Ohřev vody fotovoltaikou

Fotovoltaika se v posledních letech stala stále oblíbenějším zdrojem obnovitelné energie a v roce 2024 se toto trend akcelerovalo díky využití technologie pro ohřev vody fotovoltaikou. Díky inovacím a technologickému pokroku je nyní schopná efektivněji přeměňovat solární energii na elektřinu, kterou lze využít k ohřevu vody.

Provozování domácností pomocí fotovoltaických systémů se ukázalo jako efektivní a ekonomicky výhodné řešení pro udržitelný život. Jejich role v ohřevu vody fotovoltaikou je nyní nezbytnou součástí tohoto procesu.

Navíc se očekává, že tento trend "zelené revoluce" bude pokračovat a fotovoltaika bude hrát stále důležitější roli v budoucím ohřevu vody. S rostoucím zájmem o obnovitelné zdroje energie se ukazuje, že fotovoltaika je klíčovou technologií pro ohřev vody fotovoltaikou v nadcházejících letech.

Ohřev vody fotovoltaikou v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaké jsou výhody ohřevu vody fotovoltaikou?

  Investice do systému pro ohřev vody fotovoltaikou nabízí mnoho výhod. Nejenže získáte nezávislost na energetickém trhu a jeho cenách, ale také se značně sníží vaše uhlíková stopa. Používání fotovoltaické energie pro ohřev vody může navíc výrazně snížit vaše měsíční náklady na elektřinu. V neposlední řadě jde o ekologickou alternativu, která využívá obnovitelný zdroj energie - slunce. Jde o dlouhodobou investici s jasnými a rychlými výsledky.

 • Proč bych měl vybrat právě Mobis pro instalaci svého systému pro ohřev vody fotovoltaikou?

  Společnost Mobis je lídr v oblasti fotovoltaických technologií. Vyznačujeme se vysokou odborností, kvalitou a inovativním přístupem. Jsme schopni navrhnout a instalovat systém pro ohřev vody fotovoltaikou přizpůsobený vašim konkrétním potřebám a očekáváním. Při naší práci využíváme nejnovější technologie a zařízení na trhu, abychom zaručili maximální efektivitu a dlouhodobou životnost systému.

 • Jak dlouho trvá, než se investice do systému pro ohřev vody fotovoltaikou vrátí?

  Do obnovitelných zdrojů energie je investice dlouhodobá, ale její návratnost záleží na mnoha faktorech - ceny elektřiny, velikosti panelů a jejich využitelnosti, a také na tom, kolik energie využijete pro ohřev vody. Ušetřené náklady za elektřinu vám ale mohou umožnit návratnost investice již za několik let. Navíc, společnost Mobis poskytuje kvalitní servis a podporu k optimalizaci výkonu vašeho systému, aby se vaše investice vrátila co možná nejdříve.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Ohřev vody fotovoltaikou v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Poloha a orientace střechy jsou jedněmi z nejdůležitějších faktorů pro efektivitu solárního systému pro ohřev vody fotovoltaikou. Ideální je mít střechu orientovanou k jihu a s minimem stínů v průběhu dne.

Dalším aspektem je velikost dostupné plochy. Toto omezení je důležité, protože hojně ovlivňuje výkon solárního systému pro ohřev vody fotovoltaikou.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je spotřeba vaší domácnosti. Tento fakt bude rozhodovat o velikosti potřebného solárního systému pro ohřev vody fotovoltaikou.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ohřev vody fotovoltaikou se stal v roce 2024 stále populárnější volbou pro domácnosti hledající udržitelné a efektivní způsoby vytápění. Tato metoda využívá solární panely k výrobě elektrické energie, která je následně použita k ohřevu vody.

Přesto však není každá střecha ideální pro instalaci fotovoltaického systému pro ohřev vody. Velikost a orientace střechy, stejně jako použitý materiál, mohou výrazně ovlivnit účinnost systému. Pokud je střecha příliš malá, může být nedostatek místa pro instalaci solárních panelů, zatímco nevhodná orientace může snížit možnou produkci energie.

Některé střešní materiály, jako je eternit, mohou také komplikovat instalaci a způsobit problémy, jako je průsak vody. Je důležité mít na paměti také statiku střechy, aby instalace panelů a konstrukcí na střeše nezpůsobila její deformaci. Nejjednodušší možností, jak prozkoumat vhodnost střechy pro instalaci fotovoltaického systému, je využít technického zhodnocení domu, které jsme schopni poskytnout bezplatně.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Důležitým zdrojem financí pro projekt ohřev vody fotovoltaikou může být státní podpůrný program "Nová zelená úsporám". Dosud bylo možné získat prostředky na solární systémy pro ohřev teplé užitkové vody, ale od 1.9.2024 se podmínky mění.

Podrobnější informace naleznete na stránce Státního fondu životního prostředí a je důležité je průběžně sledovat. V rámci programu "Nová zelená úsporám", a to především v jeho nové podobě, je podpora věnována široké škále technologií na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, včetně ohřevu vody fotovoltaikou.

Je tedy důležité zůstat v obraze, pokud chcete uskutečnit projekt ohřevu vody fotovoltaikou a využít tak finanční podpory státu. Vyplatí se využít odborné poradenství, které vám pomůže s přípravou a realizací projektu a navíc vám poskytne aktuální informace o možnostech získání dotací pro váš projekt ohřevu vody fotovoltaikou. K dispozici je spousta zdrojů a poradenství pro získání těchto financí, tak je dobré využít všechny možnosti.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojí distributor do sítě vaší fotovoltaickou elektrárnu? V době rostoucí popularity obnovitelných zdrojů energie je to otázka, kterou si kladou mnozí vlastníci nemovitostí. Jako jeden z klíčových kroků pro efektivní využití a návratnost investice do fotovoltaiky je připojení do distribuční sítě.

Bez připojení k síti by fotovoltaická elektrárna byla schopna fungovat pouze v takzvaném ostrovním režimu. To znamená, že byste nebyli schopni prodávat přebytek energie zpět do sítě, což by vaší elektrárně značně omezovalo efektivitu a návratnost.

Kapacita pro připojení do distribuční sítě se může v místech lišit. Pro orientační kontrolu lze využít mapu připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tato mapa vám ukáže, jestli je v dané lokalitě kapacita pro připojení k síti již vyčerpaná. Přesto je nezbytné požádat o připojení u distributora, jelikož pouze tak lze získat 100 % jistotu o možnosti připojení vašeho zařízení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny se v roce 2024 vyplácí ekonomicky stále více, hlavně díky klesajícím nákladům na technologii a stoupající ceně elektřiny. Nejdůležitějšími proměnnými, které ovlivňují návratnost investice, jsou celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dostupné dotační programy a velikost a typ navrženého systému.

Přestože mnoho instalačních firem slibuje velmi krátkou návratnost investice, je třeba si uvědomit, že veškeré výstupy z těchto analýz jsou často pouze orientační. Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny a ohřevu vody fotovoltaikou vám vyhotovíme zdarma na základě nejpřesnějších dat a předpovědi cen. S tímto odhadem je nutné počítat při zhodnocení výhodnosti investice.

Investice do fotovoltaiky je dnes výhodnější než kdy dříve, díky ohřevu vody fotovoltaikou a navýšením energetické soběstačnosti domácnosti. Je důležité si uvědomit, že se jedná o dlouhodobý závazek a při rozhodování je třeba brát v úvahu nejen krátkodobý efekt, ale také dlouhodobou perspektivu a očekávaný vývoj cen energií.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Inovativní řešení pro ohřev vody, jako je ohřev vody fotovoltaikou, nabízí mnoho výhod. Řadí se k nejnákladově efektivnějším a ekologicky nejšetrnějším způsobům jak získávat teplou vodu pro domácnosti nebo firmy. Fotovoltaické panely využívají energii slunce k výrobě elektřiny, která se poté používá pro ohřev vody. V důsledku toho jsou účty za energii nižší a využití obnovitelných zdrojů vyšší.

Rozhodnutí investovat do ohřevu vody fotovoltaikou však vyžaduje pečlivé zvážení. Hlavními faktory jsou především dostupná sluneční energie, velikost instalace a celkové náklady. Vaše rozhodnutí také ovlivní dostupné finanční prostředky, schopnost získat povolení a omezení daná místními stavebními předpisy. Skrze konzultaci s odborníkem můžete lépe pochopit své konkrétní potřeby a očekávání, která mohou ovlivnit vaše konečné rozhodnutí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin