Panely fotovoltaika

Ve světě obnovitelné energie jsou panely fotovoltaika v roce 2024 stále častěji považovány za dokonalé řešení pro udržitelnou budoucnost. Fotovoltaické panely představují technologii, která přeměňuje sluneční světlo přímo na elektřinu, a nabízí tak udržitelný a ekologický zdroj energie.

Tato tato technologie pohání bydlení, průmysl a města po celém světě a v roce 2024 je stále více žádaná. Výkonnost panelů fotovoltaika se také neustále zlepšuje díky neustálému technologickému pokroku.

Je důležité si uvědomit, že technologie panelů fotovoltaika je i v roce 2024 stále jedním z nejefektivnějších způsobů, jak bojovat proti změně klimatu. Investice do fotovoltaických panelů tedy představuje velkou příležitost nejen pro životní prostředí, ale i pro osobní či podnikatelské finance.

Panely fotovoltaika v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč zvolit panely fotovoltaika od Mobis?

  Mobis je předním dodavatelem fotovoltaických panelů s mimořádnou historií a reputací. Nabízíme širokou škálu vysoce kvalitních produktů, vynikající servis a garance, což nás řadí mezi nejlepší v oboru. Naše panely fotovoltaika jsou vysoce efektivní, spolehlivé a navrženy tak, aby vydržely po mnoho let. Stavíme na inovacích a technologickém pokroku a neustále se snažíme zlepšovat naši nabídku, takže máte jistotu, že s Mobis získáte ten nejlepší možný produkt na trhu.

 • Jaké jsou výhody instalace panelů fotovoltaika od Mobis?

  Instalace našich panelů fotovoltaika přináší široké spektrum výhod. První a nejdůležitější je finanční úspora: tyto panely vám umožní snížit vaše energetické náklady a dosáhnout nezávislosti na tržních cenách energií. Naše panely fotovoltaika také přispívají k ochraně životního prostředí, protože využívají obnovitelný zdroj energie a snižují emise skleníkových plynů. Konečně, naše panely jsou snadno instalovatelné, mají dlouhou životnost a nabízíme také komplexní servis a podporu před, během i po instalaci.

 • Jak dlouho trvá instalace panelů fotovoltaika od Mobis?

  Čas potřebný k instalaci panelů fotovoltaika se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách, jako je velikost a typ nemovitosti, počet panelů atd. V Mobis se však snažíme, aby tento proces byl co nejefektivnější a nejpohodlnější pro naše zákazníky. V průměru může instalace trvat od několika hodin po několik dní. Naše týmy jsou velmi zkušené a profesionální, takže můžete očekávat hladký a rychlý průběh instalace.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Panely fotovoltaika v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Prvním faktorem, který je potřeba zvážit je geografická orientace a umístění vaší nemovitosti. Optimalizace slunečního svitu je klíčová pro efektivní fungování panelů fotovoltaika.

Dále je potřeba zvážit typ střechy a její velikost. Některé typy střech nejsou vhodné pro montáž panelů fotovoltaika a velikost střechy také určuje, kolik panelů lze nainstalovat.

Z hlediska financování je důležité posoudit, zda budete schopni získat dotace nebo jiné formy podpory pro instalaci panelů fotovoltaika. Existují různé programy na podporu výstavby malých solárních elektráren, které mohou učinit vaši investici ještě atraktivnější.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se panely fotovoltaika stávají stále populárnější volbou pro domácnosti z důvodu jejich šetrnosti k životnímu prostředí a potenciálu ušetřit na účtech za energii. Pro efektivní a úspěšné využití panelů je však důležité zohlednit několik faktorů týkajících se samotného místa instalace.

Jedním z klíčových aspektů je velikost střechy. Pokud je střecha příliš malá, nevleze se na ní dostatek panelů, což může významně omezit jejich výrobní kapacity. Dalším důležitým faktorem je orientace střechy - nevhodná orientace může znamenat značné snížení potenciální výroby energie.

Materiál střechy také hraje významnou roli v procesu instalace panelů fotovoltaika. Například střechy z eternitu jsou často problematické, jelikož po instalaci často dochází k zatékání. Mimoto je nutné zvážit i statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. Pro zhodnocení pre-faktorů pro instalaci fotovoltaiky mohou být využity zdarma nezávazné konzultace s našimi techniky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roce 2024 nabízí stát České republice Čerpání dotací na panely fotovoltaika prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Díky tomuto programu je možné získat finanční podporu až do výše 30% nákladů na instalaci solárního systému včetně DPH.

Podmínky pro získání dotace jsou následující: dům musí splňovat energetické požadavky, musí být starší než dva roky a vlastník musí být fyzická osoba. Dále je důležité dbát na termíny, jelikož žádosti se přijímají do vyčerpání finančních prostředků.

Je tedy zřejmé, že panely fotovoltaika jsou nejen ekologickou, ale díky dotacím i ekonomicky výhodnou investicí. Finanční podpora ze strany státu může výrazně zkrátit dobu návratnosti a umožnit lepší dostupnost této zelené technologie pro širší veřejnost.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování a stavbě fotovoltaické elektrárny je jedním z klíčových bodů zjištění, zda vás distribuční společnost připojí do elektrické sítě. Bez tohoto kroku by elektrárna mohla fungovat pouze v izolovaném režimu, což znamená, že přebytečná energie vytvořená pomocí panelů fotovoltaika nemůže být prodána zpět do sítě.

Předpovědět, zda bude možné se připojit, není jednoduché, protože kapacita sítě se liší v různých oblastech. Jistotu může přinést pouze formální žádost o připojení, kterou lze zpracovat pomocí Mapy připojitelnosti EGD. Tento nástroj poskytuje obecný přehled o dostupnosti připojení v konkrétních oblastech, kde modrá barva označuje, že kapacita již byla naplněna.

Jakmile je žádost o připojení podána, je možné zjistit s přesností 100%, zda je možné připojení realizovat. Tento proces je klíčovou částí postupu při instalaci vaší fotovoltaické elektrárny a může být snadno spravován pro naše zákazníky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v roce 2024 se mohou vyplatit, ale je třeba zvážit mnoho proměnných. Panely fotovoltaika, jako hlavní součást takových elektráren, jsou stále efektivnější a levnější, ale jejich návratnost se může lišit v závislosti na emisích, místu instalace a dostupnosti solárního záření.

Návratnost investice do solárních elektráren se promítá v ceně elektřiny, dotacích a velikosti a typu systému. Firmy nabízející instalaci slibují krátkou návratnost, ale jejich výstupy z analýz jsou často orientační. Tedy, je důležité pozorně zvážit výhodnost investice do panelů fotovoltaika.

Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny můžeme poskytnout bezplatně pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Přestože se jedná pouze o odhad, tento krok je zásadní při zhodnocení výhodnosti investice do panelů fotovoltaika. Proto je investice do solární elektrárny záležitostí důkladné analýzy a uvážlivého rozhodování.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny se musí zvážit mnoho faktorů. Nejdůležitější z nich je lokalita, kde bude elektrárna postavena - tedy jestli Vaše nemovitost je vhodná pro umístění panelů fotovoltaika.

Dále je potřeba zvážit, jakou kapacitu by měla fotovoltaická elektrárna mít, aby pokryla energetické nároky domácnosti. Zároveň je nutné se podívat na to, jaký druh solárních panelů plánujete instalovat, jelikož se různé typy panelů fotovoltaika liší výkonem a cenou.

Konečně, měli byste také zvážit finanční aspekty, včetně počáteční investice do panelů fotovoltaika, nákladů na provoz a údržbu, a potenciálních úspor na účtech za energie v důsledku výroby elektrické energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin