Schéma zapojení rodinného domu s fotovoltaikou

Fotovoltaika v dnešní době nabízí jedinečnou příležitost k výrobě vlastní elektrické energie. Rodinný dům a fotovoltaika mohou spolu tvořit symbiózu, která přináší nejen finanční úsporu, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí. Schema zapojení fotovoltaického systému do rodinného domu je klíčovou částí tohoto procesu, která by měla být vždy prováděna odborníky.

Může existovat několik různých schémat zapojení, přičemž konkrétní výběr závisí na specifikách daného rodinného domu a potřebách majitele. Rodinný dům, fotovoltaika a schema zapojení - klíčové faktory, jež ovlivňují efektivitu výroby a využití solární energie.

Vybrané schema zapojení fotovoltaického systému do rodinného domu by mělo zohlednit takové faktory, jako je orientace střechy, stínování, dostupný prostor pro instalaci panelů a předpokládanou spotřebu. Pro dosažení maximální efektivity je důležité, aby bylo vybrané schema zapojení co nejvíce optimalizováno pro konkrétní podmínky a potřeby majitele domu.

Schéma zapojení rodinného domu s fotovoltaikou v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je to fotovoltaický systém a jak ho zapojit do rodinného domu?

  Fotovoltaický systém, často nazýván také solárním či fotovoltaickým zařízením, je technologie umožňující proměnu slunečního záření na elektrickou energii. K zapojení fotovoltaického systému do rodinného domu je nutné provést několik kroků. Zaprvé je důležité si ujasnit, kde a jak budou solární panely umístěny, tak aby co nejefektivněji využívaly sluneční záření. Dále je třeba zajistit vhodné elektrické vedení, které propojí panely s místem spotřeby energie a případně s akumulátory pro uložení nadbytečné energie. Pro konkrétní schema zapojení a další poradenství v oblasti instalace fotovoltaiky se obracejte na nás, firmu Mobis, která se již léta specializuje na tyto systémy. Poskytneme vám individuální řešení přímo na míru vašemu domu.

 • Jaké jsou výhody nákupu fotovoltaiky pro rodinný dům od firmy Mobis?

  Fotovoltaický systém vám umožní snížit náklady na elektrickou energii a zároveň využívat obnovitelný zdroj energie, čímž přispějete k ochraně životního prostředí. Mobis přináší řadu výhod jako jsou dlouhodobá záruka, kvalitní technický servis a personalizované poradenství. Spolupracujeme s předními dodavateli a zaměřujeme se na nejnovější technologie v oboru. Kromě toho poskytujeme podrobné schematické návody a plány k zapojení, takže vám umožníme snadnou a bezpečnou instalaci fotovoltaiky do vašeho rodinného domu.

 • Jaké jsou náklady na zapojení fotovoltaického systému do rodinného domu?

  Náklady na zapojení fotovoltaických systémů do rodinných domů se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, včetně velikosti domu, počtu solárních panelů, typu systému a dalších. Počáteční náklady na instalaci mohou být vyšší, ale dlouhodobě se mohou šetřit významné náklady na energii. Firmy mohou také využít různých forem podpor, jako jsou dotace nebo úvěry. V Mobis vám poskytneme konkrétní cenovou nabídku, která odpovídá vašim individuálním potřebám a představám. Zároveň vám rádi poradíme s možnostmi financování.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Schéma zapojení rodinného domu s fotovoltaikou v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Rodinný dům fotovoltaika schema zapojení: Při instalaci fotovoltaického systému na rodinný dům je klíčové správné schema zapojení. Tato volba ovlivňuje jak účinnost celého systému, tak i jeho autonomii, tedy schopnost zásobovat dům elektrickou energií i během výpadků sítě.

Investice a návratnost: Dalším důležitým faktorem je nákladovost investice a její návratnost. Fotovoltaický systém na rodinném domě sice vstupně stojí více peněz, ale díky úsporám na elektrické energii a možnosti prodeje přebytku energie do sítě se tato investice dlouhodobě vyplatí. Velikost systému a dostupnost slunečního záření: Velmi důležitý je také výpočet provozních nákladů a návratnosti investice. Velikost fotovoltaického systému by měla odpovídat spotřebě elektrické energie v domě a také množství dostupného slunečního záření na dané lokalitě. Platí, že čím více slunečního svitu je k dispozici, tím lépe fotovoltaický systém funguje a tím rychleji se investice vrátí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Úvahy o instalaci fotovoltaiky na rodinný dům nespočívají pouze v otázkách střechy. Schema zapojení fotovoltaiky pro rodinný dům je velmi důležité a má vliv na efektivitu celého systému. To může být také zásadní při výběru dodavatele a partnera pro montáž vašeho systému. Využití kvalifikovaných elektrikářů a specialistů na fotovoltaiku je klíčové pro úspěch celého projektu.

V případě, že máte již vybraného dodavatele, doporučujeme i tak vždy požádat o kontrolu provedeného schema zapojení fotovoltaiky pro rodinný dům od nezávislého subjektu. Velmi často jsou totiž v detailech skryté zásadní chyby, které by mohly snížit výkon celé fotovoltaické elektrárny, nebo dokonce ohrozit bezpečnost vašeho domova. Pro ověření správnosti schématu zapojení fotovoltaiky doporučujeme využít naši bezplatnou službu.

Správné schema zapojení fotovoltaiky pro rodinný dům je základem úspěšné instalace. Každá detailní diskuze o schéma zapojení fotovoltaiky by měla být aniž předchází úvahu o vhodnosti střechy pro její instalaci. Proto jsme pro Vás připravili komplexní službu, kde Vám zdarma na základě technického zhodnocení vašeho domu připravíme návrh instalace fotovoltaiky, včetně předběžného schématu zapojení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Díky programu Nová zelená úsporám je možné získat na instalaci solárních panelů v rodinném domě dotační podporu až do výše 170 000 Kč. Toto číslo je aktuální pro pardubický kraj, ostatní kraje mají podporu lehce nižší, ale stále se pohybují v řádech desetitisíců.

Program RES+ pak následovně podporuje projekty zaměřené na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů včetně fotonapěťových elektráren. V rámci OP TAK jsou pro rok 2024 plánovány podpory ve výši od 800 000 Kč do 100 000 000 Kč.

Klíčem k úspěchu je však správně zpracovaný projekt a rodinný dům fotovoltaika schema zapojení. Na webu www.fotovoltaikadotaces.cz naleznete všechny potřebné informace včetně přehledu aktuálních dotačních programů a jejich podmínek. Lépe než kdy jindy platí, že příprava je klíčem k úspěchu.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčový krok pro efektivní využití energie. Zatímco některé systémy mohou fungovat v "ostrovním režimu", je to bez připojení k síti omezené, protože nemůžete prodávat přebytky zpět do sítě.

Silnými nástroji pro zjištění možnosti připojení jsou mapa připojitelnosti Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Žádost o připojení elektrárny. ERÚ poskytuje fotovoltaické mapy připojitelnosti, které indikují kapacitu sítě v dané oblasti. Avšak definitivní odpověď o možnosti připojení získáte pouze prostřednictvím žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Rodinný dům a fotovoltaika jsou dvě složky, které mohou tvořit harmonický a efektivní energetický systém. Schema zapojení fotovoltaických panelů je vzhledem k míře technické náročnosti pro laickou veřejnost často obtížně srozumitelné.

Fotovoltaický systém může být navržen tak, aby dokázal pokrýt veškerou spotřebu elektrické energie rodinného domu. Toto schema zapojení poté umožňuje maximalizovat účinnost celého systému. Na druhou stranu, vzhledem k proměnlivosti počasí a denního světla je třeba také zohlednit možnosti úložišť energie a možnost zpětného prodeje přebytečné energie do sítě.

Komplexnost instalace solárních panelů na rodinném domě a významnost správného schematu zapojení vyžaduje zapojení odborníků. Je důležité, aby byla realizace systému provedena kvalitně a bezpečně, aby nebyla narušena integrita rodinného domu a aby výsledný systém byl co nejefektivnější.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny na rodinný dům je důležité zvážit několik faktorů. Klíčovými bodami jsou orientace domu, dostatek prostranství na střeše a výkon soustavy.

Stejně tak hraje rolí i schemat zapojení - monostringové, multistringové nebo mikroinvertory mohou být aplikovány podle konkrétních potřeb a podmínek. Je také nutné vyřešit otázky týkající se skladování energie a způsobu její distribuce.

Pro řádné vyhodnocení a výběr příslušného schematu zapojení pro rodinný dům a fotovoltaiku je doporučována konzultace s odborníky v oblasti. Účinně tak zajistíte dlouhodobou efektivitu a rentabilitu vaší investice do fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin