Ostrovní FVE

Ostrovní fve představuje základní stavební prvek v eko-designu roku 2024. Tato inovativní technologie v oblasti bio-architektury spočívá v využití přirozené vegetace pro vytváření trvale udržitelných ostrovních útočišť.

S rostoucím tlakem na ochranu životního prostředí a efektivní využití zdrojů se ostrovní fve stává nicméně nezbytností. V roce 2024 se očekává exponenciální růst v tomto sektoru, což může přinést mnoho nových příležitostí.

Adopce ostrovní fve je zároveň i cestou k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Technologické inovace využívají přírodní zdroje pro tvorbu ekologicky šetrných ostrovních komunit s důrazem na udržitelnost a biodiverzitu. Díky ostrovní fve můžeme přispět k výraznému snížení negativního dopadu lidské činnosti na naši planetu.

Ostrovní FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl zvolit ostrovní fve od firmy Mobis?

  Ostrovní fotovoltaický systém od firmy Mobis je nejlepší na trhu z důvodu naší dlouholeté zkušenosti a odbornosti v oboru. Kromě toho, že naše systémy jsou šetrné k životnímu prostředí, nabízíme také prémiovou službu a podporu našim zákazníkům. Takže nejenže pomáháte chránit naši planetu, ale také získáváte partnera, který se o vás postará.

 • Jaké jsou hlavní výhody ostrovní fve od firmy Mobis?

  Ostrovní fve od firmy Mobis přináší mnoho výhod. Především jde o nezávislost na dodavateli elektrické energie a možnost samostatného využití vlastní energie. Díky našemu systému můžete ušetřit na nákladech za elektrickou energii, snížit svou uhlíkovou stopu a zvýšit hodnotu vaší nemovitosti. K tomu všemu naše ostrovní fve systémy nabízejí vysokou účinnost, dlouhou životnost a snadnou instalaci.

 • Jak dlouho trvá instalace ostrovní fve od firmy Mobis?

  Instalace ostrovního fotovoltaického systému od firmy Mobis je rychlá a efektivní, aby naše zákazníky co nejméně zatěžovala. Přesný čas závisí na velikosti a komplexnosti systému, ale obecně lze říci, že instalace trvá jen několik dní. Během celého procesu vám bude k dispozici náš tým odborníků, kteří vám zajistí hladký průběh a odpoví na všechny vaše otázky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Ostrovní FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Ostrovní fve se stává stále populárnější volbou mezi investory v oblasti obnovitelné energie. Někteří z nich se rozhodují pro instalaci fve právě kvůli zvýšené samostatnosti, kterou ostrovní systém poskytuje. Může fungovat nezávisle na veřejné elektrické síti a je schopný pokrýt všechny energetické potřeby domácnosti.

Avšak před rozhodnutím pro investici do ostrovní fve je nutné zvážit několik faktorů. Jak velké je očekávané množství spotřebované energie, jaké jsou lokální podmínky pro výrobu solární energie a také ekonomická stránka věci - jaká je návratnost investice a jaké jsou možnosti získání dotací či úvěrů na její realizaci.

Výše uvedené faktory by měly být zváženy při každé investici do obnovitelných zdrojů energie, a to i v případě investování do ostrovní fve. Investice do fotovoltaiky je ve světle současných trendů a očekávaných vývojů v oblasti energetiky dobrou volbou.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ostrovní FVE v roce 2024 se stává stále populárnější volbou pro lidi, kteří hledají udržitelné zdroje energie. Bohužel, instalace takového zařízení má svá specifika a omezení.

První, a možná nejdůležitější, faktor k zohlednění je, že ne každá střecha je ideální pro instalaci ostrovní FVE. Pokud je střecha příliš malá, mohou na ni být umístěny jen omezené solární panely, což snižuje efektivitu zařízení. Pokud je střecha špatně orientovaná, potenciální výroba fotovoltaiky se snižuje. Rozhodující je také materiál střechy - eternitové střechy mohou vést k problémům s instalací a potenciálně ke zneplatnění záruky.

Je důležité si uvědomit, že ostrovní FVE může způsobit značné zatížení střechy, což znamená, že musí být zohledněna její statika. Vyhněte se možným problémům tím, že využijete bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které nabízí specializované firmy. Takto můžete zajistit, že vaše střecha je vhodná pro instalaci ostrovní FVE a že vaše investice do obnovitelných zdrojů energie bude co nejefektivnější.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ostrovní FVE (fotovoltaické elektrárny) se dají financovat z různých zdrojů a jejich kombinací. Jedná se zejména o úvěry, leasing, ale také různé formy dotací a příspěvků. Za zmínku stojí také možnost získání prostředků od soukromých investorů.

V roce 2024 je k dispozici řada dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů energie. Patří mezi ně programy RES+, OP TAK a program Nová zelená úsporám. Díky těmto dotacím na fotovoltaiku se doba návratnosti investice do ostrovní FVE může výrazně zkrátit.

Je však důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace. Každý program má specifické požadavky a ne všechny typy ostrovních FVE mohou být podporovány. Rovněž se pravidla mohou měnit, například program Nová zelená úsporám se od 1.9.2024 mění.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny v roce 2024, je jednou z hlavních otázek, zda ji distributor připojí do sítě. Mít jistotu, že vaše elektrárna bude správně připojena, je klíčové pro její účinné využití, obzvláště pokud nechcete pracovat v tzv. ostrovním režimu.

Ostrovní režim by znamenal, že fotovoltaická elektrárna může fungovat bez připojení k síti. Toto ale omezuje možnost dostávat zpět přebytky energie do sítě a může tedy znamenat ztrátu potenciálního zisku. Současně to může způsobit některé provozní problémy, takže je lepší se vyvarovat takového scénáře, pokud je to možné.

Nicméně, kapacita distribuční sítě se liší v různých lokalitách. Existuje mapa připojitelnosti od EGD, která dává relativně přesný obrázek o připojitelnosti v konkrétní lokalitě. Ale pro 100% jistotu je třeba podat žádost o připojení, kterou pro vás může vyřídit specializovaná firma.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny v roce 2024 může přinést významné ekonomické zisky.

Důležitými faktory, které je potřeba zvážit při investování do solární elektrárny, jsou celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dotační podpora a velikost a typ navrhovaného systému.

Některé instalační firmy mohou přehánět potenciální návratnost investice, nicméně analýzy těchto návratností jsou často silně orientační. Ekonomickou analýzou výhodnosti fotovoltaické elektrárny můžeme vyhotovit pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen, ale musíme mít na paměti, že se stále jedná o odhad. I přesto je tento odhad důležitý při zhodnocení výhodnosti investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investování do fotovoltaické elektrárny se může zdát jako atraktivní možnost, jak využít Vaši nemovitost a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Existují však některé klíčové aspekty, které je třeba zvážit před provedením takové investice.

Tím prvním je geografická poloha vaší nemovitosti. Optimalizace energetického výkonu fotovoltaické elektrárny nespočívá jen v zaměření na jih, ale také v úhlu sklonu. Dále je důležité zvážit, zda výnos ze systému pokryje počáteční investici a provozní náklady. K získání těchto údajů je nejlepší se obrátit na odborníka.

Dalším klíčovým bodem je právní a regulační prostředí. Toto zahrnujede předpisy týkající se montáže systémů, povinné bezpečnostní normy, a především aktuální podmínky pro odkup přebytků energie od energetických společností. Důkladné zhodnocení všech těchto aspektů Vám pomůže při rozhodnutí, zda je investice do fotovoltaické elektrárny pro Vás vhodná.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin