Solární a fotovoltaická elektrárna

S ohledem na stále rostoucí vlajkovou loď v oblasti obnovitelné energie - solární a fotovoltaické elektrárny, očekává se, že rok 2024 přinese mnoho inovací v tomto sektoru. Vysoce efektivní technologie přeměny slunečního záření na elektřinu, nazývaná fotovoltaika, je klíčem k těmto zařízením.

Významné solární a fotovoltaické elektrárny na celém světě jsou plány na rozšíření svých operací v roce 2024, což otevírá nové možnosti pro návrhy systémů, výrobu a distribuci energie. Hlavním impulsem je tlak na využití obnovitelné energie a potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality.

Rok 2024 bude rokem značných úspěchů a významných průlomů v efektivitě a dostupnosti solárních a fotovoltaických elektráren. Se zvyšující se poptávkou po udržitelné energii by se solární a fotovoltaické elektrárny měly stát ještě více převládajícím zdrojem energie.

Solární a fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů od firmy Mobis?

  Mezi hlavní výhody instalace fotovoltaických systémů od firmy Mobis patří především dlouhodobé úspory na energii. Naše výrobky jsou také vysoce efektivní s dlouhou životností, což znamená, že investice do našich solárních a fotovoltaických elektráren se Vám velmi rychle vrátí. Další výhodou je fakt, že fotovoltaické systémy jsou ekologické a pomáhají snižovat emise skleníkových plynů.

 • Proč si vybrat fotovoltaické systémy právě od firmy Mobis?

  Firma Mobis je přední poskytovatel solárních a fotovoltaických řešení. Naše produkty jsou vyráběny s nejnovějšími technologiemi a jsou vysoce efektivní a trvanlivé. Poskytujeme také vynikající zákaznický servis a podporu, a to od prvotní konzultace až po instalaci a údržbu. Navíc, naše fotovoltaické systémy jsou navrženy tak, aby byly snadno instalovatelné a minimálně náročné na údržbu.

 • Jaké jsou ekologické přínosy instalace solární a fotovoltaické elektrárny od firmy Mobis?

  Instalace solární a fotovoltaické elektrárny od firmy Mobis má mnoho ekologických přínosů. Především tím, že využíváte sluneční energii, snižujete závislost na fosilních palivech a tedy i emise skleníkových plynů. Naše produkty jsou navrženy tak, aby minimalizovaly dopady na životní prostředí během své životnosti. Tím, že si vyberete náš produkt, nejenže ušetříte za energii, ale také přispějete k ochraně našeho planetu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární a fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Solární a fotovoltaická elektrárna je významným způsobem, jak se stát nezávislým na poskytovatelích elektrické energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Důležité je zohlednit polohu a orientaci budovy, která ovlivňuje účinnost solárních panelů.

Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny je také klíčové zohlednit legislativní rámec a možnosti jejího financování. Pro investici mohou být využity dotace, úvěry nebo leasing.

V neposlední řadě je potřeba uvážit volbu dodavatele solární elektrárny. Je důležité důkladně prověřit jeho reference a zkušenosti s montáží fotovoltaických elektráren a také poskytovanou záruku a servis. V konečném důsledku se může tato volba výrazně odrazit na návratnosti celé investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární a fotovoltaická elektrárna v roce 2024 nabývá na popularity a stává se stále častější volbou pro mnoho domácností a podniků. To je dáno přednostmi, jako je šetření nákladů na elektřinu a snižování ekologické stopy. Však je potřeba před instalací zvážit několik aspektů.

Střecha je klíčovým prvkem pro instalaci solární a fotovoltaické elektrárny. Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, může to negativně ovlivnit výrobu energie. Neméně důležitý je také materiál střechy, jelikož některé střešní krytiny, například eternit, nemusí být vhodné pro instalaci solárních panelů. Dále je nutné zohlednit statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo.

Pro zhodnocení technického stavu a vhodnosti střechy pro instalaci solární a fotovoltaické elektrárny je nejlepší nechat si provést technické zhodnocení. To je možné zdarma využít prostřednictvím specialistů v oblasti solární a fotovoltaické energie. Jejich úkolem je prověřit veškeré parametry střechy a domu, aby byla instalace maximálně efektivní a bezpečná.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární a fotovoltaická elektrárna se v posledních letech těší rostoucí oblibě pro svou efektivitu a příznivý dopad na životní prostředí. V rámci dotační podpory na solární elektrárnu můžete v roce 2024 dosáhnout na finanční pomoc pro realizaci tohoto ekologického projektu.

Dotace na fotovoltaiku výrazně snižují dobu návratnosti investice, proto je důležité důkladně se seznámit s podmínkami pro získání dotace. Mezi nejznámější dotační programy na podporu obnovitelných zdrojů patří RES+, OP TAK, avšak pro rodinné a bytové domy je klíčový program Nová zelená úsporám.

Je důležité vědět, že se tento program od 1. září 2024 mění. Podrobné informace a podmínky pro získání dotace na solární a fotovoltaickou elektrárnu najdete na příslušných webových stránkách dotačních programů.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o vlastnické instalaci solární a fotovoltaické elektrárny, je klíčové se informovat o možnostech připojení k distribuční síti. Vaši elektrárnu totiž provozovatel distribučního systému nemusí automaticky ,,připojit" a bez připojení je možné solární elektrárnu spustit pouze v tzv. ostrovním režimu, tedy bez možnosti prodeje přebytků energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě není všude stejná a je důležité mít informace o jejím aktuálním stavu. K tomuto účelu lze využít mapu připojitelnosti od Energie pro vás, která ukazuje, zda kapacita sítě v konkrétním místě není již plná. Přestože tato mapa není 100% přesná, je to cenný nástroj pro první orientaci.

Připojení vaší solární a fotovoltaické elektrárny vám však může poskytnout jistotu až finální žádost o připojení. My pro naše zákazníky takové žádosti vyřizujeme a pomáháme tak zajišťovat hladký chod jejich solárních elektráren.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická návratnost investice do solární elektrárny je klíčovým aspektem, který by měl být zvážen před nákupem. Tato návratnost je ovlivněna celkovou spotřebou elektrické energie, cenou elektřiny a dostupností dotační podpory, ale také velikostí a typem navrženého systému.

Nicméně, některé instalační firmy slibují velmi krátkou dobu návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny, ale vždy je nutné mít na paměti, že výstupy z těchto analýz jsou často pouze orientační.

Provádíme bezplatné ekonomické analýzy investice do fotovoltaiky, přitom využíváme nejpřesnější data a předpovědi cen. I když se jedná pouze o odhad, je to důležité pro zhodnocení výhodnosti takové investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik důležitých faktorů, které mohou výrazně ovlivnit návratnost Vaší investice. Měli byste se zaměřit na výběr vhodného umístění, technické parametry a finanční aspekty projektu.

Umístění je klíčové a to nejen pro samotné technické provedení. Prostředí vhodné pro instalaci solární a fotovoltaické elektrárny by mělo být slunečné a bez stínů. Důležitý je také směr, kterým jsou solární panely nasměrovány - v našem pásmu je nejlepší orientace směrem na jih.

Dalším důležitým aspektem jsou technické parametry vašeho systému. Ty určují kapacitu a efektivitu vaší fotovoltaické elektrárny. Zahrnují výkon, účinnost a životnost solárních panelů, stejně jako kvalitu a funkčnost invertoru.

Z finanční stránky je třeba zohlednit počáteční náklady na pořízení a instalaci systému, provozní náklady na údržbu a servis a také finanční výnosy z prodeje elektřiny. Je důležité si uvědomit, že návratnost investice do fotovoltaické elektrárny může být ovlivněna různými faktory, jako jsou změny v ceně elektřiny nebo změněný zákon o obnovitelných zdrojích. Pro podrobnější kalkulaci je ideální konzultovat vaše plány s odborníkem ze solární a fotovoltaické centrály.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin