Solární panely na ohřev vody

V roce 2024 se panely na ohřev vody stávají stále populárnějšími pro jejich efektivitu a šetrnost k životnímu prostředí. Pracují na principu absorpce energie ze slunce a jejího využití pro ohřev vody, což snižuje závislost domácností na fosilních palivech.

Strong>panely na ohřev vody představují inteligentní řešení nejen pro životní prostředí, ale také pro domácnost. Úspora nákladů na ohřev vody je často tak výrazná, že se investice do těchto panelů vyplatí již během několika let. Kromě toho přispívají k větší energetické nezávislosti domácností.

Solární panely na ohřev vody v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody použití panelů na ohřev vody od firmy Mobis?

  Panele na ohřev vody od Mobis jsou vysoce efektivní, udržitelné a ekonomicky přijatelné. Tyto panely dokážou produkovat dostatek energie pro vytápění vaší domácnosti, vody pro vaši rodinu a mohou dokonce snížit vaše měsíční náklady na energii. Navíc přispívají k ochraně životního prostředí tím, že snižují emise skleníkových plynů.

 • Jak fungují panely na ohřev vody od firmy Mobis?

  Panele na ohřev vody od firmy Mobis využívají tepelnou energii slunce k ohřevu vody přímo nebo využívají solární elektrickou energii k napájení topného systému. Tyto panely jsou navržené tak, aby efektivně absorbovaly sluneční energii a přeměnily ji na teplo, které je pak uloženo pro pozdější využití. Panely na ohřev vody od firmy Mobis jsou tak navrženy, aby měly dlouhou životnost a snížily vaše energetické náklady.

 • Jaký je proces instalace panelů na ohřev vody od firmy Mobis?

  Instalace panelů na ohřev vody od firmy Mobis je jednoduchý a rychlý proces, který zaškolí náš tým profesionálů, aby zajistil, že je systém instalován správně a efektivně. Také vám poskytneme podrobné poradenství a podporu po celou dobu životnosti vašeho solárního ohřevu vody.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Solární panely na ohřev vody v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Panely na ohřev vody jsou investicí, které nabízejí dlouhodobou udržitelnost a možnost být energeticky nezávislý. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby využily sluneční energii pro ohřev vody, což výrazně snižuje spotřebu elektrické energie. Dluhodobě přinášejí velké úspory, ale původní investice může být poměrně vysoká.

Kvalita panelů na ohřev vody hraje klíčovou roli, bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro termální nebo fotovoltaické panely. Panely nejnižší kvality mohou v průběhu času ztrácet účinnost, zatímco ty vysoce kvalitní budou přetrvávat roky bez významné ztráty výkonu. Množství slunečního záření v konkrétní oblasti také ovlivňuje účinnost vašich panelů na ohřev vody.

Posledním, ale rozhodně neméně důležitým faktorem je místní legislativa. Některé země a obce mohou mít omezení či nařízení o instalaci panelů na ohřev vody. Odhadněte, jaká jsou pravidla ve vaší oblasti dříve, než se rozhodnete pro tuto investici.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Panely na ohřev vody jdou v roce 2024 ruku v ruce s rychlým růstem udržitelných technologií. Tyto panely se stávají klíčovými v řešení energetické účinnosti a udržitelnosti domácností po celém světě.

Panel na ohřev vody je vynikající volba pro ty, kdo hledají způsoby, jak snížit své náklady na energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Pro optimální výkon je důležitá kvalitní instalace a správná orientace střešní plochy, na kterou se panely montují.

Při pokládání panelů na ohřev vody je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Rovnováha mezi velikostí střechy a množstvím instalovaných panelů je klíčová a orientace střechy může ovlivnit potenciální výrobu energie. Je také důležité zajistit, aby byl použit vhodný materiál pro pokrývku střechy a zohledněna statika střechy, aby panelům a konstrukcím nepodal střechu. Technické zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky je nejúčinnějším způsobem, jak otestovat vhodnost střechy pro instalaci.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Panely na ohřev vody se stávají stále populárnějšími a díky možnosti získání dotace pro ně mohou být pro majitele domů velmi atraktivní. Dotace na panely na ohřev vody jsou často součástí větších projektů na podporu obnovitelných zdrojů a úspor energie.

Pro získání dotace na panely na ohřev vody je důležité dodržet určitá kritéria a často se musí podat žádost v určitém časovém období. Je také důležité vědět, že některé dotace mohou pokrývat pouze část nákladů na instalaci, zatímco jiné mohou pokrýt celý proces.

Nakonec je důležité podotknout, že získání dotace na panely na ohřev vody může výrazně zkrátit dobu návratnosti takové investice. Především pro majitele rodinných a bytových domů může být tato informace velmi užitečná.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci panelů na ohřev vody ve formě fotovoltaické elektrárny, je otázka připojení do distribuční sítě klíčová. Provozovatel distribuční soustavy rozhoduje o tom, zda vaše elektrárna bude "připojena" do sítě, což je kritické pro prodej přebytků zpět do sítě.

Kapacita a dostupnost distribuční sítě se liší místo od místa a to, jestli je sítě na připojení panelů na ohřev vody dostupná, je možné zjistit pomocí mapy připojitelnosti od EGD. Modré označení na mapě značí, že kapacita sítě je ve vašem místě již vyčerpaná, ale definitivní jistotu získáte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do solární elektrárny je v roce 2024 stále outperformancí, o čemž svědčí mnoho pozitivních příkladů. Panely na ohřev vody se staly dostupnou a efektivní technologií pro řadu aplikací, a to jak v soukromém, tak komerčním sektoru. Vzhledem k pokračujícím vývoji technologií, ceny panelů na ohřev vody klesají, což zvyšuje jejich dostupnost a také atraktivitu pro investice.

Před rozhodnutím o investici je však důležité provést důkladnou kalkulaci nákladů a výnosů. Ekonomický ohled je klíčovým faktorem při rozhodování, zda-li se zařízení na ohřev vody solárními panely vyplatí. Diskusia se velmi často točí okolo návratnosti investice, tedy doby, za kterou se investované prostředky vrátí zpět ve formě úspor nebo příjmů za prodanou energii.

Závěrem je dobré zmínit, že panely na ohřev vody jsou dlouhodobou investicí s potenciálem do budoucna. I přes případné počáteční investice, solární panely na ohřev vody nabízejí šanci napomoci životnímu prostředí a zároveň ušetřit za energie v dlouhodobém horizontu. Je však nezbytné předem provést podrobnou analýzu a připravit se na možné komplikace při realizaci takového projektu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ve světě obnovitelné energie se panely na ohřev vody stávají stále populárnější volbou pro mnoho domácností a firem. Tyto systémy využívají energii získanou ze slunce k ohřevu vody, což může významně snížit energetické náklady a ekologickou stopu.

Před investicí do panelů na ohřev vody je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Tyto zahrnují dostupnost slunečního světla v dané lokalitě, velikost a orientaci střechy a potenciální návratnost investice. Dodatečně je třeba zvážit také dobu provozu panelů a náklady na jejich údržbu. Zatímco výkonnost panelů na ohřev vody může být vysoká, výsledný návrat z investice může být ovlivněn různými faktory, včetně změn v energetických cenách a technologických vývojů. Kromě toho je důležité zvážit i environmentální přínosy, které mohou překonat jakékoliv krátkodobé náklady.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin