Ohřev bojleru fotovoltaikou

Přinášíme aktuální informace o technologických trendech v oblasti ohřevu bojleru fotovoltaikou. V roce 2024 je tato metoda stále oblíbenější, neboť využívá obnovitelného zdroje energie a snižuje tak závislost na fosilních palivech.

Správně dimensionovaný systém umožňuje prakticky nezávislost na dodavateli elektřiny, což je velkým lákadlem pro uživatele. Komponenty systému pro ohřev bojleru fotovoltaikou se stále zlepšují, což vede k vyšší účinnosti a nižším nákladům na jeho instalaci a údržbu.

Závěrem, ohřev bojleru fotovoltaikou představuje efektivní řešení pro ekologicky smýšlející uživatele, kteří chtějí snížit své energetické náklady. S příchodem moderních technologií a zlepšených systémů je tato metoda stále dostupnější a efektivnější.

Ohřev bojleru fotovoltaikou v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak funguje ohřev bojleru fotovoltaikou?

  Ohřev bojleru fotovoltaikou funguje na základě zachycení sluneční energie fotovoltaickými panely. Tyto panely přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii, která je následně použita k ohřevu vody v bojleru. Naše společnost Mobis nabízí prvotřídní technologie umožňující maximalizovat využití solární energie a přispívat tak k šetrnému životnímu prostředí, přičemž výrazně snížíte své náklady na ohřev vody.

 • Jakou úsporu přináší ohřev bojleru fotovoltaikou?

  Využití fotovoltaiky pro ohřev bojleru může výrazně snížit vaše měsíční náklady na energii. Úspora závisí na mnoha faktorech, jako je velikost bojleru, spotřeba vody či počet slunečních hodin. Nicméně, s kvalitními řešeními od naší firmy Mobis můžete očekávat úspory až 70% na nákladech za ohřev vody. To se po několika letech promítne v značných finančních úsporách.

 • Je instalace systému pro ohřev bojleru fotovoltaikou složitá?

  Instalace systému pro ohřev bojleru fotovoltaikou vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, ale s naší firmou Mobis je tento proces jednoduchý a bezproblémový. Naši technici zajistí kompletní instalaci a uvedení systému do provozu, včetně propojení s vaším stávajícím bojlerem. Tým Mobis vám k dispozici poskytne také poradenství a postará se o veškerý servis po instalaci.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Ohřev bojleru fotovoltaikou v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Ohřev bojleru fotovoltaikou je ekologický a ekonomický způsob ohřevu vody, který nabývá na významu v roce 2024. S rostoucí cenou elektrické energie a snižující se náklady na fotovoltaické systémy se stává tato alternativa čím dál tím atraktivnější.

Důležitými faktory při rozhodování o ohřevu bojleru fotovoltaikou jsou například geografická poloha domu, výrobní kapacita instalovaných solárních panelů a spotřeba elektrické energie v domácnosti. Investice do fotovoltaiky se obvykle vrací během několika let a následně přináší čistý zisk. Navíc tímto způsobem přispíváte ke snížení emisí skleníkových plynů a podporujete tak udržitelný rozvoj.

V důsledku technologického vývoje a poklesu cen solárních panelů se stále více lidí rozhoduje pro ohřev bojleru fotovoltaikou. Toto řešení je šetrné k životnímu prostředí a nabízí možnost nezávislosti na dodavatelích energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Instalace ohřevu bojleru fotovoltaikou se v roce 2024 jeví jako efektivní a ekologické řešení pro domácnosti. Tato technologie využívá solární energii k ohřevu vody, přičemž minimalizuje využití fosilních paliv a snižuje emise skleníkových plynů.

Přesto je potřeba zvážit několik faktorů před nainstalováním fotovoltaického systému na střechu svého domu. Materiál střechy, její rozměr a orientace jsou klíčové aspekty, které mohou ovlivnit efektivitu a možnou produkci fotovoltaického bojleru. Příkladem může být střecha z eternitu, kterou mnohé instalační firmy raději vyhýbají, jelikož je riziko, že po instalaci začne zatékat.

Důležitou roli také hraje stabilita a nosnost střechy, jelikož hmotnost panelů a konstrukcí může střechu deformovat. Pro ověření těchto parametrů, je nejlepší využít bezplatných služeb technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky. Tuto službu poskytujeme zdarma a naši odborníci tak dokážou přesně posoudit, zda je Vaše střecha vhodná pro instalaci ohřevu bojleru fotovoltaikou.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dosažení dotační podpory na solární elektrárnu se stává aktuálním tématem ve světle zvýšené pozornosti věnované obnovitelným zdrojům energie. Dotace na solární elektrárnu v roce 2024 by měly dodržovat stanovené podmínky a uživatelé by měli být dobře informováni o změnách, které nastaly od 1.9.2024.

Podle aktuálních informací pro rok 2024, jsou v nabídce několik dotačních programů podporujících obnovitelné zdroje energie. Vyčnívají zde programy jako RES+, OP TAK, avšak zvláštní pozornost si zaslouží program Nová zelená úsporám určený pro rodinné a bytové domy.

Důležité je však podotknout, že na ohřev bojleru fotovoltaikou a další fotovoltaické aplikace je možné dosáhnout dotační podpory, která může významně zkrátit dobu návratnosti takové investice. Proto je nezbytné pečlivě prostudovat podmínky pro získání dotační podpory proudící do projektů obnovitelných zdrojů energie a ohřevu bojleru fotovoltaikou.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se rozmýšlíte nad instalací fotovoltaické elektrárny je důležité se zaměřit na klíčovou otázku: "Připojí distributor do sítě vaší fotovoltaickou elektrárnu?" Bez tohoto kroku je možné provozování elektrárny pouze v tzv. ostrovním režimu, což s sebou nese množství komplikací a omezení.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých lokalitách, a z toho důvodu doporučujeme využít nástroje jako je mapa připojitelnosti od EGD. Tento nástroj Vám umožní získat představu o volné kapacitě v dané lokalitě a může být velkou pomocí při rozhodování. Pokud je ve Vaší oblasti síť již zkapacitovaná, může být připojení do sítě komplikovanější.

Ale přesnou odpověď na otázku o možnosti připojení získáte až po podání oficiální žádosti o připojení. Tuto žádost za naše klienty zpracovává náš tým odborníků, aby byl celý proces co nejtransparentnější a nejjednodušší.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická výhodnost instalačních fotovoltaických systémů může v roce 2024 nabídnout řadu příležitostí pro ušetření nákladů na energii. S vysoce konkurenceschopnými náklady na instalaci a rostoucími cenami energie se ohřev bojleru fotovoltaikou stává atraktivní možností pro domácnosti po celém světě.

Během posledních let se investice do fotovoltaické technologie staly dostupnějšími, což nabízí lepší návratnost investice. Výpočet ekonomické výhodnosti ohřevu bojleru fotovoltaikou by měl zahrnovat nejen počáteční náklady na instalační práce a materiály, ale také úspory získané z menší závislosti na tradičních zdrojích energie.

V závislosti na konkrétním systému a potřebách spotřebičů se doba návratnosti investice do ohřevu bojleru fotovoltaikou může pohybovat v rozmezí několika let. S rostoucími cenami energie a stále efektivnějšími fotovoltaickými technologiemi, se investice do této oblasti stává stále atraktivnější.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ohřev bojleru fotovoltaikou se stává stále populárnější volbou pro zajištění udržitelného bydlení. Fotovoltaické systémy umožňují využití sluneční energie pro vyhřátí vody v bojleru, což může výrazně snížit náklady na elektřinu.

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit několik faktorů. Mezi ně patří poloha nemovitosti, četnost a intenzita slunečního svitu, velikost a typ střechy pro umístění solárních panelů a také spotřeba elektřiny v domácnosti. Důkladná analýza těchto faktorů může pomoci při rozhodování o velikosti a typu fotovoltaického systému.

Dalším důležitým krokem je získání vhodných technických znalostí o fungování a údržbě fotovoltaického systému. Adekvátní znalosti mohou pomoci při řešení potenciálních problémů a optimalizaci výkonu systému. V neposlední řadě je také důležité sledovat aktuální legislativu a možnosti financování instalace fotovoltaického systému. V ČR existuje několik programů poskytujících dotace na instalaci fotovoltaických systémů pro ohřev bojleru.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin