Rezervovaný výkon FVE

Rezervovaný výkon FVE - neboli rezervovaný výkon fotovoltaických elektráren - je stále aktuálnější téma v rámci obnovitelných zdrojů energie. V roce 2024, v důsledku pokračujícího technologického vývoje a nárůstu spotřeby elektrické energie, je očekáván výrazný posun v jeho hodnotách.

Rychle rostoucí potřeba rezervovaných kapacit přichází s nárůstem potřeby regulace sítě, což je jeden z hlavních důvodů proč se rezervovaný výkon FVE stává prioritou. Rozšířené využití rezervovaného výkonu FVE se odvíjí od zapojení distribučních systémových operátorů, které vychází z potřeby posílení stabilit filtrů a regulace frekvence v souvislosti s rostoucí nestabilitou zdrojů energie.

Řešení problémů s nedostatkem rezervovaných kapacit a regulací sítě pomocí rezervovaného výkonu FVE je jednou z hlavních výzev nadcházejících let. V kombinaci s posilováním regulace frekvence a stabilit v energetických sítích se očekává pokračování trendů rychlého růstu hodnot v oblasti rezervovaného výkonu FVE.

Rezervovaný výkon FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je rezervovaný výkon FVE a jak přispívá k účinnosti fotovoltaického systému?

  Rezervovaný výkon FVE je klíčová hodnota, kterou určuje energetický dodavatel. Představuje maximální množství energie, kterou může fotovoltaický systém dodávat do veřejné sítě. Tato hodnota napomáhá efektivní distribuci energie, minimalizuje rizika přetížení sítě a umožňuje optimalizovat výkon vašeho systému. Díky metodologii provádění Mobis, která zahrnuje důkladnou analýzu a kalkulaci potřeb, si můžete být jisti, že svou FVE využijete naplno a dosáhnete maximálního úsporu na energii.

 • Proč je důležité zohlednit rezervovaný výkon při nákupu FVE od společnosti Mobis?

  Zohlednit rezervovaný výkon FVE je nezbytné, abyste získali nejvyšší účinnost a finanční návratnost ze svého fotovoltaického systému. V Mobis pracujeme s odborníky, kteří dokáží správně nastavit rezervovaný výkon vašeho systému tak, abyste dosáhli maximálních výnosů. Díky našim zkušenostem a odborným znalostem v oblasti fotovoltaiky vám poskytneme systém, který je efektivní, ekonomicky výhodný a přizpůsobený vašim potřebám.

 • Jak může Mobis pomoci s optimalizací rezervovaného výkonu FVE?

  V Mobis máme velké množství zkušeností s plánováním, instalací a optimalizací fotovoltaických systémů včetně nastavení rezervovaného výkonu. Naše odborné týmy vám pomohou určit optimální rezervovaný výkon pro váš systém, což vám umožní dosáhnout nejvyšší účinnosti a finanční návratnosti z vaší investice. Ať už jste domácnost, malá firma nebo velký podnik, v Mobis máme řešení, které odpovídá vašim potřebám a naším službám můžete věřit.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Rezervovaný výkon FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Rezervovaný výkon FVE je klíčovým parametrem, který určuje množství energie, které vaše fotovoltaická elektrárna bude schopná vyprodukovat. Je to množství elektrické energie, které je vaše solární elektrárna schopná teoreticky dodat do elektrické sítě za ideálních podmínek.

Rezervovaný výkon FVE je důležitý pro výpočet návratnosti vaší investice. Rovněž je důležité zvážit vhodnou velikost systému vzhledem k místu, kde se bude nacházet, a k dispozici bytostnému střešnímu prostoru.

Další důležitý aspekt, který je třeba zvážit při plánování investice do fotovoltaiky, jsou procesy pro získání povolení a konektivity k elektrické síti. Zde hraje roli také rezervovaný výkon FVE, neboť jeho výše může ovlivnit rychlost a složitost těchto procesů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rezervovaný výkon FVE v roce 2024 bude nezbytným měřítkem pro hodnocení efektivity a výkonnosti fotovoltaických elektráren. Výše rezervovaného výkonu FVE je přímým ukazatelem, kolik maximální energie je schopna daná solární instalace vyprodukovat. Je tedy klíčovým faktorem při rozhodovacím procesu o instalaci solárních systémů.

Před instalací fotovoltaických panelů je důležité zvážit několik faktorů. Mezi ně patří dostupný prostor pro instalaci, materiál a orientace střechy, a její statika. Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaických panelů a tyto faktory mohou významně ovlivnit rezervovaný výkon FVE.

Profesionály provedené technické zhodnocení Vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky je proto nezbytným krokem před instalací. Využití bezplatných služeb těchto odborných posudků je nejjednodušší možností, jak se ujistit, zda je Vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů a jaké bude mít dopady na rezervovaný výkon FVE.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám se změnilo několik klíčových parametrů. Hlavním je úprava limitu rezervovaného výkonu FVE z 10 kW na 30 kW. Toto umožňuje rodinným a bytovým domům instalovat větší solární systémy než bylo možné v předchozích letech.

Ve výzvě Nová zelená úsporám na rok 2024 je také nově definován pojem rezervovaný výkon FVE jako maximální výkon zařízení k výrobě elektřiny z fotovoltaických článků v době maximálního osvětlení za standardních testovacích podmínek. Tato definice ovlivní, jak můžete plánovat kapacitu a rozmístění solárních panelů na vaší nemovitosti. Důležité je také připomenout, že pro získání dotační podpory je nutné splnit celou řadu podmínek, které jsou specifikovány v daném dotačním titulu.

Tedy ano, je možné dosáhnout na dotační podporu na solární elektrárnu v roce 2024. V rámci programu Nová zelená úsporám se posouvají limity a definice rezervovaného výkonu FVE, což umožňuje vyšší flexibilitu při plánování a výstavbě solárních systémů. Vyplatí se proto k těmto změnám přistupovat s odbornou opatrností a důkladně promyslet celkový rozsah a rozložení vašeho solárního projektu.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Ve světě fotovoltaických elektráren se tazatelé často ptají, zda distribuční síť připojí jejich elektrárnu do sítě. Pokud distributor fotovoltaickou elektrárnu nepřipojí, pak bude tato elektrárna fungovat pouze v ostrovním režimu - nebude moci prodávat přebytky energie zpět do sítě a bude odříznuta od distribuční sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě a dostupnost lze kontrollovat prostřednictvím mapy připojitelnosti od EGD. Nástroj umožňuje zobrazení místa, kde je sítě již plná (označeno modře). I přes tuto funkcionalitu, úplnou jistotu o možnosti připojení nabídne až požadavek na připojení, který může zájemce o rezervovaný výkon FVE zadat v praxi.

Tato informace je zásadní pro všechny, kteří zvažují budování fotovoltaické elektrárny, a potřebují zjistit možnost rezervovaného výkonu FVE v jejich lokalitě. Pokud jste v procesu zvažování či plánování takového projektu, měli byste mít tuto skutečnost na paměti a zohlednit ji ve svých plánech.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 pokračuje trend investic do solárních elektráren, ale měli byste zvážit některé klíčové faktory před rozhodnutím. Především je třeba zohlednit rezervovaný výkon FVE, který jednoznačně ovlivňuje ekonomickou návratnost investice.

Cena elektřiny a dotační podpora jsou nesporně důležité faktory, ale neměly by být jedinými determinanty. Rezervovaný výkon FVE hraje v tomto kontextu klíčovou roli, protože ovlivňuje množství vyrobené elektrické energie, což má přímý dopad na dobu návratnosti investice.

Přestože mnoho instalačních firem může slibovat krátkou dobu návratnosti, vždy je třeba tyto informace brát s rezervou a zohlednit rezervovaný výkon FVE. Bez ohledu na to je důležité mít realistický přehled o spolehlivých datech a předpovědích cen, které mohou výrazně ovlivnit ekonomickou efektivitu vaší investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před nákupem fotovoltaické elektrárny v roce 2024 je třeba zvážit několik důležitých aspektů. Prvním je rezervovaný výkon FVE, což je měřítko, které udává maximální možný výkon fotovoltaické elektrárny během nejvíce světelných hodin za den.

Dalším důležitým aspektem při plánování investice je stanovení optimální velikosti FVE, které by mělo být navrženo tak, aby co nejvíce splňovalo spotřebu elektřiny. Nezbytnou součástí tohoto rozhodovacího procesu také je předpokládaná délka návratnosti investice do systému a porovnání ceny instalovaného systému s jeho předpokládanými výnosy.

Technické parametry a garanční podmínky jsou rovněž důležitými faktory. Tyto informace jsou k dispozici u výrobců a dodavatelů, a jsou rozhodující pro výběr konkrétního systému. Dodatečně je nutné zjistit, jaké jsou možnosti provozu FVE po dobu rezervovaného výkonu a jak je možné tento rezervovaný výkon FVE ovlivnit.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin