Solární články

Solární články v roce 2024 představují nejdůležitější oblast výzkumu obnovitelné energie. Jak ukazují poslední studie, jejich výkonnost i efektivita se stále zvyšuje.

Solární články jsou dnes již tak vyspělé, že je možné je využít nejen pro výrobu elektřiny, ale také pro ohřev vody či dokonce jako zdroj energie pro elektrická vozidla. Přesto je důležité neustále pokračovat v jejich vývoji a zdokonalování.

V příštích několika letech očekáváme další vývoj a inovace v oblasti solárních článků. Jejich rozměry, výkonnost i rentabilita se budou zlepšovat. Solární články se tak stávají stále důležitějším prvkem v boji proti klimatické změně.

Solární články v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl investovat do solárních článků od firmy Mobis?

  Nabízíme vysoce kvalitní solární články, které jsou nejen energeticky efektivní, ale také šetrné k životnímu prostředí. Naše fotovoltaické řešení Vám umožní dosáhnout nezávislosti na dodavatelích energie a sníží vaše náklady na elektrickou energii. Kromě tohoto finančního benefitu, investování do solárních článků od Mobis je také investicí do zdraví naší planety.

 • Jaké jsou výhody solárních článků od firmy Mobis?

  Naše solární články jsou vysoce efektivní, s dlouhou životností a nízkou údržbou. Přizpůsobíme je pro váš dům nebo podnik tak, aby vaše investice byla co nejefektivnější. Nabízíme také podporu na prvním místě, od návrhu přes instalaci až po servis. Váš přechod na solární energii bude s námi bezproblémový a přínosný.

 • Jak rychle se mi vrátí investice do solárních článků od firmy Mobis?

  Díky vysoké efektivitě a dlouhé životnosti našich fotovoltaických řešení, spolu s rostoucími cenami energií, můžete očekávat, že se vám investice vrátí v průměru během 5-10 let. Vše záleží na konkrétní konfiguraci a lokalitě vašeho systému. Naši odborníci vám pomohou najít nejoptimálnější řešení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární články v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Solární články a celu fotovoltaickou elektrárnou je nutné pravidelně údržovat a čistit. Toto je mnohdy nezanedbatelná položka při pořizovacích nákladech, kterou je třeba promyslet již při plánování investice. Výnosnost solárních článků je pak ovlivněna také kvalitou slunečního záření, které se v různých částech České republiky liší.

Omezení na stavbu solárních článků může představovat nedostatek volné plochy pro instalaci, hluk během provozu nebo třeba nutnost změny územního plánu obce. Také je potřeba vzít v úvahu zatížení střechy, bude-li solární elektrárna umístěna na střeše.

Důležitý je i finanční aspekt instalace solárních panelů. Investice do solárních článků se v průměru vrací za 7 až 12 let. Rychlost návratnosti však může být ovlivněna řadou faktorů, jako je intenzita slunečního svitu, technický stav solárního zařízení, výše spotřeby elektrické energie nebo aktuální cena elektrické energie na trhu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární články v roce 2024 se zaměřují na důležité faktory při rozhodování o instalaci solárních panelů. Rozhodující roli zde hraje zejména velikost, orientace a materiál střechy domu. Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, její potenciál pro výrobu fotovoltaiky výrazně klesá.

Další důležitou roli hraje materiál střechy - některé instalatérské firmy například odmítají pracovat s eternitem, neboť po instalaci často dochází k zatékání. Kromě toho je důležité zohlednit statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo.

Jak ale zjistit, zda je Vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů? Technické zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky nabízí mnoho firem jako bezplatnou službu. V rámci této služby technik přijde prověřit technické parametry Vaší střechy a doporučí nejvhodnější řešení pro instalaci solárních článků.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární články nabízí oproti ostatním obnovitelným zdrojům výrazné výhody, zejména díky možnosti využití dotační podpory. V roce 2024 se otevírá nový operační program, který na nákup a instalaci solárních článků poskytne až padesát procent celkových nákladů.

Podmínkou pro získání dotační podpory je ale výběr kvalitních solárních článků. Proto je důležité pečlivě zvážit, jaký typ solárních článků je pro vaši nemovitost nejvýhodnější.

Nezapomínejte, že kromě finanční úspory díky nižším nákladům na energii, přispíváte instalací solárních článků také ke snižování emisí CO2. Investice do solárních článků je tedy investicí do zdravějšího životního prostředí a udržitelné budoucnosti.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Jedním z klíčových aspektů instalace fotovoltaických panelů, neboli solárních článků, je jejich připojení do elektrické sítě. K tomu je potřeba souhlas a spolupráce distributora elektrické energie.

Tento proces je však závislý na kapacitě distribuční sítě ve vašem konkrétním místě, která se může lišit. Praktickým nástrojem k ověření dostupnosti kapacity je mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu. Je však důležité mít na paměti, že konečnou jistotu o možnosti připojení fotovoltaického systému získáte až darováním žádosti o připojení.

Bez úspěšného připojení fotovoltaických panelů do sítě, by solární články pracovaly pouze v ostrovním režimu. To by znamenalo, že nemůžete prodávat generovanou energii zpět do sítě a tedy tak využít plný potenciál vašich solárních článků.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaické panely, zvané také solární články, jsou stále sótjižvětší trend v roce 2024. Investice do solární elektrárny může být i přes počáteční finanční náročnost velice výhodná, a to zejména díky rostoucím cenám elektřiny a státní podpoře.

Pro stanovení návratnosti investice do solárních článků je nezbytné zohlednit řadu faktorů. Ty zahrnují celkovou spotřebu elektrické energie, aktuální a očekávaný vývoj ceny elektřiny, dotační podporu státu a také velikost a typ instalovaného systému. Je také důležité vzít v potaz, že v některých případech mohou být výsledky ekonomické analýzy orientační.

Nicméně, i orientační analýza může být užitečná při posuzování výhodnosti investice do solárních článků. Požádáním kvalifikované instalatérské firmy o provedení komplexní ekonomické analýzy získáte ucelený přehled o finančních nárocích a přínosech investice do fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při uvažování o investici do fotovoltaické elektrárny, je třeba zvážit několik faktorů. Poloha a orientace nemovitosti, na které chcete sluneční panely instalovat, je zejména důležitá - optimum pro solární panely je na jih, ale mohou být efektivní i na východ nebo západ.

Dále byste měli vzít v úvahu také ekonomické aspekty. Zahrnují cenu za instalaci solárních článků, jejich životnost a provozní a údržbové náklady. Také byste měli zkontrolovat, zda máte nárok na nějaké pobídky nebo dotace na instalaci solárních článků.

Před zakoupením fotovoltaické elektrárny je také důležité zjistit, kolik energie využíváte. To Vám pomůže určit, kolik solárních článků budete potřebovat a jakou kapacitu by měly mít. Zároveň je důležité zjistit, jak dobře fungují solární články v místních podmínkách, protože účinnost může kolísat v závislosti na počasí a době roku.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin