Ostrovní fotovoltaika

Ostrovní fotovoltaika se v roce 2024 rapidně rozvíjí, a stává se tak stěžejním prvkem pro udržitelnou energetickou politiku na ostrovech. Vysoce efektivní solární panely a inovativní řešení skladování energie otevírají nové možnosti pro energetickou nezávislost ostrovních oblastí.

Díky dynamickému vývoji a rostoucí dostupnosti se ostrovní fotovoltaika stává konkurenceschopnou alternativou ke konvenčním zdrojům energie. Investment do solární energie na ostrovech přináší řadu benefitů, včetně snižování emisí skleníkových plynů a podpory místní ekonomiky.

V roce 2024 se nabízí příležitosti pro širokou škálu aktérů v oblasti ostrovní fotovoltaiky, od výrobců a instalatérů solárních systémů až po regulační orgány a investory. Tato dynamická energetická transformace vytváří atraktivní prostor pro inovace, rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních příležitostí.

Ostrovní fotovoltaika v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co je ostrovní fotovoltaika a proč bych měl volit právě ji?

  Ostrovní fotovoltaika je typ solárního systému, který funguje autonomně, bez potřeby být připojen na stávající elektrickou síť. Toto oceníte zejména v místech, kde připojení k síti není možné, nebo by bylo finančně náročné. Navíc využíváním ostrovní fotovoltaiky od naší firmy Mobis, se stáváte nezávislým na dodavatele elektřiny a zabezpečíte si stabilní dodávku energie i v případě výpadku elektrické sítě.

 • Jaké jsou výhody ostrovní fotovoltaiky od Mobis?

  S ostrovní fotovoltaikou od firmy Mobis máte jistotu kvalitního a dlouhodobě spolehlivého řešení. Pro nás je na prvním místě spokojenost zákazníka, proto vám nabízíme nejen profesionální a individuální přístup, ale také široký sortiment produktů, které splňují nejpřísnější kvalitativní a ekologické standardy. K tomu všemu poskytujeme odbornou montáž, servis a dlouhodobou záruku. Díky naší ostrovní fotovoltaice dokážete maximálně využívat obnovitelné zdroje energie a ušetřit tak na nákladech za elektřinu.

 • Je instalace ostrovní fotovoltaiky od firmy Mobis složitá?

  Instalace ostrovní fotovoltaiky může být na první pohled komplikovaná, ale s našim týmem odborníků z firmy Mobis je to hračka. Důkladně zmapujeme vaše potřeby a možnosti, navrhneme optimální řešení a zajištíme kompletní realizaci. Při instalaci vždy dbáme na maximální bezpečnost a spolehlivost provozu. Naše služby zahrnují také údržbu a servis, abyste z naší ostrovní fotovoltaiky vytěžili co nejvíce. Investice do našeho systému, je proto nejen jednoduchá, ale také výhodná.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Ostrovní fotovoltaika v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Ostrovní fotovoltaika je efektivní řešení pro lokality, kde není možnost připojení k veřejné elektrické síti, například v odlehlých oblastech nebo na ostrovech. Tento systém nabízí autonomní řešení pro zajištění elektrické energie, které se stává atraktivnější s pokrokem technologií a snižujícími se cenami fotovoltaických panelů.

Při rozhodování o investici do ostrovní fotovoltaiky, je důležité vzít v úvahu některé klíčové aspekty. K těm patří mimo jiné původní zdroj energie a jeho náklady, spotřeba elektrické energie, dostupnost slunečního světla, možnost skladování energie a celkové investiční náklady. Dobře provedená analýza těchto faktorů vám může přinést značné úspory a výhody z dlouhodobého hlediska.

V roce 2024 je poptávka po ostrovní fotovoltaice na vzestupu a stává se důležitou součástí celosvětového snižování emisí CO2. S pokročilými technologiemi a optimalizovanými systémy se ostrovní fotovoltaika stává přístupnější a ekonomicky výhodnější než kdy dříve. Proto je potřeba průběžně sledovat trend a vývoj v této oblasti a adekvátně reagovat na měnící se podmínky trhu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ostrovní fotovoltaika patří mezi velmi oblíbené investice v roce 2024. Její rostoucí oblíbenost je úzce spojená s její schopností vytvářet ekologickou energii a s pokračující snahou lidí šetřit životní prostředí.

Instalace ostrovní fotovoltaiky vyžaduje pečlivé provedení a uvážení mnoha faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří velikost a materiál střechy vašeho domu, jakož i její orientace a statika. Pro instalaci ostrovní fotovoltaiky je klíčové, aby byla střecha dostatečně velká pro umístění požadovaného počtu solárních panelů a zároveň byla dostatečně pevná, aby unesla jejich zátěž.

Nebudete-li si jisti, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci ostrovní fotovoltaiky, můžete využít službu technického zhodnocení vaší střechy. Tuto bezplatnou službu provádí náš technik, který posoudí všechny potřebné parametry vaší střechy a pomůže vám rozhodnout o nejlepší možnosti pro instalaci ostrovní fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Klíčovým prvkem získání dotační podpory na solární elektrárnu v roce 2024 je důkladná příprava a včasné podání žádosti. Proces se skládá z několika kroků, kde je zapotřebí správně interpretovat, vyplnit a odevzdat potřebné dokumenty.

Je důležité uvědomit si, že díky dotacím na fotovoltaiku může dojít k výraznému zkrácení doby návratnosti Vaší investice. Tudíž je silně doporučeno detailně prostudovat veškeré podmínky pro získání dotace. Několik dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů je v nabídce, včetně RES+, OP TAK, ale nejvýznamnější je program Nová zelená úsporám. Důležité je vědět, že tento program se od 1.9.2024 mění, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro ty, kterým je ostrovní fotovoltaika hlavním zdrojem energie.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Ostrovní fotovoltaika tedy funguje bez připojení k distribuční síti, což může být výhodou v místech, kde neexistuje možnost připojení k síti, například na odlehlých místech. Máte-li zájem o instalaci takového systému, je dobré se o možnostech připojení poradit s odborníky.

Fotovoltaické elektrárny v ostrovním režimu produkují elektrickou energii pouze pro potřeby dané lokality. Připojení k distribuční síti je však výhodou, která umožňuje prodej přebytků energie zpět do sítě. V roce 2024 se očekává, že distributor bude schopen připojit vaši fotovoltaickou elektrárnu do sítě, pokud lokální kapacitu sítě nevyčerpá jiné zdroje.

Před zahájením projektu v oblasti fotovoltaiky doporučujeme využít online nástroj EGD, který se nazývá mapa připojitelnosti. Tato mapa vám umožní zjistit, zdali již není kapacita sítě ve vašem místě vyčerpaná. Ale pamatujte, že se 100 % přesností zjistíte možnost připojení až žádostí o připojení, kterou pro vás můžeme vyřídit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ostrovní fotovoltaika je stále atraktivnější alternativní zdroj energie, navíc s ohledem na rostoucí ekologické povědomí ve společnosti a snahu o redukci emisí CO2. V roce 2024 lze očekávat další pokles cen solárních panelů a tím i rychlejší návratnost investice do ostrovní fotovoltaiky.

Je však důležité zohlednit počáteční investice do instalace solárních panelů, jako je cena samotných panelů, výdaje na instalaci a provozování, a rovněž dobře zvolenou polohu pro bezproblémový provoz. Návratnost investice do ostrovní fotovoltaiky je také velmi ovlivněna místními podmínkami, jako je dostupnost slunečního světla a aktuální ceny elektřiny.

Tedy, jaké je vlastně shrnutí? Ekonomicky se investice do ostrovní fotovoltaiky v roce 2024 určitě vyplatí, ale je nutné tyto faktory zohlednit a připravit se na ně. Svět se vyvíjí směrem k obnovitelným zdrojům energie a investice do ostrovní fotovoltaiky je tedy zajímavá nejen z hlediska ekonomického, ale rovněž z hlediska ekologického.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Fotovoltaická technologie dosáhla v posledních letech obrovského rozmachu a stala se klíčovým prvkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přesto je investice do ostrovní fotovoltaiky svázaná s řadou aspektů, které je třeba zvážit.

Prvním krokem by měl být detailní technický a ekonomický rozbor dostupnosti slunečního záření na konkrétním místě, energetických potřeb dané nemovitosti a návratnosti investice. Důležitá je také volba správné technologie, přičemž ostrovní fotovoltaika je vhodná zejména pro odlehlejší lokality bez připojení k veřejné energetické síti.

Dalším rozhodujícím faktorem je právní a legislativní prostředí, které se může výrazně lišit v závislosti na konkrétní zemi či regionu. Z hlediska údržby je také třeba zvážit možnost zajištění pravidelného servisu a údržby pro provoz ostrovní fotovoltaiky. Je důležité pamatovat, že správně zvolená a provozovaná ostrovní fotovoltaika může přinést nejen finanční úsporu, ale také aktivní přístup k ochraně životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin