Solární elektrárna

V roce 2024 nastal v oblasti solárních elektráren monumentální pokrok, který zcela změnil obnovitelnou energetickou krajinu.

Solární elektrárna se stala jednou z nejpopulárnějších forem obnovitelné energie díky rostoucí efektivitě a poklesu nákladů na instalaci.

Celosvětově stoupá počet domácností, podniků a měst, které se rozhodly pro vlastní solární elektrárnu, což demonstruje rostoucí uznání solární energie jako hlavního hráče v boji proti změnám klimatu.

Solární elektrárna v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou hlavní výhody instalace solární elektrárny od firmy Mobis?

  Investice do solární elektrárny Mobis znamená dlouhodobé úspory na nákladech za energie, vzrůstající hodnotu vaší nemovitosti a posílení vašeho ekologického důvěryhodnosti díky využití obnovitelných zdrojů energie.

 • Jak dlouho trvá instalace solární elektrárny Mobis?

  Instalace solární elektrárny Mobis je rychlý a efektivní proces. Díky našemu odbornému týmu a vysoce kvalitním výrobkům může být vaše solární elektrárna funkní již za několik týdnů po schválení projektu.

 • Jak se může solární elektrárna Mobis zapojit do mého domova nebo podnikání?

  Solární elektrárna Mobis je univerzální řešení pro všechny typy nemovitostí. Naši specialisté provedou důkladnou analýzu vašich potřeb a navrhnou nejefektivnější řešení pro váš domov nebo podnik.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární elektrárna v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Solární elektrárny představují především investici s dlouhodobým horizontem. Je potřeba zvážit náklady na pořízení a instalaci, které mohou být vysoké, ale díky možnosti využití dotací nebo úvěru na zelenou energii a následné úspoře na nákladech za energie se těmito náklady lze pokrýt během několika let.

Dalším důležitým faktorem je umístění solární elektrárny. Je potřeba zohlednit intenzitu slunečního záření v dané lokalitě, orientaci střechy, stínění okolními objekty, ale také lokální legislativní omezení. Zásadním parametrem je i velikost střechy, která ovlivňuje možnou velikost instalace.

Nakonec je důležitá také výběr dodavatele a značky solární elektrárny. Kvalita materiálů, jejich životnost a poskytovaná záruka, ale i servis a technická podpora dodavatele mohou výrazně ovlivnit výhodnost investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

O solární elektrárně je mnoho co říct, ale důležité je především nezapomenout na několik klíčových faktorů, které ovlivní její efektivitu a funkčnost. Před instalací je třeba zohlednit velikost a orientaci střechy, materiál, ze kterého je střecha vyrobena a samotnou statiku střechy.

Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, může to negativně ovlivnit výrobu energie ze solární elektrárny. Stejně tak některé materiály, jako je například eternit, mohou způsobit problémy s instalací a následnou funkčností.

Na závěr chci zdůraznit, že nejjednodušší způsob, jak zjistit jestli je vaše střecha vhodná pro instalaci solární elektrárny, je využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení. Náš technik vám poskytne veškeré potřebné informace a pomůže vám se správným rozhodnutím.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární elektrárny stále získávají na popularitě a od roku 2024 bude možné dosáhnout na výraznou dotační podporu pro jejich instalaci. Dotace na fotovoltaiku zkrátí dobu návratnosti Vaší investice, takže je klíčové se předem podrobně seznámit s podmínkami pro získání této dotace.

Existuje několik dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů energie. Mezi ty nejznámější patří například RES+ a OP TAK. Avšak pro rodinné a bytové domy je nejrelevantnější program Nová zelená úsporám, jehož podmínky budou od 1.9.2024 upraveny.

Poskytování dotační podpory na solární elektrárny je důležitým krokem k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Mějte na paměti, že před instalací solární elektrárny je třeba se důkladně informovat o možnostech získání dotační podpory.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna je zajímavou možností pro získání energie, nicméně je nesmírně důležité vědět, zda je možné vaši elektrárnu napojit na distribuční síť. Bez připojení do sítě by bylo možné provozovat solární elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což ale neumožní prodávat přebytky energie zpět do sítě a v důsledku toho by elektrárna byla "odříznuta" od ostatních zdrojů.

V České republice se kapacita distribuční sítě liší v závislosti na místě a máme k dispozici nástroj od EGD nazývaný mapa připojitelnosti. Pomocí tohoto nástroje můžete zjistit, zda již není kapacita sítě ve vašem místě plná - území označené modrou barvou znamená, že kapacita je již vyčerpaná.

Nicméně, stále platí, že se 100% přesností zjistíte možnost připojení až podáním žádosti o připojení, kterou pro naše zákazníky rádi zařídíme. V případě, že uvažujete o instalaci solární elektrárny, neváhejte nás oslovit pro konkrétní informace týkající se možnosti připojení vaší konkrétní elektrárny do distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V první řadě, když se uvažuje o investici do solární elektrárny v roce 2024, je důležité zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, možné dotační podpory a specifickou velikost a typ navrženého systému. Roční úspory na energii, které by činily třeba 50 000 Kč s několikaletou návratností, mohou působit lákavě.

Nicméně, je třeba brát v potaz, že různé instalační firmy často slibují velmi krátkou návratnost investice do solární elektrárny, avšak ve výsledku, uvedené odhady mohou být silně orientační. Ekonomická analýza výhodnosti fotovoltaické elektrárny by měla být součástí pečlivého procesu předinvestičního rozhodování a je nezbytné tuto analýzu provést pomocí co nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí cen.

Ačkoliv je takový odhad při rozhodování o investici do solární elektrárny pouze přibližný, je velmi důležitý pro celkové zhodnocení výhodnosti investice. Dbejte na to, aby byly provedeny všechny potřebné kroky a přípravy před tím, než se rozhodnete pro tento velký krok.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování investic do solární elektrárny je třeba zvážit řadu faktorů. Nedílnou součástí je důkladný průzkum umístění, neboť k efektivní produkci energie je nutné mít dostatek slunečních dnů a volný prostor pro instalaci panelů. Technické zhodnocení nemovitosti je tak dalším klíčovým krokem.

Dále je třeba pečlivě prostudovat ekonomickou stránku věci, zejména očekávané náklady na instalaci a provoz a také výnosnost dané investice. Různé dotace či státní podpory mohou výrazně ovlivnit výsledný finanční model. Díky našim analýzám a zkušenostem Vám pomůžeme najít optimální řešení pro Vaši investici do solární elektrárny.

Závěrem nezapomeňte také na legislativní aspekty. Je nutné se seznámit s platnými zákony a nařízeními týkajícími se provozu solární elektrárny, aby nedošlo k nechtěným problémům. Pro všechny tyto kroky se nabízí bezplatná konzultace, která pokryje všechny důležité aspekty, a pomůže Vám učinit informované rozhodnutí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin