Solární elektrárny

Rok 2024 představuje pro solární elektrárny zásadní rozmach. Rapidní technologický pokrok a rostoucí pochopení důležitosti obnovitelné energie přispívají k tomu, že solární elektrárny jsou stále atraktivnější volbou pro energetickou sebezásobitelnost.

Díky stále efektivnějším solárním panelům a moderním způsobům skladování energie je očekáván výrazný nárůst počtu solárních elektráren během nadcházejících let.

S ohledem na rostoucí spotřebitelský zájem je nyní ideální čas pro investice do solárních elektráren.

Solární elektrárny v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co jsou solárni elektrárny a jak fungují?

  Solární elektrárny jsou zařízení, které využívají energetický potenciál slunce pro výrobu elektrické energie. Jejich hlavním komponentem jsou fotovoltaické (PV) panely, které přeměňují sluneční světlo na elektrický proud.

 • Proč bych měl zvažovat instalaci solární elektrárny od vaší firmy Mobis?

  Naše firma Mobis nabízí vysokou kvalitu a efektivitu solárních elektráren. Díky našim letům zkušeností v oblasti fotovoltaiky, můžeme zákazníkům nabídnout špičkovou technologii a vynikající služby. Naším cílem je pomoci vám snížit vaše energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

 • Jaký je návratnost investice do solární elektrárny?

  Návratnost investice do solární elektrárny je ovlivněna několika faktory, včetně místních podmínek slunečního záření a velikosti PV systému. Nicméně, s moderními solárními elektrárnami a stále se zlepšující technologií, může návratnost investice dosáhnout již za 7-10 let.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární elektrárny v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Při plánování instalace solární elektrárny je základním kritériem poloha a orientace budovy nebo pozemku. Velmi důležitý je také sklon střechy a absence stínových míst po celý rok. Zde hraje roli například blízkost vysokých stromů nebo budov.

Dále je třeba zvážit velikost vašeho spotřebiče, protože pokud je střecha malá a spotřeba elektřiny vysoká, nemusí se investice do solární elektrárny vyplatit. Také by se mělo brát v úvahu, zda plánujete elektrickou energii používat primárně pro vlastní spotřebu, nebo chcete přebytečnou energii prodávat do sítě.

Posledním podstatným, ale často přehlíženým aspektem, je legislativa a potřeba různých povolení. Zde je důležité konzultovat své plány s odborníkem na solární elektrárny, který vám pomůže s návrhem systému i se zajištěním všech potřebných formalit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární elektrárny v roce 2024 představují stále významnější zdroj obnovitelné energie. S rostoucí popularitou a dostupností solární technologie, je však důležité vzít v úvahu několik klíčových faktorů při rozhodování o instalaci solárních panelů.

Je třeba se zaměřit na fyzické vlastnosti střechy, jako je její velikost, orientace a použitý materiál. Velikost může limitovat počet instalovaných solárních panelů a špatně orientovaná střecha může znamenat snížený výkon elektrárny. Eternitové střechy jsou často problémové pro instalaci solárních panelů, proto je důležité zvážit materiál před jejich instalací.

Dále je potřeba zohlednit statiku střechy, aby nedošlo k její deformaci v důsledku instalace solárních panelů. Pro technické zhodnocení stavu střechy a možnosti instalace solární elektrárny doporučujeme využít odborných a bezplatných služeb našich techniků.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární elektrárny jsou obrovským trendem v poslední době, zejména s ohledem na ekologický benefit a potenciál generování úspor. Investice do něj může být významná, ale naštěstí existuje několik dotačních programů, které Vám mohou pomoci pokrýt náklady.

Mezi hlavní dotační programy patří RES+, OP TAK, avšak pro vlastníky rodinných a bytových domů je nejpoužívanějším programem Nová zelená úsporám. Důležité je však uvědomit si, že od 1.9.2024 se podmínky tohoto programu mění. Změny mohou mít významný dopad na způsobilost a výši příspěvku, proto je podstatné tyto změny sledovat a detailně prostudovat všechny podmínky pro získání dotace.

Díky dotacím na solární elektrárny se očekávaná doba návratnosti Vaší investice může výrazně zkrátit. V tomto kontextu je dotační podpora klíčová pro optimalizaci nákladů a maximalizaci výnosů z Vaší solární elektrárny.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V roce 2024 se může stát klíčovým rokem pro ty, kdo zvažují instalaci solární elektárny, pomocí které chtějí generovat vlastní energii a potenciálně ji prodat zpět do energetické sítě. K tomu je však důležité zajistit, aby byla jejich elektárna připojena do distribuční sítě."

Tento krok je zásadní, protože bez připojení by solární elektrárna byla schopná fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což by znamenalo, že není možné prodávat přebytky vyrobené energie zpět do energetické sítě a solární elektrárna by byla nezávislá na distribuční síti. Je důležité podotknout, že to samotné připojení závisí na kapacitě distribuční sítě v daném regionu, což lze zjistit pomocí nástroje EGD zvané mapa připojitelnosti.

Pokud je kapacita distribuční sítě ve vaší oblasti již vyčerpaná, označuje to modrou barvou na mapě, a je tedy důležité včas požádat o připojení solární elektrárny. Tento proces vám může pomoci vyřídit profesionální firma, což zaručí správné a včasné provedení kroků nutných pro připojení solární elektrárny do distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solární elektrárny se v roce 2024 stávají stále atraktivnější volbou pro ty, kdo chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie. Díky pokročilým technologiím a rostoucím cenám elektřiny jsou tyto systémy často lukrativnější, než klasické investice.

Nicméně, než se rozhodnete pro investici do solární elektrárny, je důležité zvážit několik faktorů. K těm nejdůležitějším patří například celková spotřeba elektřiny, současná cena elektřiny, dostupné dotační programy, velikost a typ navrženého systému. Přestože mnohé instalační firmy slibují rychlou návratnost investice, je důležité být realistický a uvědomit si, že výsledky takových analýz jsou často pouze orientační.

V naší firmě Vám rádi pomůžeme s vyhotovením ekonomické analýzy výhodnosti solární elektrárny na základě nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí o budoucím vývoji cen. I když se jedná pouze o odhad, taková analýza může být cenným pomocníkem při rozhodování o investici.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při investici do solární elektrárny je potřeba zvážit několik klíčových faktorů. Patří sem poloha a orientace nemovitosti, dostupné financování a návratnost investice.

Poloha a orientace nemovitosti jsou důležité pro určení množství slunečního záření, které je schopno elektrárna využít. Taktéž je třeba zvážit, zda je na nemovitosti dostatečný prostor pro instalaci solárních panelů.

Dalšími důležitými faktory jsou dostupné financování a návratnost investice. Zde je potřeba zvážit možnosti dotací nebo úvěrů a také dobu, za kterou se investice do solární elektrárny vrátí. V neposlední řadě je důležité sledovat aktuální vývoj cen solárních elektráren a technologií.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin