Projektování FVE

Projektování FVE (fotovoltaických elektráren) je klíčovou součástí současného trendu zelené energie, přestože je to odborná disciplína vyžadující hluboké technické znalosti a praxi. Jde o komplexní proces, zahrnující design, plánování, technické výpočty, úřední povolení a konečně stavbu a provoz samotné elektrárny.

V roce 2024 dosáhne projektování FVE nových technologických výšin, díky inovacím v oboru nanotechnologií a umělé inteligence. Tyto pokroky umožní efektivnější konverzi slunečního záření na elektrický proud, což povede k vážnému snížení nákladů na výrobu a instalaci fotovoltaických panelů.

Doposud bylo projektování FVE dostupné jen velkým hráčům na trhu, ale díky těmto vývojovým změnám se stává dostupné i pro menší společnosti a koncové uživatele. To otevírá cestu k masovému nasazení fotovoltaických elektráren a k větší energetické soběstačnosti naší civilizace.

Projektování FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaký je proces projektování FVE u firmy Mobis?

  Projektování Fotovoltaických elektráren (FVE) od firmy Mobis je důkladný a detailní proces, při kterém naše odborné týmy přijmou vaše požadavky a převedou je do kvalitního, udržitelného řešení. Zaměřujeme se na to, abychom vytvořili systém, který je optimalizovaný pro vaše potřeby a prostředí, zajišťujeme nejen technickou stránku, ale i veškeré administrativní záležitosti včetně úředních řízení a získávání dotací. Výsledkem je efektivní a produktivní FVE systém, který vám zajistí dlouholeté úspory a bezproblémový provoz.

 • Proč bych měl zvolit Mobis pro projektování mé FVE?

  Naše firma Mobis je na trhu již řadu let a má za sebou velké množství úspěšně realizovaných projektů v oblasti FVE. Přinášíme špičkové technologie, široké zkušenosti, transparentnost a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Zaměřujeme se na kvalitu a dlouhou životnost našich řešení. Naším cílem je návratnost investice našich klientů v co nejkratší době a maximální spokojenost s našimi službami.

 • Jaké jsou hlavní výhody projektování FVE s firmou Mobis?

  Projektování FVE s firmou Mobis přináší mnoho výhod. V první řadě je to roční úspora finančních prostředků díky vlastní výrobě elektrické energie. Dále je to ochrana životního prostředí a snížení emisí CO2, neboť využíváte čistou a obnovitelnou energii ze Slunce. Spolupráce s námi vám rovněž zaručuje profesionální přístup, maximální spolehlivost, komplexní servis a pravidelný monitoring výkonu vaší FVE. V neposlední řadě umožňujeme i možnost dotací na instalaci FVE.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Projektování FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Projektování FVE vyzaduje detailní úvahu o výběru správného místa pro instalaci, takže je potřeba zohlednit dostatečnou expozici slunce a minimalizaci stínů, které by mohly snížit energetický výkon elektrárny. Je zde také nezbytné zvážit dostupnost elektrických rozvodů, kvůli propojení FVE s elektrickou sítí.

Dalším faktorem při projektování FVE je také důkladná analýza nákladové efektivity projektu. Je třeba uvážit, zda budou náklady na instalaci a provoz elektrárny vyváženy úsporami na nákladech za elektrickou energii.

Konečně, je důležité zaměřit se na legislativní požadavky a omezení týkající se instalace a provozu FVE. Bez těchto informací může být projektování FVE náročné a může vést ke komplikacím při získávání potřebných povolení a schválení.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Projektování FVE v roce 2024 přináší novou řadu výzev pro všechny, kdo se zapojují do tvorby a provozu solárních energetických systémů. Při návrhu instalací je třeba zohlednit několik klíčových faktorů, aby bylo dosaženo maximálně efektivního a vhodného řešení.

Nejdůležitější je velikost a orientace střechy, materiál střechy a zohlednění statických parametrů. Pokud je střecha příliš malá, počet solárních panelů bude omezen. Neoptimální orientace může snížit výkon fotovoltaického systému. Pokud je střecha z neodpovídajícího materiálu, může se stát, že po instalaci do střechy zateče.

Dále je nutné provést statické posouzení střechy na způsobilost k instalaci systému, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. Rovněž se doporučuje využít bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Projektování FVE je prvním krokem k úspěšnému získání dotace. Komplexní příprava projektu od projektantů je klíčová pro získání potřebných povolení a pro splnění podmínek pro získání dotace. Dokumentace musí obsahovat potřebné technické parametry, výpočty návratnosti investice a také doklady o splnění environmentálních norem.

Dotační podpora na solární elektrárny se v České republice v posledních letech zásadně mění. Rozhodující je datum podání žádosti, protože podmínky se mění každý rok. V roce 2024 se předpokládá další zpřísnění podmínek pro získání dotace a tím i prodloužení doby návratnosti investice.

Projektování FVE je složitý proces proniknutí do problematiky obnovitelných zdrojů a náročné administrativy. Investice do solárních panelů lze však zrealizovat díky dotacím rychleji, než by bylo možné bez nich. V každém případě, dotační podpora umí značně pozvednout rozvoj solární energie a je velkou příležitostí pro všechny, kteří chtějí využít obnovitelné zdroje energie.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení vaší fotovoltaické elektrárny k distribuční síti je klíčovým krokem v procesu uvádění do provozu, a distributor by měl být schopen provést toto připojení. "Projektování FVE" zahrnuje nejen návrh systému, ale také komunikaci s distributorem kvůli povolení a připojení.

Však, kapacita pro připojení k síti může být v některých oblastech vyčerpána, takže je doporučeno využít nástroje jako je mapa připojitelnosti od společnosti EGD k ověření dostupnosti. To vám poskytne lepší představu o případných omezeních před zahájením procesu projektování FVE.

Přesto přesnou informaci o možnosti připojení získáte až po podání žádosti o připojení. Tento krok je součástí procesu projektování FVE, a pokud nejste v tomto procesu zkušení, může být užitečné obrátit se na profesionálního poskytovatele služeb.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 může být investice do fotovoltaických elektráren velice výhodná. Ceny solárních panelů jsou celosvětově na historickém minimu a i přesto, že státní podpora je v ČR již poměrně nízká, předpokládáme do budoucna další pokles cen těchto technologií. Faktory jako cena elektřiny, velikost domácnosti a investice do úsporných zařízení tak mohou posunout návratnost investice do projektování fve na přijatelnou úroveň.

Při projektování fve je vždy důležité vzít v úvahu celkovou spotřebu elektrické energie. Při správném návrhu může být navrácení investice rychlejší, než je obvyklé. Na druhou stranu, neúměrně velké systémy vyžadují větší počáteční investici a jejich návratnost může být delší.

Přesnou návratnost investice do projektování fve tedy nelze jednoznačně stanovit a vždy je nutné provést individuální analýzu. Navzdory tomu se predikce týkající se vývoje cen elektřiny a solárních panelů naklánějí k tomu, že investice do solárních elektráren se v budoucnu budou stále více vyplácet.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do projektování fotovoltaické elektrárny (FVE), je důležité zhodnotit několik klíčových faktorů. Rozhodovací faktory zahrnují umístění, orientaci střechy, roční množství slunečního záření, finanční rozhodování a technické vybavení.

Umístění a orientace střechy jsou klíčové parametry v projektování FVE. Optimalizace umístění a orientace může výrazně zvýšit výkon a efektivitu FVE. Množství slunečního záření je další aspekt k zvážení, protože určuje, kolik energie elektrárna bude schopna vyprodukovat.

Finanční rozhodování a technické vybavení jsou také zásadní kritéria. Vybudování FVE může vyžadovat významné počáteční investice, avšak dlouhodobě mohou přinášet významné úspory. Vysoce efektivní technické vybavení je také kritickým faktorem v projektování FVE, které může rozhodující měrou ovlivnit efektivitu a výkonnost celé elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin