Návratnost fotovoltaiky kalkulačka

Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje rozhodnutí lidí o investování do fotovoltaických panelů, je návratnost fotovoltaiky. Aby to bylo usnadněno, byla vyvinuta návratnost fotovoltaiky kalkulačka, která pomáhá uživatelům určit, za jak dlouho se jim jejich investice vrátí.

Návratnost fotovoltaiky kalkulačka bere v úvahu různé faktory jako vstupní náklady, úspory na energii, dotace a další příjmy z provozu. Na základě těchto údajů vypočítá předpokládanou dobu návratnosti investice. Díky tomu, uživatelé mohou efektivně plánovat své investice do obnovitelných zdrojů energie.

Ve vývoji solární technologie se očekává další pokrok a díky zlepšující se efektivitě a snižujícím se nákladům na instalaci se předpokládá, že návratnost fotovoltaiky bude v roce 2024 ještě výhodnější. Proto je nyní ideální doba pro investování do fotovoltaických panelů a návratnost fotovoltaiky kalkulačka je tím nejlepším nástrojem pro získání představy o potenciálním výnosu z takové investice.

Návratnost fotovoltaiky kalkulačka v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak funguje kalkulačka návratnosti fotovoltaiky, kterou nabízí Mobis?

  Naše kalkulačka návratnosti fotovoltaiky je jednoduchý nástroj, který vám pomůže vyhodnotit finanční aspekty nákupu a využívání fotovoltaického systému. Zohledňuje hlavní proměnné, jako jsou náklady na instalaci, očekávaný výnos energie a cenu elektřiny na trhu. Po zadání těchto a dalších relevantních údajů kalkulačka automaticky zjistí, za jak dlouho se vaše investice do fotovoltaiky vrátí.

 • Je návratnost fotovoltaiky výhodná?

  Absolutně. S naší kalkulačkou návratnosti fotovoltaiky si můžete být jisti, že získáte přesný obraz o tom, kdy se vám investice do fotovoltaického systému vrátí. V praxi to obvykle trvá několik let, ale vzhledem k rostoucím cenám elektřiny se investice do fotovoltaiky stále více vyplácí. Ušetříte nejen na nákladech za energii, ale také přispějete k ochraně životního prostředí.

 • Proč bych měl použít kalkulačku návratnosti fotovoltaiky od Mobis?

  Naše kalkulačka návratnosti fotovoltaiky je uživatelsky přívětivá a přesná. Nabízíme také osobní konzultaci, pokud byste potřeboval další pomoc s výpočty nebo s dalšími aspekty rozhodování o nákupu fotovoltaického systému. Jsme přesvědčeni, že naše kalkulačka vám pomůže udělat informované rozhodnutí a že zjistíte, že investice do fotovoltaiky je pro vás ta správná volba.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Návratnost fotovoltaiky kalkulačka v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

K základním věcem, které je dobré zhodnotit, patří investice, právní a ekonomický rámec a technické parametry. Pro vyčíslění vlastní návratnosti fotovoltaiky mohou investoři využít specializovanou kalkulačku, která jim poskytne přehled o nákladech a zisku. Je nutné zohlednit cenu instalace, výkon zařízení, ale také délku životnosti a její náklady na údržbu.

Kalkulačka návratnosti fotovoltaiky je jednoduchý nástroj, který všechny tyto parametry zohlední. Pomocí ní je pak možné získat odhadovanou dobu návratnosti fotovoltaiky, což je doba, kterou trvá, než se investice do fotovoltaický panelů vrátí jejich výnosy z prodeje elektrické energie. Pro přesný výpočet je však nutné se obrátit na odborníky z oblasti fotovoltaiky, kteří provedou podrobný průzkum a analýzu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Návratnost fotovoltaiky kalkulačka je klíčovým nástrojem pro všechny, kteří zvažují investici do solárních panelů. Tento nástroj je navržen tak, aby vyhodnotil rentabilitu vaší potenciální investice do fotovoltaického systému. Výsledek kalkulace zahrnuje informace o úsporách na nákladech za elektřinu, době návratnosti a celkové výnosnosti investice.

Jak využít tento nástroj? Nejdříve zadejte počáteční investici, roční náklady na údržbu a provoz, očekávaný výnos ze solárního systému a dobu, po kterou plánujete solární systém používat. Návratnost fotovoltaiky kalkulačka však vyžaduje přesné a spolehlivé údaje, aby bylo možné provést přesný výpočet.

Výsledky generované návratností fotovoltaiky kalkulačkou by měly sloužit jako směrnice, nikoli jako definitivní rozhodnutí. Při rozhodování o investici do solárních panelů je důležité zohlednit mnoho faktorů. Měli byste prozkoumat kvantitativní i kvalitativní aspekty, jako je ekonomická situace trhu, technické specifikace systému a osobní priority.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Návratnost fotovoltaiky kalkulačka je nástrojem, který může posoudit, zda je investice do solární elektrárny výhodná. Tento nástroj bere v potaz nejen počáteční náklady na nákup a instalaci, ale také provoz a údržbu systému.

Kalkulačka také zohledňuje výši možné dotace, kterou byste mohli získat. Dotace mohou výrazně zkrátit dobu návratnosti investice. Ale podmínky pro získání dotace se mění.

V roce 2024 dojde k proměně programu Nová zelená úsporám. Stávající podpora obnovitelných zdrojů jako jsou programy RES+ a OP TAK zůstávají zachovány. Tato proměna může ovlivnit výpočet návratnosti tak, jak ho poskytuje návratnost fotovoltaiky kalkulačka.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Jestliže zvažujete fotovoltaickou elektrárnu, je důležité zjistit připojení k distribuční síti. Bez připojení by byla vaše elektrárna omezena pouze na tzv. ostrovní režim, což by znamenalo, že byste své přebytky energie nemohli prodávat.

Důležité je také vědět, že kapacita distribuční sítě se liší v každém místě. Mapa připojitelnosti od společnosti EGD vám může poskytnout představu o dostupnosti kapacity v dané oblasti. Modře označené území znamená, že kapacita je již plně vyčerpána.

Nicméně jistotu o možnosti připojení získáte až po žádosti o připojení. V případě požadavku na připojení vám může pomoci profesionální služba, jako je ta, kterou nabízíme my pro naše zákazníky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Návratnost fotovoltaiky kalkulačka je nástroj, který pomůže potenciálním investorům odhadnout, za jak dlouho se jim investice do solárních panelů vrátí. Tento nástroj do úvahy bere náklady na pořízení, instalaci a údržbu panelů, výši dotací a státních podpor, prodejní cenu elektřiny a průměrnou roční výrobu elektrické energie.

Jedním z hlavních benefitů tohoto nástroje je to, že dokáže reagovat na aktuální tržní podmínky a státní podpory pro obnovitelné zdroje. S použitím návratnosti fotovoltaiky kalkulačky jsou tak investoři schopni odhadnout potenciální ekonomický efekt své investice a rozhodnout se, zda je fotovoltaika pro něj dobrá volba.

Neberte výsledky, které Vám poskytne návratnost fotovoltaiky kalkulačka, jako nezvratné. Jak již bylo zmíněno, vše jsou pouze odhady založené na dostupných datech a mohou se lišit v závislosti na skutečných tržních podmínkách. Ale s touto kalkulačkou máte aspoň nějaký základ, na kterém můžete stavět, a máte lepší představu o tom, jaká je pravděpodobná návratnost Vaší investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaických elektráren je třeba kalkulovat možnou návratnost této investice. K tomu slouží mnoho online nástrojů nazývaných návratnost fotovoltaiky kalkulačka. Tato kalkulačka vypočítá návratnost Vašeho projektu podle různých parametrů, jako jsou ceny solárních panelů, velikost nemovitosti a dostupnost slunečního svitu.

Tyto informace mohou poskytnout užitečný úvod do procesu rozhodování a mohou Vám pomoci vyhnout se překvapením. Návratnost fotovoltaiky kalkulačka pomůže posoudit, zda nákup a instalace solárních panelů budou pro Váš projekt financovatelné a zda se pro Vás jedná o vhodnou investici.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin