Návratnost fotovoltaiky

Fotovoltaické systémy jsou v posledních letech stále více oblíbeným způsobem produkce elektrické energie a zájem o ně roste. Hlavním faktorem, který ovlivňuje jejich rostoucí popularitu, je návratnost fotovoltaiky, která v roce 2024 dosahuje příznivých hodnot.

Rychlost návratnosti investic do fotovoltaických systémů je dána několika faktory, jako je výše dotací, ceny solárních panelů a náklady na instalaci. Přestože všechny tyto faktory se mění, návratnost fotovoltaiky se neustále zlepšuje díky pokroku v technologii a snižování nákladů na výrobu solárních panelů.

Očekává se, že v roce 2024 bude návratnost fotovoltaiky ještě příznivější, díky rostoucím cenám energie a pokračujícímu zlepšování technologii. To vše podtrhuje důležitost investic do fotovoltaických systémů, které jsou klíčové pro přechod na udržitelné zdroje energie a ochranu životního prostředí.

Návratnost fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaká je návratnost fotovoltaických systémů od firmy Mobis?

  Investice do fotovoltaických systémů od firmy Mobis se vyplácí již za 7 až 10 let, v závislosti na typu a velikosti systému. Naše kvalitní komponenty, expertní instalace a dlouhodobé záruky znamenají, že během životnosti fotovoltaického systému můžete očekávat vysoké úspory a solidní návratnost investice.

 • Jak Mobis zajišťuje vysokou návratnost fotovoltaických systémů?

  Návratnost fotovoltaických systémů v Mobis je zajištěna několika způsoby. Používáme jen kvalitní komponenty od předních světových výrobců. Naše týmy se specializují na efektivní design a instalaci systémů tak, aby maximálně využívaly sluneční svit. Navíc nabízíme komplexní servis a údržbu, takže vaše fotovoltaika funguje na 100% výkonu po celou dobu své životnosti.

 • Proč je investice do fotovoltaiky od Mobis dobrým rozhodnutím?

  Investice do fotovoltaiky od Mobis je dobrým rozhodnutím z několika důvodů. Nejenže vám naše systémy umožní generovat čistou energii a snížit vaše energetické náklady, ale také se můžete spolehnout na atraktivní návratnost této investice. Díky našim skvělým službám - od návrhu přes instalaci až po servis - jsme schopni zaručit vysokou efektivitu a dlouhou životnost našich fotovoltaických systémů, což vedou k rychlé návratnosti vaší investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Návratnost fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Návratnost fotovoltaiky závisí na mnoha faktorech. Mezi hlavní patří cena za instalaci, poté nastavení dotací a dalších podpor ze strany vlády a EU, a také cena za elektřinu na trhu.

Je tedy důležité najít dostatečně kvalitní a zkušenou instalátorskou firmu, zvážit možnost využití dotací, ale také se podívat na dlouhodobý vývoj cen elektřiny. V neposlední řadě je také nutné počítat s provozními náklady, údržbou, ale také dobu životnosti fotovoltaických panelů. Toto všechno se může výrazně promítnout do návratnosti fotovoltaiky.

Je tedy možné říci, že návratnost fotovoltaiky je dlouhodobá záležitost a je třeba zvážit všechny výše uvedené faktory. Důležité je také sledovat legislativní změny a nastavení podpory ze strany státu a EU. Bez ohledu na to všechno je však fotovoltaika dlouhodobým trendem a výhodnou alternativou k neobnovitelným zdrojům energií.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Návratnost fotovoltaiky patří mezi klíčové oblasti, které je nutné zvážit při instalaci solárního systému. Střecha domu hraje nezastupitelnou roli, jelikož může ovlivnit efektivitu a tedy i návratnost fotovoltaiky.

Ideální střecha pro instalaci fotovoltaické elektrárny je dostatečně velká a správně orientovaná ke slunci. Pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatek solárních panelů, což snižuje potenciální výrobu fotovoltaiky a tím i její návratnost.

Materiál střechy, jako je například eternit, může také negativně ovlivnit návratnost fotovoltaiky, jelikož po instalaci může do střechy zatékat. Důležitým faktorem pro instalaci fotovoltaického systému je také statika střechy, která musí být schopna unést zátěž panelů a konstrukcí. Nejjednodušší možností, jak technicky střechu prověřit, je využití bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Do r. 2024 je podpora prostřednictvím dotace „Nová zelená úsporám“ na solární elektrárny dosupná až do 1,5 milionu korun. Na investici můžete získat až 70%, což může signifikantně zkrátit období návratnosti Vaší investice do fotovoltaiky.

Po roce 2024 předpokládá zákonodárce, že se podpora pro fotovoltaické systémy posunuje směrem ke kombinaci PV a akumulace energie, i zde lze dostat dotace na návratnost fotovoltaiky. Současně se mění i maximální výše dotace pro rodinné a bytové domy, ty po 2024 mohou získat dotaci do výše 210 tisíc korun.

Detailní podmínky pro získání dotace je nutné si pečlivě prostudovat, aby odpovídaly konkrétnímu projektu. Návratnost fotovoltaiky lze výrazně zkrátit správnou volbou a nastavením dotace a financí z vlastních zdrojů.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna v roce 2024 může představovat významný krok k soběstačnosti v energetické produkci. Často ale vzniká otázka, zda bude vaše elektrárna připojena do distribuční sítě správce distribuční soustavy. Napojení na distribuční síť je totiž nezbytné pro efektivní využití a návratnost fotovoltaiky.

Bez připojení lze elektrárnu spustit pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě. V takovém případě by byla elektrárna "odříznutá" od sítě, což může negativně ovlivnit návratnost fotovoltaiky.

Avšak, kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, a proto je nutné zjistit, zda je ještě dostatek prostoru pro připojení vaší elektrárny. Mapa připojitelnosti od EGD je užitečným nástrojem pro posouzení kapacity. Jedině žádostí o připojení však zjistíte s 100 % jistotou možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Návratnost fotovoltaiky je obecně považována za klíčový indikátor při rozhodování o investici do solární elektrárny. Z hlediska ekonomické výhodnosti je potřeba zohlednit nejen pořizovací náklady, ale také provozní náklady a očekávaný výnos z prodeje vyrobené elektřiny.

Na druhou stranu, návratnost fotovoltaiky je často prezentována instalačními firmami v ideálních, nereálných podmínkách. Při reálném posouzení je tedy nutné přihlédnout k úbytkům výkonu zařízení v průběhu životnosti, k možným změnám ve výkupní ceně elektrické energie a k budoucím provozním nákladům.

I přesto, že výsledky ekonomických analýz jsou mnohdy pouze orientační, může být i takový odhad důležitý při hodnocení výhodnosti investice. Díky různým variantám a možnostem, jak fotovoltaiku využít, může být návratnost fotovoltaiky velice proměnlivá a individuální pro každého zájemce.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Návratnost fotovoltaiky je prvním faktorem, který byste měli zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny. Je důležité vyhodnotit ekonomickou dobu návratnosti vašeho projektu a zjistit, zda provedená investice přinese požadovaný finanční výnos.

Dalším klíčovým faktorem je přístup k slunečnímu světlu. Místo instalace by mělo mít dostatečné množství denního světla, protože jeho nedostatek může výrazně ovlivnit návratnost fotovoltaiky. Zároveň je nutné zvolit správný typ a velikost panelů v závislosti na vašich energetických potřebách.

Nakonec musíte zvážit i regulativní a technické požadavky. Před instalací je nutné zajistit všechny potřebné povolení a certifikace. Dále je třeba zkontrolovat technický stav vašeho objektu, aby panelům nic nebránilo v efektivním fungování.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin