Osrovní fotovoltaická elektrárna

Ostrovní fotovoltaická elektrárna představuje pokrokový způsob využití sluneční energie, který se do roku 2024 rozvinul na nevídanou úroveň. Tato technologie využívá izolovaných ostrovů pro instalaci solárních panelů a následnou distribuci elektřiny do okolních oblastí.

Díky neomezenému přístupu k slunečnímu světlu, ostrovní fotovoltaické elektrárny umožňují trvalou a konstantní produkci čisté energie. Náklady na instalaci a údržbu těchto elektráren se rovněž snižují díky pokročilým technologiím a větší dostupnosti solárních panelů.

Pro oblasti s omezenými zdroji energie a silnou sluneční expozicí jsou ostrovní fotovoltaické elektrárny ideálním řešením pro udržitelnou energetickou budoucnost. Jedná se o revoluční prvek v oblasti obnovitelné energie, který bude nadále hrát klíčovou roli ve vývoji čistých zdrojů energie.

Osrovní fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl zvolit ostrovní fotovoltaickou elektrárnu od Mobis?

  Firma Mobis je jedním z předních dodavatelů ostrovních fotovoltaických elektráren. Naše produkty se vyznačují vynikající kvalitou a dlouhodobou spolehlivostí. Přeměňují sluneční energii na elektřinu nejefektivnějším způsobem. Ostrovní fotovoltaická elektrárna od Mobis je skvělá investice, která přinese nejen finanční, ale i environmentální výhody.

 • Jaké jsou hlavní výhody ostrovní fotovoltaické elektrárny?

  Ostrovní fotovoltaická elektrárna vám umožní získávat vlastní energii přímo ze slunce. Jedná se o ekologické a dlouhodobě finančně výhodné řešení. Ostrovní systémy jsou navíc nezávislé na veřejné elektrické síti, takže se nemusíte obávat výpadků proudu. S našimi produkty můžete vytvářet udržitelnější život a snižovat své energetické náklady.

 • Jak dlouho trvá výstavba a kolik to stojí instalovat ostrovní fotovoltaickou elektrárnu od Mobis?

  Výstavba ostrovní fotovoltaické elektrárny závisí na konkrétních podmínkách, obvykle se však pohybuje od několika týdnů do několika měsíců. Veškeré náklady na instalaci a provoz ostrovní fotovoltaické elektrárny se dlouhodobě vyplatí. Naše týmy jsou neustále k dispozici, aby poskytly profesionální poradenství a pomohly vybrat nejlepší možnou variantu pro vás. Investujte do obnovitelných zdrojů energie s Mobis a užívejte si nezávislost na dodávkách elektřiny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Osrovní fotovoltaická elektrárna v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Ostrovní fotovoltaická elektrárna je ideálním řešením pro lokality bez přístupu k elektrické síti nebo pro ty, kteří chtějí být skutečně energeticky nezávislí. Tyto elektrárny nabízejí možnost vyrábět vlastní zelenou energii a snižovat tak závislost na dodavatelích elektřiny. Při nákupu je nutné zvážit velikost a kapacitu takového systému, jelikož musí být dostatečně silný na pokrytí celkové spotřeby.

Dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje investici do ostrovní fotovoltaické elektrárny, je skutečnost, že tato zařízení vyžadují výrazně větší počáteční investici než běžné mřížové fotovoltaické elektrárny. Tento nárůst nákladů je způsoben především vysokými pořizovacími náklady na bateriový systém, který je nezbytný pro skladování energie pro využití během nocí a období s nízkou produkcí sluneční energie. Nicméně, generovanou energii můžete také prodat zpět do sítě, pokud je k dispozici, což může pomoci vykompenzovat některé z těchto předstihu nákladů.

Rozhodujícím faktorem je také záruka od výrobce a životnost jednotlivých komponent systému. V případě ostrovní fotovoltaické elektrárny jsou nejčastěji používány solární panely s životností 25 let a baterie s životností mezi 5 až 15 lety. Je tedy důležité zvážit předpokládanou dobu, po kterou budete systém používat, a také se započítat pravidelnou údržbu a potenciální náhradu komponent.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se očekává další růst využívání ostrovních fotovoltaických elektráren, jako efektivního způsobu výroby čisté a obnovitelné energie na odlehlých místech. Tyto systémy jsou ideální pro regiony s omezeným přístupem k centrální energetické síti a mohou tak přinášet značné úspory jak pro domácnosti, tak pro průmyslové provozy.

Navzdory jejich efektivitě, je důležité mít na paměti, že instalace ostrovní fotovoltaické elektrárny vyžaduje pečlivé plánování a přípravu. Před instalací je nezbytné zhodnotit, zda je střecha vhodná pro instalaci panelů, jelikož ne každá střecha je pro tuto účel ideální. Může se jednat o problém s malou plochou, nevhodnou orientací nebo nevyhovujícím stavebním materiálem.I s těmito výzvami je ostrovní fotovoltaická elektrárna stále atraktivním řešením pro mnohé. Pro ty, které zaujala tato možnost, doporučujeme využít bezplatných technických služeb pro zhodnocení střechy a dalších aspektů potřebných pro úspěšnou instalaci.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ostrovní fotovoltaická elektrárna spadá pod program Nová zelená úsporám a mohla by tedy dosáhnout na dotační podporu. Tento program umožňuje čerpat dotační podporu na realizaci fotovoltaických elektráren i v roce 2024, i když s určitými omezeními a podmínkami.

Podmínky pro získání podpory jsou stavba nebo modernizace ostrovní fotovoltaické elektrárny, jejíž instalovaný výkon nepřesáhne 10 kWp. Důležité je, že podporu lze získat i na kombinaci fotovoltaické elektrárny s dalšími způsoby výroby energie a tím výrazně zvýšit účinnost celého systému.

Výše poskytované dotační podpory se odvíjí od celkových nákladů na realizaci projektu a je ji možné uplatnit i retroaktivně. Pro maximální využití dotačních titulů je důležité konzultovat svůj záměr s odborníkem. Rozhodně nezapomínejte, že ostrovní fotovoltaická elektrárna může snížit Vaše náklady na energii a navíc přispět k ochraně životního prostředí.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Provozovatelé a vlastníci ostrovní fotovoltaické elektrárny by měli být v roce 2024 připraveni na připojení svých zařízení do distribuční sítě. Toto by umožnilo prodej jejich přebytků zpět do sítě a zlepšilo jejich celkové financování. Ve skutečnosti je připojení k síti nezbytné, pokud neplánují zůstat izolovaní v ostrovním režimu, který významně omezuje jejich možnosti.

Kapacita distribuční sítě se však liší podle regionu a připojení nemusí být vždy snadné získat. Distribuční kapacitu ve své oblasti si mohou provozovatelé ověřit pomocí mapy připojitelnosti EGD, což je přesný nástroj, který poskytuje informace o volné kapacitě v konkrétních lokalitách. Modrá oblast v mapě značí území, kde je kapacita sítě již vyčerpaná.

Je však důležité poznamenat, že konečnou přesnost a možnost připojení vaší ostrovní fotovoltaické elektrárny potvrdí až konkrétní žádost o připojení. Tento proces by mělo zajistit společnost zabývající se instalací a správou fotovoltaických elektráren pro jejich zákazníky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V roce 2024 je investice do ostrovní fotovoltaické elektrárny velice atraktivní z důvodu stoupajících cen elektrické energie a stále efektivnějších solárních panelů. Průměrná doba návratnosti investice do ostrovní fotovoltaické elektrárny se pohybuje mezi 6 až 10 roky v závislosti na umístění, velikosti systému a výši spotřeby elektrické energie.

Nicméně tato doba se může ještě zkrátit v případě dostupnosti dotačních programů, které mohou pokrýt až 40% nákladů na instalaci. Rozhodujícím faktorem je také průběžně se snižující cena solárních panelů a výdajů na jejich montáž.

Nezávislost na dodavatelích elektrické energie a možnost prodeje přebytečné produkce elektrické energie do sítě představuje další ekonomické výhody. Přestože je ekonomická analýza vždy orientační, může poskytnout důležitý vhled do potenciálního výnosu z vaší investice do ostrovní fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investice do ostrovní fotovoltaické elektrárny vyžaduje důkladné zvážení několika faktorů pro maximalizaci návratnosti investice. Faktory zahrnují lokalitu, velikost a typ systému, integraci s energetickou sítí a dostupnost sluneční světla.

Nárůst poplatků za energie a technologický pokrok vedou k tomu, že ostrovní fotovoltaické elektrárny jsou stále populárnější mezi majiteli nemovitostí i podniky. Panuje zde přesvědčení, že investice do vlastní produkce elektrické energie je rozumnou volbou. Důležitým faktorem je také dostupnost finančních prostředků na pořízení samotné elektrárny a její provoz.

Při plánování investice do ostrovní fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit dostupnost dostatečného množství slunečního svitu během roku. Důležité je také zohlednit faktory, jako je věk a stav strojovny, a také její poloha vůči slunci. Při instalaci fotovoltaických panelů je také třeba zohlednit další faktory, jako je výchozí výkon a účinnost panelů, jak dlouhou dobu budou sloužit, a jaký typ přístroje je nejvhodnější pro dané účely.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin