Ostrovní elektrárny

Ostrovní elektrárny se v roce 2024 staly značně důležitou součástí globální energetické infrastruktury. Jejich klíčovou výhodou je schopnost dodávat energii do míst, která jsou vzdálena od tradičních energetických sítí.

Tato technologie, označována též za "ostrovní provoz", umožňuje lokalitám, jako jsou odlehlé ostrovní komunity, samostatné fungování s vytápěním, chlazením a elektřinou bez potřeby vnějšího zdroje energie. Důležitým trendem v rámci ostrovních elektráren se v roce 2024 stala integrace obnovitelných zdrojů jako jsou solární a větrné elektrárny do jejich systému.

Integrace obnovitelných zdrojů do ostrovních elektráren nejenže přispívá k udržitelnému rozvoji, ale také zvyšuje energetickou bezpečnost daných lokalit a snižuje jejich závislost na fosilních palivech. Kombinace tradiční a obnovitelné energie v ostrovních elektrárnách představuje jeden z klíčových vývojových trendů v energetice roku 2024.

Ostrovní elektrárny v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Co jsou ostrovní elektrárny a proč si je zvolit?

  Ostrovní elektrárny jsou samostatné energetické systémy, které lze využít v místech, kde není přístup k běžné energetické síti nebo kde je dodávka elektřiny nespolehlivá. Základním prvkem takových elektráren jsou obvykle fotovoltaické panely. V naší firmě Mobis naleznete ostrovní elektrárny, které využívají fotovoltaické technologie špičkové kvality. Díky našim řešením můžete získat nezávislost na dodavatelích elektřiny, snížit své náklady na energie a přispět k ochraně životního prostředí.

 • Jaké jsou výhody ostrovních elektráren z fotovoltaiky od firmy Mobis?

  Ostrovní elektrárny z fotovoltaiky od firmy Mobis jsou řešením, které vám umožní těžit energii během celého roku, ať už při intenzivním letním slunci nebo v kratších zimních dnech. Naše produkty jsou navrženy tak, aby vykazovaly maximální účinnost a životnost. Tyto elektrárny jsou také flexibilní - lze je instalovat téměř kdekoli podle vašich potřeb. Není divu, že Mobis je předním dodavatelem ostrovních elektráren na trhu.

 • Je instalace ostrovních elektráren od firmy Mobis komplikovaná?

  Instalace ostrovních elektráren je proces, který vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. V naší firmě Mobis nabízíme kompletní služby, včetně montáže a uvedení do provozu. Naši technici mají mnoho let zkušeností s instalací fotovoltaických systémů, takže můžete být klidni, že bude vše provedeno s nejvyšším standardem kvality a bezpečnosti. Ať už potřebujete ostrovní elektrárnu pro svůj domov, chatu nebo pro komerční použití, jsme připraveni splnit vaše požadavky a překonat očekávání.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Ostrovní elektrárny v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Ostrovní elektrárny, jako alternativní řešení pro výrobu energie, zažívají v roce 2024 vzestup. Díky svému nízkému energetickému zatížení a nezávislosti na elektrické síti jsou stále populárnější. Navíc se díky technologickému pokroku staly dostupnější a efektivnější.

Při plánování investice do ostrovní elektrárny je třeba zvážit několik důležitých faktorů. Patří sem například místo instalace, dostupnost slunečního svitu, energie větru nebo proudu vody, technické možnosti, ale také lokální legislativu. Rodinné domy, rekreační objekty, malé firmy, ale také větší firmy na odlehlých a izolovaných místech mohou z ostrovních elektráren získat mnoho výhod.

Jedním z klíčových parametrů je také ekonomická efektivnost. V roce 2024 jsou ostrovní elektrárny výhodnou investicí, ale zůstávají také finančně náročnější alternativou k energetickým řešením napojeným na síť. Je proto důležité provést pečlivý výpočet nákladů a případné návratnosti investice do ostrovní elektrárny, a to nejen z hlediska počátečních nákladů na instalaci, ale také pokud jde o provoz a údržbu v průběhu životnosti systému.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ostrovní elektrárny v roce 2024 se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími. Technologie za nimi stojící se neustále vyvíjí a tak se předpovídá, že během následujících deseti let se budou využívat na stále vetší škále.

Přesto je nutné vzít v potaz určité aspekty při jejich instalaci. Před samotným rozhodnutím investovat do ostrovní elektrárny, je nezbytné zvážit několik důležitých faktorů. K těm patří například velikost střechy, její orientace či materiál ze kterého je vyrobena a také její statika.

Vyhnout se tedy můžeme situacím kdy je střecha příliš malá pro instalaci dostatečného množství solárních panelů, špatně orientovaná což by mělo za následek snížený výkon, nebo pokud by byla střecha vyrobena z nevyhovujícího materiálu což by mohlo vést k technickým problémům. Statika střechy je také důležitým faktorem, který je nutné zohlednit při instalaci ostrovní elektrárny, aby nedošlo k deformaci střechy z důvodu přetížení. Bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky můžeme doporučit jako rychlý a efektivní způsob jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci ostrovní elektrárny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ostrovní elektrárny patří mezi oblíbené způsoby, jak získat energii z obnovitelných zdrojů, a je možné na ně získat dotační podporu. Návratnost investice do ostrovních elektráren se tím výrazně zkrátí.

Podmínky pro získání dotace je důležité detailně prostudovat, protože se mohou lišit v závislosti na charakteru a umístění ostrovních elektráren. Existuje několik dotačních programů pro podporu obnovitelných zdrojů, jako jsou programy RES+, OP TAK a pro rodinné a bytové domy je zvlášť výhodný program Nová zelená úsporám.

Od 1. září 2024 se podmínky programu Nová zelená úsporám mění, což může ovlivnit návratnost investice do ostrovních elektráren. Pravidelná kontrola aktualizací těchto programů je klíčová pro využití nejvýhodnější podpory pro Vaši investici do ostrovní elektrárny.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Na poli obnovitelných energií nabývají na významu alternativní metody produkce energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny a ostrovní elektrárny. Je však důležité zjistit, zda provozovatel distribuční soustavy umožní připojení Vaší elektrárny do sítě.

Jednou z možností je provozování elektrárny v takzvaném ostrovním režimu, což znamená, že elektrárna není připojena k síti a přebytečnou energii nelze prodat zpět do sítě. Kapacita sítě se liší místo od místa a nástroje jako mapa připojitelnosti poskytovaná Energetickým regulačním úřadem jsou důležitým pomocníkem při zjišťování dostupnosti připojení.

Nicméně, pro zajištění 100% přesnosti informací o možnosti připojení Vaší fotovoltaické elektrárny do sítě je ideální podání žádosti o připojení přímo u provozovatele sítě. Důkladné a kompletní informace o připojení získáte právě touto cestou.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních elektráren může přinést mnoho výhod. Ekonomický přínos záleží na mnoha faktorech, jako je například velké množství slunečního světla v dané oblasti, dostupné subsdium od státu, doba návratnosti investice a postupný růst cen elektřiny.

Instalační společnosti často slibují krátké návratnosti investice, ale je důležité mít na paměti, že tyto odhady jsou většinou orientační. Při rozhodování o takto významné investici je nezbytné provést přesnou analýzu zohledňující všechny výše zmíněné faktory.

Přestože je tato analýza pouhým odhadem, poskytuje velmi důležitý pohled na výhodnost investice do solárních elektráren. Je nezbytné zohlednit různé faktory, aby se výsledné rozhodnutí ukázalo jako ekonomicky výhodné.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Fotovoltaické ostrovní elektrárny se stávají stále populárnější volbou pro lidi, kteří chtějí generovat vlastní energii a snížit své výdaje na energie. Nárůst zájmu je dán pokrokem technologií, stále nižší cenou zařízení a také snahou přejít k ekologičtějším zdrojům energie. Přesto je před investicí do takového zařízení důležité zvážit několik faktorů.

Prvním a nejdůležitějším faktorem je poloha vaší nemovitosti. Ostrovní elektrárny jsou závislé na dostateku slunečního světla, a proto je nejlepší je instalovat v lokalitách s vysokou úrovní slunečního záření. Dalším klíčovým aspektem je velikost dostupné plochy pro instalaci. Je nutné mít dostatečný prostor pro umístění solárních panelů, aby mohly efektivně využívat slunečního záření.

Posledním, ale neméně významným faktorem, který je třeba zvážit, je ekonomická stránka kondice. Náklady na instalaci fotovoltaických ostrovních elektráren jsou stále vyšší, ale výnosy z prodeje elektrické energie mohou tyto náklady kompenzovat. Měli byste si také vyřídit všechny potřebné povolení a zkontrolovat, zda jsou k dispozici státní dotace nebo jiné formy podpory.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin