě sledovat informace a průběžně se informovat o možnostech a podmínkách, jak optimálně využít dotační podporu pro investici do solárního panelu na chatu. Získání dotace výrazně přispěje k úsporám a zkrátí dobu návratnosti investice. Je tedy nutné tuto možnost využít.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Jestliže plánujete instalovat solární panel na chatu, klíčovým krokem je zajistit si jeho připojití do elektrické sítě. Provozovatelé fotovoltaických elektráren musí získat souhlas provozovatele distribuční soustavy, aby byli připojeni do distribuční sítě.

Bez tohoto připojení, elektrárna běží na tzv. ostrovní režim, což znamená, že není možné prodávat přebytek vyrobené energie zpět do sítě. Tento aspekt je nesmírně důležitý pro všechny, kdo chtějí instalovat solární panel na chatu.

Kapacita pro připojení se liší v různých oblastech, a tak je důležité se informovat o přesných možnostech ve svém konkrétním regionu. Pro větší představu o možnostech připojení existuje nástroj nazvaný mapa připojitelnosti. Tento nástroj naznačuje, kde je kapacita pro připojení již vyčerpaná, a pomáhá zjistit, zda je možné připojení solárního panelu na chatu realizovat.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 se stává volbou solární panel na chatu stále populárnější investicí. Tento způsob získávání energie přináší mnoho výhod, jako například snížení nákladů na elektřinu nebo nezávislost na dodavateli energie. Rovněž je třeba vzít v úvahu dostupnost dotací a možnost prodeje přebytku energie zpět do sítě.

Je však třeba brát v úvahu, že úspora nákladů na elektřinu a návratnost investice se liší v závislosti na velikosti a efektivitě použitého solárního panelu na chatu. Je důležité si uvědomit, že náklady na instalaci a údržbu zařízení mohou být významné a mohou ovlivnit konečnou návratnost investice.

V případě, že zvažujete investici do solárního panelu na chatu, doporučujeme vám provést podrobnou analýzu nákladů a výnosů. Využijte odborné konzultace a zvažte všechny dostupné možnosti. Správná volba vyžaduje přehled o všech faktorech, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit ekonomickou efektivitu vaší investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při rozhodování o investici do solárního panelu na chatu je nezbytné zvážit několik faktorů. Prvním z nich je dostupnost slunečního světla v dané lokalitě, která ovlivňuje efektivitu účinků panelů.

Dalším klíčovým faktorem je stav střechy, kde by měl být solární panel na chatu instalován. Je důležité zkontrolovat, zda je střecha dostatečně silná k nesení váhy panelů a zda je orientována tak, aby co nejvíce využila sluneční světlo.

Navíc, před investicí byste měli také zvážit možné budoucí náklady na údržbu a opravy solárního panelu na chatu. I když jsou solární panely obecně považovány za nízkou údržbu, mohou se objevit neočekávané náklady, například při poškození způsobeném extrémním počasím.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin