Sluneční elektrárna

Rozvoj technologií v oblasti slunečních elektráren v roce 2024 dosahoval nových vrcholů, přičemž odvětví se zvláště zamerilo na zvyšování efektivity a výrobní kapacity. V tomto roce byly uvedeny do provozu některé z největších a nejprodukčnějších fotovoltaických elektráren na světě.

V rámci závodu o dosažení skutečného udržitelného rozvoje získávají sluneční elektrárny značnou podporu vlád i soukromých investorů. Nejenže jsou považovány za klíčový prvek snižování emisí skleníkových plynů, ale díky pokrokovým technologiím také dosahují nižších provozních nákladů.

Abychom udrželi krok s nejnovějšími technologiemi v oblasti slunečních elektráren, je nutné sledovat aktuální trendy a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Stále více se zdůrazňuje integrace fotovoltaických řešení do architektury budov a urbanistických plánů, čímž se otevírají nové možnosti pro využití sluneční energie.

Sluneční elektrárna v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou přínosy instalace solární elektrárny od firmy Mobis?

  Instalací sluneční elektrárny od firmy Mobis se nejen připojíte k trendu čisté energie, ale také značně ušetříte. Díky značné úspoře energie a nízkým nákladům na údržbu může být váš investiční návrat již během několika let. Mobis navíc nabízí profesionální instalaci a podporu, takže nebudete muset řešit žádné technické problémy. Naše solární elektrárny jsou navrženy tak, aby maximalizovaly výrobu energie a minimalizovaly vaše náklady.

 • Jaká technologie stojí za slunečními elektrárnami Mobis?

  Mobis se specializuje na fotovoltaické systémy, technologii, která přeměňuje sluneční světlo přímo na elektřinu. Naše sluneční elektrárny používají velmi kvalitní solární panely, které jsou zárukou dlouhé životnosti a vysoké účinnosti. Kromě toho naše systémy obsahují inteligentní řídicí jednotky pro maximální výkon a efektivitu. Investice do technologií Mobis znamená investici do nejnovějších a nejúčinnějších řešení na trhu.

 • Jaký je postup instalace sluneční elektrárny s firmou Mobis?

  Postup instalace sluneční elektrárny s Mobis je velmi jednoduchý. Během první návštěvy provedeme detailní analýzu vašeho objektu a představíme vám nejlepší řešení pro vaše konkrétní potřeby. Po schválení návrhu se postaráme o všechny technické a administrativní úkony související s instalací. Náš tým odborníků zajistí rychlou a bezproblémovou instalaci. Po dokončení instalace budete moci okamžitě začít vyrábět a užívat vlastní čistou energii.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Sluneční elektrárna v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Poloha a expozice slunecni elektrarny: Jedním z nejdůležitějších faktorů je poloha a expozice solárního panelu. Panel by měl být umístěn tam, kde bude naprostá většina dne vystaven přímému slunečnímu záření. Optimální je mírný sklon směrem k jihu.

Velikost střechy: Druhým důležitým faktorem je velikost střechy. Větší střecha umožní instalaci více panelů, což přispívá k zvýšení výkonu slunecni elektrarny. Navíc by měla být střecha solidní a stabilní, aby unesla váhu panelů.

Státní dotace a legislativa: Třetí faktor, který je potřeba brát v úvahu je aktuální státní podpora a legislativa pro instalaci slunecni elektrarny. Je dobré se informovat o možných dotacích, daních a certifikacích potřebných pro provoz slunecni elektrarny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rok 2024 představuje nové možnosti pro investici do slunecní elektrarny, ale je potřeba vzít v úvahu určité faktory, aby byla tato investice efektivní. Klíčovými body k zvážení je velikost, orientace a materiál střechy, na kterou by měla být elektrárna instalována.

Pokud je střecha příliš malá, bude zde nedostatečný prostor pro instalaci dostatečného množství solárních panelů. Také orientace střechy hraje velmi důležitou roli ve výrobě energie, pokud je střecha špatně orientovaná, může to negativně ovlivnit potenciální výrobu fotovoltaiky. Stejně tak, pokud je střecha vyrobena z nevhodného materiálu, například z eternitu, může to znamenat vážné následky jako například zatékání.

Dalším důležitým bodem je statika střechy. Zatížení slunečních panelů a dalších konstrukčních prvků nesmí deformovat střechu. Pro kontrolu technického stavu střechy a ověření vhodnosti jejího využití pro instalaci slunecní elektrarny je nejlépe využít bezplatné služby odborných techniků.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Sluneční elektrárna je jedním z typů obnovitelných zdrojů energie, na které je možné získat dotační podporu. V roce 2024 bude pro majitele rodinných a bytových domů stále k dispozici program Nová zelená úsporám, i přes jeho změny.

V případě, že se rozhodnete pro instalaci sluneční elektrárny, významnou část nákladů můžete uhradit právě z dotací. Podmínky pro získání finanční podpory se však mohou lišit, proto je důležité se s nimi důkladně seznámit.

Kromě Nové zelené úsporám jsou k dispozici i další programy, jako je RES+ nebo OP TAK. Tyto programy mohou být vhodné pro větší projekty a podnikatelské záměry. Bez ohledu na velikost vaší sluneční elektrárny, je důležité se o dostupných dotacích informovat a využít je k zefektivnění vaší investice.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud máte zájem o instalaci slunecni elektrarny, možná se ptáte, zda vám provozovatel distribuční sítě umožní připojení vašeho zařízení do sítě v roce 2024. Bez připojení by totiž fungovala vaše elektrárna v odříznutém režimu a nebylo by možné využívat zisk z jejího provozu ve prospěch sebe samých, nebo ostatních spotřebitelů.

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, jelikož kapacita distribučních sítí se různí v závislosti na místě. K dispozici je nástroj zvaný mapa připojitelnosti, který vám může poskytnout přibližnou představu o kapacity sítě ve vašem okolí.

Nicméně, nejdůležitější je podat žádost o připojení ke svému dodavateli energie, který vám poskytne nejpřesnější informace. Nezapomeňte, že v případě, že potřebujete pomoc s tímto procesem, naši odborníci jsou vždy připraveni vám pomoci.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 představuje sluneční elektrárna popularizující se alternativu k tradičním způsobům získávání energie. V kontextu rostoucích cen elektrické energie a environmentálního tlaku stále více lidí uvažuje o možnosti, zda by se jim investice do vlastní solární elektrárny ekonomicky vyplatila.

Hlavní faktory ovlivňující ekonomickou výhodnost investice do sluneční elektrárny zahrnují spotřebu elektrické energie, aktuální cenu elektřiny, výše dotační podpory a specifika navrženého systému. Je důležité být opatrný, jelikož některé instalační firmy mohou slibovat nadměrně optimistickou návratnost investice.

I přesto, že ekonomické analýzy mohou poskytovat pouze odhad, jsou nezbytné k rozhodování o výhodnosti investice do sluneční elektrárny. Využijte našich služeb pro vypracování nejpřesnější možné ekonomické analýzy, založené na aktuálních datech a předpovědích cen.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investice do sluneční elektrárny vyžaduje hlubší analýzu několika klíčových aspektů. Zvláště je důležité zohlednit geografickou polohu, velikost dostupné plochy a legislativní podmínky v oblasti fotovoltaiky pro danou lokalitu.

Zaštítění a výstavba sluneční elektrárny musí být v souladu s lokálními zákony a nařízeními. Zájemcům o sluneční elektrárnu doporučujeme důkladně se informovat a v případě potřeby konzultovat projekt s odborníkem oddělením technického rozvoje města. Tato opatření jsou nezbytná pro zabránění možných právních nejasností a komplikací.

Ekonomická návratnost je dalším klíčovým faktorem. Životnost a údržba slunečních panelů, stejně jako stávající a předpokládané sazby za elektřinu, jsou základními proměnnými, které ovlivňují rentabilitu investice do sluneční elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin