Solární panel cena

Při rozhodování o investici do solárních panelů je solární panel cena jedním z klíčových faktorů. Ceny solárních panelů v roce 2024 jsou oproti minulým letům výrazně nižší, díky pokročilým technologiím a rostoucí poptávce.

Je důležité pochopit, že solární panel cena se liší podle mnoha faktorů. Typ panelu, velikost systému a instalace - to vše může ovlivnit celkovou cenu solárního systému.

Investice do solárních panelů je stále atraktivnější. Navzdory počáteční investici jsou dlouhodobé úspory a ekologický přínos značné. Je tedy jasné, že solární panel cena by neměla být jediným rozhodujícím faktorem.

Solární panel cena v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Cena solárního panelu z naší firmy Mobis: je ta opravdu tak výhodná?

  Solární panel cena z naší firmy je určitě konkurenceschopná. Bereme v úvahu kvalitu materiálů, technologický pokrok a délku životnosti panelů. Výsledná hodnota pak nabízí skvělý poměr mezi kvalitou a cenou, což z našich solárních panelů činí výhodnou investici.

 • Jaký vliv na cenu solárního panelu má jeho výkon?

  Cena solárního panelu je často odvislá od jeho výkonu. Vyšší výkonové panely jsou většinou dražší, ale na druhou stranu umožňují efektivnější a rychlejší návratnost investice. Nicméně i náš vstupní model nabízí skvělou cenu při zachování vysoké účinnosti.

 • Jaká je údržba solárního panelu a jak se to promítne do jeho ceny?

  Solární panel cena nezahrnuje pouze počáteční investici, ale také následné náklady na údržbu. Naše panely jsou ale navrženy tak, aby byla údržba co nejmenší a jejich provoz co nejefektivnější, což je vymezeno výhodnou cenou. Zákazníci tak dostávají za své peníze opravdu mnoho.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární panel cena v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Prvním faktorem, který ovlivňuje solární panel cena, je kvalita solárních panelů. Na trhu je mnoho výrobců a typů solárních panelů, které se liší jak svou kvalitou, tak cenou. Je důležité seřadit konkrétní typy solárních panelů do několika cenových kategorií, aby bylo možné určit, který z nich je pro danou investici nejvhodnější.

Druhým faktorem je instalace solárního panelu. Cena instalace zahrnuje nejen samotnou montáž panelů, ale také cenu dalšího potřebného materiálu, jako jsou například invertory, stojany, kabely a další. Náklady spojené s instalací se mohou lišit v závislosti na regionu, kde se nacházíte, a také na konkrétním dodavateli, kterého si pro tuto práci vyberete.

Třetím a posledním faktorem, který byste měli zvážit při koupi solárního panelu, je návratnost investice do solárních panelů. Tento faktor je také ovlivněn cenou samotného solárního panelu, ale také možným prodejem přebytečné energie do sítě či zpětným odběrem energie zpět ze sítě. Velmi významným faktorem pro zajištění dlouhodobé návratnosti investice je kvalitní údržba vaší solární elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární panel cena je klíčový faktor při rozhodování o instalaci slunečních panelů do domácnosti. Zatímco ceny solárních panelů pokračují v poklesu, je důležité zvážit další negativní faktory, které by mohly ovlivnit celkovou investici do solární energie.

Před instalací je třeba zohlednit stav a orientaci střechy vašeho domu. Ne všechny střechy jsou ideální pro instalaci fotovoltaických panelů, protože velikost, orientace a materiál střechy mají významný dopad na efektivitu a funkčnost systému.

Před zakoupením, doporučujeme využít bezplatného technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, kterou provádí náš technik. Tím se ujistíte, že váš domov je připravený na tuto investici a můžete tak snížit solární panel cena související s dodatečnými náklady na úpravy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Na využití této dotace může dosáhnout každý, kdo splní všechny podmínky programu, které naleznete na webu Nové zelené úspory. V programu se v roce 2024 počítá s podporou solárních panelů. Důležitým faktorem pro získání dotační podpory je tedy určitě kvalita a cena solárních panelů.

Ke kvalitě panelů lze řadit jejich životnost, účinnost a další technické parametry. Solární panel cena se liší dle výrobce a výkonu, což je další informace, kterou lze najít v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Pokud splníte podmínky programu a solární panel cena bude v souladu s preferencemi programu, můžete získat dotační podporu na solární elektrárnu a vaše investice se tak výrazně zkrátí. Bude pro vás tedy výhodnější pořídit si solární panel, neboť cena je díky dotaci daleko přijatelnější.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete investovat do fotovoltaického systému, je klíčové mít jistotu připojení k distribuční síti. Vaše instalace solárních panelů může být provozována pouze v ostrovním režimu bez připojení, což znamená, že nemůžete prodat přebytky energie zpět do sítě. V takovém případě je nutné počítat s jiným výpočtem návratnosti investice, který ovlivňuje celkové náklady a tedy i solární panel cena.

Důležitým faktorem je tedy kapacita distribuční sítě v místě vašeho bydliště. Pokud je kapacita vyčerpaná, distribuce nemá povinnost nové zdroje připojovat. Nabízí se však možnost zjistit kapacitu sítě předem pomocí nástroje mapy připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu.

Nicméně, konečnou jistotu o možnosti připojení získáte až po podání žádosti o připojení k distribučnímu systému. Tuto činnost v případě zájmu můžeme za vás provést my. Takto zajistíte nejen optimální funkčnost fotovoltaických panelů, ale také nejvhodnější solární panel cena.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Při uvažování nad investicí do solární elektrárny je nezbytné pečlivě zvážit několik důležitých aspektů. Celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dotační podporu a rovněž velikost a typ navrženého systému. Je třeba mít na paměti, že tyto faktory mohou výrazně ovlivnit solární panel cena a tím pádem i celkovou návratnost investice.

někdy může být lákavé ušetřit na počátečních nákladech, ale zejména u solárních panelů platí, že kvalita a spolehlivost jsou klíčové. Nezáleží jen na počáteční solární panel cena, ale také na údržbě, životnosti a využití solární energie. Při výpočtu návratnosti investice je tedy nutné zohlednit všechny tyto faktory.

K ucelenému zhodnocení výhodnosti investice je rovněž vhodné obrátit se na odborníky. Nikdy není na škodu využít profesionální ekonomické analýzy, které mohou poskytnout realistický obrázek o návratnosti investice v solární panely. Přestože se jedná pouze o odhad, může Vám taková analýza pomoci lépe zhodnotit, zda se do solárních panelů vyplatí investovat. Výhodnost investice totiž ovlivňuje nejen solární panel cena, ale také další faktory.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investováním do fotovoltaické elektrárny je potřeba vzít v potaz řadu faktorů. Prvním z nich je určitě zjištění, zda je Vaše nemovitost vhodná pro instalaci solárních panelů a také jaká je možná výroba elektrické energie.

Při zvažování solární panel cena hraje zásadní roli. Náklady na instalaci mohou být vysoké, ale následné úspory na energii a možné státní dotace mohou tyto náklady pokrýt. Je důležitéa získat detailní cenovou nabídku a porovnat ji s očekávanými návratnostmi.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je volba dodavatele. Důležité je vybrat spolehlivou firmu s dostatečnou zkušeností a kvalitními referencemi. Samozřejmě je také nutné zkontrolovat nabídky od různých dodavatelů, aby byla solární panel cena co nejvýhodnější.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin