Podmínky dotace na fotovoltaiku

Podmínky dotace na fotovoltaiku jsou klíčové pro využití této žádané alternativní elektřiny. V roce 2024 jsou regulovány přísnými pravidly, která musí uchazeč splňovat pro získání tohoto typu finanční podpory.

Mezi základní podmínky dotace na fotovoltaiku patří výkon solárního systému, který nesmí překročit určitou maximální hodnotu. Dále je důležitým faktorem lokalita instalace - přitom preference obecně padá na objekty umístěné v určených územích.

Navíc, pro úspěšné získání dotace musí být fotovoltaický systém schopen pokrýt minimálně určitý procentuální podíl roční spotřeby elektrické energie. Nutnou součástí žádosti o dotaci je dále detailní projekt solárního systému. Volba způsobilého dodavatele a instalatéra je tak pochopitelně jednou ze základních podmínek dotace na fotovoltaiku.

Podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou hlavní podmínky dotace na fotovoltaiku?

  Dotace na fotovoltaické panely jsou stanoveny příslušnými úřady a mohou se lišit podle specifických programů. Obecně platí, že hlavními podmínkami jsou vlastnictví nemovitosti, kde bude systém instalován, technické nároky na systém a jeho instalaci, a energetické požadavky. Náš tým v Mobisu se vždy ujistí, že jsou všechny podmínky splněny, abychom maximálně využili dostupné dotace pro vaši investici do fotovoltaiky.

 • Jaké výhody přináší dotovaná fotovoltaika od firmy Mobis?

  Mobis se zaměřuje na poskytování komplexního servisu od poradenství před nákupem přes instalaci až po servis. Navíc vám pomůžeme s kompletací potřebné dokumentace pro získání dotace na fotovoltaiku. Naše řešení jsou šetrná k životnímu prostředí, efektivní a výkonná. S naší pomocí můžete transformovat svůj dům nebo podnikání na ekologický a úsporný model s významným snížením vašich energetických nákladů.

 • Proč je výhodný nákup fotovoltaiky s dotací přes firmu Mobis?

  V Mobisu máme bohaté zkušenosti s realizací fotovoltaických projektů a s navigací v dotacích, které jsou k dispozici. Naši odborníci vám poskytnou detailní informace a radu na míru vaším potřebám. Díky tomu vám můžeme navrhnout tu nejlepší možnou řešení, které splní veškeré podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku. Tak můžete dosáhnout maximálních úspor na nákladech za energie a zároveň přispět ke zlepšení životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Podmínky dotace na fotovoltaiku jsou jedním z nejdůležitějších faktorů pro zvážení. Před vyplněním žádosti je třeba se podrobně seznámit se všemi požadavky a podmínkami, které jsou kladené na získání této dotace. V roce 2024 se mohou podmínky dotace na fotovoltaiku měnit, proto doporučujeme sledovat oficiální webové stránky příslušných institucí.

Důležité je také zvážit technickou proveditelnost instalace. To znamená, zda je vaše nemovitost vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů a zda máte k dispozici dostatečný prostor pro jejich umístění. Měli byste také zohlednit, jaký bude mít instalace fotovoltaických panelů dopad na vzhled vaší nemovitosti.

Především ale nezapomínejte na ekonomickou stránku celé investice. Kalkulujte, jak dlouho bude trvat návratnost této investice a zda se vám taková investice vůbec vyplatí. Pamatujte, že podmínky dotace na fotovoltaiku mohou výrazně ovlivnit výslednou nákladovou efektivitu celého projektu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2024 se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a situaci. Ke získání dotace je nutné splnit několik základních kritérií, mezi kterými hrají roli faktory jako lokalita, velikost a orientace střechy či typ použitého materiálu.

Rovněž je důležité zvážit statiku střechy, zda je vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Nevyhovující stavební materiál, jako je eternit, může představovat problém pro mnohé instalační firmy.

Pro usnadnění technického zhodnocení vaší střechy a zajištění splnění všech podmínek dotace na fotovoltaiku nabízíme bezplatné služby prováděné naším technikem. Průzkum nám pomůže zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů a zda splňuje všechny nezbytné podmínky k získání dotace na fotovoltaiku.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Podle nových podmínek dotace na fotovoltaiku z roku 2024 bude potřeba si zajistit energetický audit a zároveň splnit minimální energetickou náročnost budovy. Toto specifické nařízení je určeno zejména pro novostavby, ale také pro domy po rekonstrukci.

Podmínky dotace na fotovoltaiku také definují technické parametry solárních panelů a dovolují jen ty produkty, které mají certifikáty a patří do třídy A podle norem EU. Je také třeba splnit další kritéria jako je minimalizace provozních nákladů, návrh zajišťující co největší využití produkované elektřiny a také pravidelné revize.

Dodržování všech podmínek dotace na fotovoltaiku je základním předpokladem pro získání finanční podpory. Než se do instalace solárních panelů pustíte, důkladně se seznámte s aktuálními podmínkami, aby vaše investice byla efektivní a přinesla vám hmatatelný finanční užitek.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité zjistit, zda provozovatel distribuční soustavy bude schopen váš systém "připojit" do jejich distribuční sítě. Toto připojení je klíčové pro fungování elektrárny, jelikož bez něj by byla elektrárna schopná fungovat pouze v "ostrovním režimu", což znamená, že by nebylo možné prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší podle místa, a proto je důležité zjistit, jaká je situace ve vaší lokalitě. Nástroj, který může poskytnout tento druh informací, je mapa připojitelnosti od EGD, která ukazuje, zda je v dané oblasti kapacita pro připojení fotovoltaických systémů již vyčerpaná. Ale stoprocentní jistotu získáte pouze prostřednictvím žádosti o připojení, kterou můžeme pro naše zákazníky zpracovat.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v roce 2024 může ekonomicky výrazně vynést, pokud budete mít na paměti několik zásadních faktorů. Je nutné se podívat na vaši aktuální spotřebu elektrické energie a cenu elektřiny, kterou v současné době platíte.

Podmínky dotace na fotovoltaiku jsou důležité pro výpočet návratnosti investice. Rovněž velikost a typ systému, který si necháte instalovat, může mít vliv na konečné ekonomické hodnocení investice. Některé instalační firmy slibují velmi krátkou návratnost, ale je důležité mít na paměti, že tyto odhady jsou často jen orientační.

Za účelem získání nejpřesnějšího odhadu návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny, doporučujeme provést ekonomickou analýzu založenou na nejaktuálnějších datech a předpovědích cen. Samozřejmě, i přesto je třeba chápat, že jakýkoliv odhad je jen přiblížením. Nicméně, i tento údaj je důležitý pro vyhodnocení celkové výhodnosti investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při rozhodování o investicích do fotovoltaické elektrárny je třeba zohlednit několik klíčových faktorů. Na počátku je samozřejmě nutné se podívat na vlastnosti nemovitosti. Důležitým aspektem jsou orientace střechy, typ a stav krytiny, konstrukce střechy, umístění vzhledem k stínícím objektum, ale také územně plánovací podmínky.

Dalším krokem je zhodnocení ekonomických aspektů. Výše investice, výše očekávaných příjmů z prodeje elektřiny a možnost získání dotace na fotovoltaiku. Tady se uplatňují podmínky dotace na fotovoltaiku, které definují třeba velikost instalace, výši výkonu nebo místo instalace. Je tedy důležité se s podmínkami dotace na fotovoltaiku důkladně seznámit.

Poslední, ale neméně důležitý aspekt, je výběr dodavatele a technologie. Je třeba vybrat dodavatele s dobrými referencemi a zkušenostmi. Důležitým faktorem je také výběr fotovoltaických panelů a střídače, které by měly být kvalitní a mít co nejdelší záruční dobu. Je proto potřeba zvážit všechny tyto faktory, neboť jsou klíčové pro úspěšnou realizaci celého projektu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin