Návratnost FVE

Investování do fotovoltaických elektráren (FVE) se stává stále atraktivnější možností a zájem o navratnost FVE roste. Analýzy ukazují, že v roce 2024 by mohla být navratnost investice do FVE právě na svém vrcholu.

Důležitost sledování faktorů ovlivňujících navratnost FVE tkví v proměnlivosti technologických trendy a legislativy. Dobrá orientace v těchto oblastech může být klíčem k výhodné investici do FVE.

Přesto je třeba mít na paměti, že budoucnost navratnosti FVE je ovlivněna řadou nejistých faktorů. Především se jedná o vývoj cen energií, cen solárních panelů a státní podpory pro obnovitelné zdroje. Navratnost FVE je tedy dynamická veličina, kterou je nutné sledovat a pravidelně reevaluovat.

Návratnost FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak rychle se fotovoltaický systém společnosti Mobis zaplatí?

  Navratnost fotovoltaického systému od společnosti Mobis je extrémně konkurenceschopná. Záleží na různých proměnných, jako je velikost vašeho systému a množství energie, které spotřebujete, ale obvykle můžete očekávat návratnost již do 6 až 10 let od pořízení. Naše systémy jsou navrženy tak, aby vydržely dlouhodobě a poskytovaly vám udržitelnou a cenově dostupnou energii po desetiletí.

 • Jaký význam má navratnost FVE pro mě jako zákazníka?

  Navratnost FVE, neboli fotovoltaických elektráren, je doba, za kterou se investice do zařízení vrátí z úspor za dodávanou elektřinu. Čím kratší je doba návratnosti, tím rychleji se vám vaše investice vrátí a začnete generovat čistý zisk. U systémů společnosti Mobis se můžete těšit na rychlou návratnost díky vysoké efektivitě našich panelů a konkurenceschopné ceně.

 • Proč si vybrat fotovoltaiku od společnosti Mobis s ohledem na navratnost FVE?

  Rozhodnutí pro instalaci fotovoltaických systémů od společnosti Mobis znamená investovat do technologie, která se rychle vrátí a dlouhodobě přináší šetření. Naše týmy jsou zkušené, profesionální a poskytují servis na vysoké úrovni. Naše produkty jsou navíc ekologicky přátelské a pomáhají v boji proti klimatickým změnám. Díky tomu vám fotovoltaika společnosti Mobis přináší hned trojnásobný užitek - finanční úsporu, profesionální servis a přispění k ochraně životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Návratnost FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Navratnost FVE v roce 2024 by měla být primární faktor, na který se majitelé budou muset soustředit, když uváží, zda investovat do solární energie. Tato návratnost bude silně ovlivněna aktuální cenou solárních panelů, efektivitou těchto panelů a také státními dotacemi.

Další klíčové faktory, které ovlivní navratnost FVE, zahrnují geografickou polohu, dostupnost slunečního svitu, velikost instalace a typ použitých solárních panelů. To vše může ovlivnit celkovou efektivitu instalace a tím i její návratnost.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, který je třeba zvážit při posuzování navratnosti fve, jsou možnosti využití přebytečné energie. Tato energie může být prodána zpět do sítě za výhodnou cenu, nebo uložena do baterií pro pozdější využití.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Navratnost fve v roce 2024 bude ovlivněna několika klíčovými faktory. Jedním z těchto faktorů je technická vhodnost umístění fotovoltaických panelů na dané střeše.

Není každá střecha ideální pro instalaci solárních panelů. Orientace, velikost a materiál střechy jsou podstatnými parametry, které mohou ovlivnit potenciální výrobu fotovoltaiky a tím i navratnost fve. Střechy z nevyhovujícího materiálu, jako je eternit, mohou představovat komplikace, a v neposlední řadě je kritické také zohlednit statiku střechy a zajištění, že zatížení panelů a konstrukce střechu nedeformuje.

Chcete-li prověřit technickou vhodnost střechy pro instalaci fve, Vám můžeme zajistit bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu. Prověření provádí náš technik, který se zaměří na všechny důležité aspekty - od velikosti a orientace střechy až po její statiku. Cílem je optimalizovat výrobu energie a zároveň maximalizovat navratnost fve.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Při podávání žádostí je nezbytné důkladně se seznámit s procesem, a to od zajištění odborného projektu po dodržení technických specifikací. Návratnost FVE, která je klíčovým ukazatelem úspěšnosti investice do solárního systému, může být výrazně ovlivněna právě výší poskytnuté dotace. Za zmínku stojí také, že náklady na instalaci solárního systému se v posledních letech výrazně snížily.

Je třeba upozornit na fakt, že výše dotace není jediným ukazatelem hodnoty této investice. Pro posouzení celkového ekonomického přínosu je potřeba zohlednit také další individuální faktory jako například spotřebu elektrické energie, orientaci a sklon střechy či lokální podmínky pro výrobu solární energie. Rovněž je nutné mít na paměti, že návratnost FVE také odráží environmentální přínosy této technologie.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Rok 2024 může být přelomovým pro ty, kteří se zajímají o instalaci a provoz fotovoltaických elektráren, ale je důležité si položit otázku: "Připojí distributor do sítě vaší fotovoltaickou elektrárnu?". Bez připojení totiž nebudete moci využívat všechny výhody, které fotovoltaické elektrárny nabízejí, jako je například prodej přebytečné energie zpět do sítě.

Vzdělaný investor by měl vědět, že dostupnost připojení závisí na konkrétní lokaci a na kapacitě síťového distributora. Nástroje, jako je Mapa Připojitelnosti EGD, lze využít k získání rychlého přehledu o dostupných kapacitách. Avšak konečnou pravdu vám poskytne pouze samotný prováděcí proces.

Úspěšnost připojení je hlavním faktorem pro navratnost FVE, kterou lze maximalizovat pouze připojením elektrárny k distribuční síti. Pokud je vámi sledované místo na Mapě Připojitelnosti EGD označeno modře, pak je kapacita již vyčerpaná a bez úspěšného připojení nebude možné maximalizovat navratnost FVE.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická návratnost investic do solární elektrárny se stala v roce 2024 klíčovou otázkou pro spotřebitele. Cena elektřiny, výše potencionálních dotací a odhadovaná spotřeba energie jsou nejen hlavními proměnnými při rozhodování o investici, ale také základními parametry pro výpočet návratnosti investice.

Mnoho instalačních firem prezentuje svým klientům optimistické scenárie s nízkou návratností investice. Nicméně, takové odhady jsou často značně orientační a je důležité nezaměňovat je za garantovaný výsledek. Přesto, ani odhadovaná návratnost nesmí být opomíjena v procesu rozhodování, neboť slouží jako cenný průvodce při posuzování ekonomické výhodnosti investice do fotovoltaického systému.

Economická analýza je tu, aby pomohla zákazníkům s navigací při rozhodování o velikosti a typu systému, který by měl být instalován. Bezplatně poskytnutá analýza zahrnuje nejpřesnější data a cenové předpovědi, avšak je důležité mít na paměti, že výsledky jsou stále pouze odhady. Takovýto odhad je přesto nezbytný pro posouzení ekonomické výhodnosti investice do solární elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny v roce 2024 je třeba pečlivě zvážit řadu faktorů. Primární záležitostí je navratnost fve (fotovoltaické elektrárny), která závisí na mnoha variabilách, včetně lokality, velikosti systému a úrovně slunečního záření.

Důležitá je také kulturní nebo historická hodnota místa instalace. Řada státních a městských předpisů památkové ochrany omezuje možnost instalace solárních panelů na historických budovách a v oblastech s konkrétními architektonickými stylůmi. Skutečná navratnost fve může být také ovlivněna různými dotacemi, finančními pobídkami a daňovými úlevami, které se nabízejí investicím do obnovitelných zdrojů energie.

Kromě toho je nutné zvážit i technické požadavky na napojení fve na elektrickou síť a kvalitu dodávek elektrické energie. Nezbytná je také údržba a dlouhodobá spolehlivost solárního systému, což má přímý vliv na navratnost fve. Při zvažování investice do fotovoltaické elektrárny je tedy důležité provést důkladný průzkum a konzultovat se odborníky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin