Sluneční elektrárny

Sluneční elektrárny v roce 2024 dosáhly nových milníků v oblasti obnovitelných zdrojů energie, napomáhajíc tak ke snížení celosvětové závislosti na fosilních palivech. Jejich význam a popularita prudce vzrostly nejen kvůli příznivým legislativním opatřením, ale také díky neustálému technologickému vývoji, který zlepšuje efektivitu a cenovou dostupnost těchto systémů.

Důležitou roli hrají sluneční elektrárny zejména ve vytváření udržitelných a samoobslužných energetických systémů, které jsou schopné pokrýt většinu, ne-li všechny, spotřeby energie budov a infrastruktury. Současné trendy ukazují, že integrace těchto systémů do domácností a podniků se stává stále běžnější.

Rozvoj slunečních elektráren představuje pro mnoho zemí klíčovou součást jejich strategie pro dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Toto vede k vytvoření nových pracovních míst, zatímco současně přispívá k ochraně životního prostředí a boji proti globálnímu oteplování.

Sluneční elektrárny v roce 2024: Nejčastější dotazy

  • Proč si vybrat sluneční elektrárny Mobis pro tvůj dům nebo podnik?

    Sluneční elektrárny Mobis nabízí prvotřídní řešení pro domácnosti i podniky, které chtějí snížit své energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Naše fotovoltaický systém je navržen tak, aby vydržel dlouhá léta a generoval stabilní příjem elektřiny. Naše společnost je také známá svým vynikajícím zákaznickým servisem a odbornými znalostmi v oboru, které vám pomohou po celou dobu životnosti vaší elektrárny.

  • Jaké jsou výhody využití slunečních elektráren od Mobis?

    Investice do sluneční elektrárny od Mobis je nesmírně prospěšná. Pomůže vám ušetřit na nákladech na energii, zvýší hodnotu vaší nemovitosti a zmírní vaši uhlíkovou stopu. Naše sluneční panely jsou navrženy s nejnovějšími technologiemi pro maximální výkon a dlouhou životnost. Mobis také nabízí profesionální instalaci a servis, takže můžete mít jistotu, že váš systém bude správně nastaven a bude efektivně fungovat po dlouhou dobu.

  • Jak dlouho trvá, než se investice do sluneční elektrárny od Mobis vyplatí?

    Doba návratnosti investice do sluneční elektrárny se liší v závislosti na různých faktorech, včetně úrovně slunečního záření ve vaší oblasti a množství elektřiny, kterou váš systém produkuje. Nicméně, v průměru se vám vaše investice do sluneční elektrárny od Mobis vyplatí za 5-7 let. Co je však důležité, naše sluneční panely mají dlouhou životnost, často až 25 let a více, což znamená, že budete mít zaručené úspory na elektřině po velmi dlouhý čas.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Sluneční elektrárny v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Umístění je klíčovým prvkem při rozhodování o instalaci sluneční elektrárny. Je důležité mít dostatečně slunečný pozemek nebo střechu s co nejlepší expozicí směrem na jih a bez stínování, abyste mohli maximalizovat využití solární energie a získat z vaší investice co nejvíce.

Technologie, která je za sluneční elektrárnami, se neustále mění a vylepšuje. Proto je dobré sledovat nejnovější trendy a vybírat tak zásadní komponenty jako jsou solární panely a měniče z řad ověřených a kvalitních výrobců. Také je důležité znát a zohlednit legislativu v oblasti slunečních elektráren, která ovlivňuje technické a ekonomické parametry projektu.

Rozpočet je také zásadním faktorem. Investice do slunečních elektráren se mohou velmi lišit, záleží na velikosti projektu, technologii, kvalitě vybavení a dodavatelské firmě. Je tedy nanejvýš důležité rozpočet pečlivě naplánovat a srovnat nabídky různých dodavatelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ve světě slunečních elektráren se stále více prosazuje trend instalace solárních panelů na střechy domů. Nicméně, instalace těchto technologií vyžaduje jistá technická hlediska, která musí být zohledněna.

Předně, velikost střechy je nezbytná pro optimální instalaci, jelikož malá střecha může nedokázat pojmout dostatečný počet solárních panelů. Rovněž orientace střechy má výrazný vliv na maximální výkon elektrárny, špatně orientovaná střecha může značně ovlivnit výrobu energie. Zcela zásadní je také typ materiálu střechy, například eternitové střechy mohou po instalaci způsobit zatékání a nejsou proto pro tuto technologii vhodné.

Dalším faktorem je statika střechy, která musí být schopna pojmout zátěž panelů a konstrukcí, aby nedošlo k deformaci střechy. Pro zjištění, jestli je vaše střecha vhodná pro instalaci sluneční elektrárny, můžete využít bezplatné služby technického zhodnocení, který poskytuje náš tým techniků. Tato služba vám umožní objektivně posoudit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci sluneční elektrárny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Sluneční elektrárny jsou stále častěji využívaným zdrojem energie a jejich instalace se rázem stává vzdušným snem mnoha domácností. Nejen díky snižování nákladů na elektřinu, ale především díky široké škále dotačních programů, které dělají tuto investici stále přístupnější.

Dotační programy jako RES+, OP TAK a zejména Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy uvádějí velkou výzvu pro ty, kdo se chtějí začít orientovat v sektoru obnovitelných zdrojů. Je nutno zmínit, že od 1.9.2024 se podmínky pro získání dotace mění, a proto je důležité detailně prostudovat podmínky pro její získání. Díky těmto dotacím se doba návratnosti slunečních elektráren výrazně zkracuje, čímž se stávají atraktivnější pro širokou verejnost.

Podpora slunečních elektráren a jiných obnovitelných zdrojů je jedním z klíčových faktorů přechodu k udržitelnějšímu životnímu stylu. Se závazkem snížit emise skleníkových plynů a bojem proti změně klimatu se sluneční elektrárny stávají nejen ekologickou, ale i ekonomicky přijatelnou alternativou pro mnoho lidí.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

  • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
  • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
  • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
  • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pro všechny majitele slunečních elektráren, kteří uvažují o jejich připojení do distribuční sítě, je důležité mít na paměti, že bez tohoto připojení je možné spustit elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu. Ostrovní režim znamená, že sluneční elektrárna nebude moci prodávat přebytečnou energii zpět do sítě. Tedy, nebude možné prodělávat zpětný prodej elektřiny, což činí sluneční elektrárny ekonomicky výhodnými.

Vždy je tedy potřeba zkontrolovat kapacitu distribuční sítě v oblasti, kde se plánuje instalace sluneční elektrárny. To je možné udělat pomocí nástroje nabízeného Energetickými službami, který se nazývá mapa připojitelnosti.

Avšak, s 100% jistotou lze možnost připojení zjistit až pomocí žádosti o připojení. Toto je proces, který vyřizují odborníci pro zákazníky, kteří se rozhodli pro instalaci sluneční elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Sluneční elektrárny jsou stále populárnější volbou pro investici v roce 2024. Je to dáno především rychlým vývojem technologií a stále klesajícími náklady na jejich instalaci.

Nicméně je třeba uvážit, že zda se vám investice do sluneční elektrárny vyplatí je závislé na mnoha faktorech. Mezi ty nejdůležitější patří celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dostupnost dotační podpory a velikost a typ navrhovaného systému.

Naše firma vám poskytne podrobnou ekonomickou analýzu výhodnosti investice do sluneční elektrárny na základě nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Pamatujte však, že i přes veškerou přesnost dat se stále jedná o odhad. I takový odhad je ale cenným nástrojem při zhodnocení výhodnosti investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Sluneční elektrárny, známé také jako fotovoltaické elektrárny, jsou stále populárnější volbou pro generování čisté energie. Najdou své uplatnění nejen v komerčních, ale i v rezidenčních oblastech, kde přinášejí řadu výhod jako nižší náklady na energie, nižší uhlíkovou stopu a možnost prodeje přebytečné energie zpět do sítě.

Přesto by měli potenciální investoři zvážit několik faktorů před rozhodnutím o nákupu sluneční elektrárny. Tyto faktory zahrnují geografickou polohu nemovitosti, stínování, úhel a orientaci střechy, cena a návratnost investice. Je také důležité zvážit základní technické aspekty, jako je výkon a účinnost fotovoltaických panelů, jejich životnost a údržba.

Sluneční elektrárna je dlouhodobá investice, která vyžaduje pečlivé plánování a zvážení všech skutečností. Proto se doporučuje konzultovat investici s odborníky na obnovitelnou energii nebo zkušeným dodavatelem. Tito odborníci Vám mohou poskytnout nejen technické poradenství, ale také užitečné rady týkající se možností financování a možných dotací, které mohou značně ovlivnit vaše rozhodnutí o investici do sluneční elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin