Ohřev TUV fotovoltaikou

V roce 2024 je ohřev tuv fotovoltaikou strategickým směrem v oblasti udržitelných zdrojů energie. Při výběru řešení pro ohřev vody v domácnostech se stává tato metoda stále oblíbenější.

Důvodem je kombinace ekologické nezávadnosti a dlouhodobých finančních úspor, které přináší ohřev tuv fotovoltaikou. Vzhledem k rychlému vývoji technologií v tomto sektoru se předpokládá, že tento trend bude v následujících letech pokračovat.

Investice do této metody má nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale také přispívá k vytvoření tzv. energeticky soběstačných domácností, které nejsou závislé na dodávkách energie od dodavatelů. Ohřev tuv fotovoltaikou tak představuje jeden z klíčových kroků na cestě k udržitelnému životnímu stylu.

Ohřev TUV fotovoltaikou v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak funguje ohřev tuv fotovoltaikou?

  Ohřev tuv fotovoltaikou je efektivní a ekonomický způsob využití energie slunce. Fotovoltaické panely přetavují sluneční energii na elektrickou, která je následně využita k ohřevu vody v domácnosti. Tento proces je nejen ekonomicky výhodný, ale také přátelský k životnímu prostředí. Firma Mobis patří mezi přední poskytovatele tohoto typu technologie, nabízíme kompletní servis od montáže po údržbu solárních systémů.

 • Jaké jsou finanční benefity ohřevu tuv fotovoltaikou?

  Investice do fotovoltaických panelů pro ohřev tuv se v průběhu času vyplatí. Snížíte své měsíční náklady na energie, protože výroba vlastní elektřiny výrazně redukuje vaši spotřebu z hlavního napájení. Díky státním dotacím na fotovoltaiku se navíc tato investice může stát ještě atraktivnější. S firmou Mobis získáte kvalitní a efektivní řešení tailored na míru vašim potřebám.

 • Je ohřev tuv fotovoltaikou šetrný k životnímu prostředí?

  Ano, ohřev tuv fotovoltaikou je jedním z nejekologičtějších způsobů získávání energie. Nevytváří žádné emise skleníkových plynů a neznečisťuje životní prostředí. Zvolením této možnosti nejen ušetříte na nákladech za energie, ale také přispějete k ochraně naší planety. Firma Mobis je hrdá na to, že může nabídnout takto šetrná a udržitelná řešení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Ohřev TUV fotovoltaikou v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Ohřev TUV fotovoltaikou je technologie, která stále více získává na oblibě. Při výběru vhodného systému je důležité zvážit několik faktorů, jako je dostupnost slunečního svitu, velikost střechy a aktuální energetické potřeby vaší domácnosti.

Dalším klíčovým faktorem při rozhodování o ohřevu TUV fotovoltaikou je výběr správného instalačního partnera. Spolehlivý partner by měl být schopen poskytnout kompletní řešení, včetně instalace, servisu a zajištění všech nezbytných povolení.

V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i ekonomickou návratnost investice do ohřevu TUV fotovoltaikou. Ceny solárních panelů neustále klesají a spolu s dostupnými státními dotacemi a úsporami na nákladech za elektřinu se může doba návratnosti investice výrazně zkrátit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ohřev TUV fotovoltaikou je efektivní a ekologicky šetrný způsob ohřevu teplé užitkové vody (TUV), který získává stále větší oblibu v roce 2024. Základem pro fungování tohoto systému je instalace solárních panelů, které slouží ke konverzi slunečních paprsků na elektrickou energii. Pomocí této energie je pak ohřívána voda, která je následně využívána v domácnostech.

Nicméně, instalací solárních panelů pro ohřev TUV fotovoltaikou se nemůže zabývat každá nemovitost. Potenciálně problematické jsou příliš malé střechy, špatně orientované střechy, střechy z nevyhovujících materiálů a nevyhovující statika střech. Důležitým kritériem pro úspěšnou instalaci solárních panelů je tedy vhodná střecha.

V případě, že máte o ohřev TUV fotovoltaikou zájem, je nejlepší využít naší bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Takto budete mít jistotu, že vaše střecha je vhodná a instalace solárních panelů proběhne hladce a efektivně.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Právě díky tomuto dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete získat až 70% na náklady spojené s instalací fotovoltaiky a tím i napomoci snižování emisí spojených s ohřevem tuz. Novelizace tohoto programu se dotkne také podpory pro nanosování fotovoltaických panelů.

Je důležité zdůraznit, že příprava podkladů pro získání dotace může být náročná, ale o to výhodnější je mít profesionálního zástupce, který se vám postará o podání žádosti. Na tyto dotace mohou sáhnout jak rodinné domy, tak bytové domové či výrobní haly, podmínkou je využití energie z fotovoltaických panelů pro ohřev tuz.

Silné stránky solární energie spočívají v její dostupnosti a snaze o její využití, vzdělávání o těchto technologiích je stále dostupnější a tak se ohřev tuz fotovoltaikou stává stále atraktivnější možností. Je proto důležité se dočíst o podmínkách pro získání dotace a jakmile budete připraveni, učiňte krok směrem k ohřevu tuz fotovoltaikou a ušetřete na nákladech na energie.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování fotovoltaické elektrárny se často kladou otázky typu "Připojí distributor do sítě mou fotovoltaickou elektrárnu?" Roku 2024 je tato problematika i více aktuální než kdy jindy. Odpověď na tuto otázku je vždy individuální a spočívá v možnostech a kapacitách stávající distribuční sítě.

Ve většině případů je fotovoltaická elektrárna připojena do sítě tzv. "sítě v ostrovním režimu", což znamená, že přebytek vyrobené energie není možné prodávat zpět do sítě. Bez připojení je fotovoltaická elektrárna v podstatě "odříznutá" od sítě. Kapacita distribuční sítě se liší místo od místa a je nutné zjišťovat individuálně.

Pro zjištění možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny do místní sítě existuje nástroj mapa připojitelnosti EGD. Na této mapě lze zjistit, zda je kapacita sítě ve vašem okolí již vyčerpaná. To je však pouze orientační nástroj a pro jistotu doporučujeme vyřizovat žádost o připojení přes odborníka v oblasti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V současném energetickém trhu je ohřev tuv fotovoltaikou jednou z předních příležitostí pro snížení energetické závislosti a nákladů na elektrickou energii. Ohřev tuv fotovoltaikou představuje výhodné řešení pro domácnosti, firmy, ale i pro velké energetické provozy.

Návratnost investice do fotovoltaických systémů je závislá na mnoha faktorech, včetně dostupnosti dotací, ceně energie a spotřebě elektřiny. Analyzujeme pro Vás všechny relevantní faktory a poskytneme Vám představu o možné návratnosti investice.

Ekonomická analýza výhodnosti fotovoltaické elektrárny je důležitým krokem při rozhodování o této investici. Přestože jsou výsledky této analýzy orientační, poskytnou významný pohled na potenciální výhodnost investice do ohřevu tuv fotovoltaikou.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Investice do fotovoltaické elektrárny se stává velkým trendem a zároveň nezbytností v kontextu globálního ohřevu. Před samotnou investicí je však potřeba pečlivě zvážit několik faktorů.

Prvním a velmi důležitým faktorem je lokace. Dostatečná expozice ke slunci je nezbytná pro efektivní ohřev tuv fotovoltaikou. Dalším faktorem je pak velikost plochy na které plánujete fotovoltaickou elektrárnu instalovat.

Investice do fotovoltaiky jsou poměrně nákladné, ale jejich návratnost závisí na tom, jak efektivně sušíme vodo ohřev tuv fotovoltaikou. Na závěr, je třeba uvědomit si také, že každá investice do obnovitelných zdrojů energie přináší nejen finanční výhodu, ale také přispívá k zachování životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin