Montér fotovoltaiky

V roce 2024 je montér fotovoltaiky klíčový profesionál pro úspěch zelených energií. S rostoucí poptávkou po obnovitelných zdrojích energie, je role montéra fotovoltaiky nezbytná pro realizaci účinných solárních panelů.

Podniky a domácnosti stále více spoléhají na služby montérů fotovoltaiky, aby jim pomohli přechod ke zdravému a udržitelnému způsobu života. Aby se všechna tato energetická infrastruktura mohla stavět a spravovat, montér fotovoltaiky je jedním z nejžádanějších řemesel roku 2024.

Znenáhla má tato profese velký dopad na naše každodenní životy, a kolektivní zájem o solární energii v roce 2024 značně zvyšuje poptávku po montérech fotovoltaiky. Mýty o složitosti a vysokých nákladech se rozplynuly, a montér fotovoltaiky je nyní považován za nezbytnost pro úspěšnou energetickou transformaci.

Montér fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč je důležité najmout odborného montéra fotovoltaiky při instalaci fotovoltaických panelů?

  Instalace fotovoltaických panelů je složitý proces, který vyžaduje vysokou odbornost a zkušenosti. Montér fotovoltaiky od naší firmy Mobis je vysoce kvalifikovaný profesionál, který zvládá jak teoretické aspekty, tak praktické dovednosti potřebné pro správnou a bezpečnou instalaci. Zahrnuje to nejen montáž, ale také správné nastavení systému a jeho integraci do vaší stávající elektrické sítě. Toto vše zajistí, že vaše fotovoltaická instalace bude fungovat efektivně a bezpečně, a že maximálně využijete svůj investiční potenciál.

 • Jaké služby mi může nabídnout montér fotovoltaiky od Mobis?

  Montér fotovoltaiky od Mobis nabízí komplexní balíček služeb, který sahá od konzultace a návrhu systému přes instalaci až po údržbu a servis. Montáž provádíme s maximální pečlivostí a důrazem na kvalitu. Selhání v jakékoli fázi instalace může vést k snížení výkonu systému nebo dokonce k jeho poškození, proto je důležité, aby byla práce provedena odborníkem. Po instalaci vám také nabízíme sledování výkonu a údržbu systému, abychom se ujistili, že vaše fotovoltaické panely pracují co nejefektivněji.

 • Jakou má montér fotovoltaiky od Mobis kvalifikaci a zkušenosti?

  Náš montér fotovoltaiky prošel rozsáhlým výcvikem a je držitelem všech potřebných certifikátů pro instalaci a údržbu fotovoltaických systémů. Díky našemu dlouhodobému působení v oboru má také bohaté zkušenosti s řadou různých typů a značek fotovoltaických panelů a systémů. Montáž, nastavení a údržba fotovoltaických systémů jsou naše speciality a můžete se spolehnout na naši odbornost a profesionalitu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Montér fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Prvním a nejdůležitějším faktorem při rozhodování o instalaci solárního systému je poloha vaší budovy. Ideální je pokud máte dostatečný prostor na střeše, orientované na jih bez stínu. Pokud to není možné, musíte investovat do panelů s vyšší účinností.

Dalším důležitým kritériem je kvalita a zkušenost montéra fotovoltaiky. Panele je potřeba pečlivě a správně nainstalovat, aby systém fungoval efektivně a bezpečně. Proto je dobré vybrat fundovaného a zkušeného montéra fotovoltaiky, který má dostatek zkušeností s instalací takovýchto systémů. V neposlední řadě je dobré zvážit i to, jaký má montér fotovoltaiky recenze od předchozích zákazníků.

Posledním důležitým faktorem je finanční aspekt projektu. Její plánování je velmi důležité při rozhodování o investici do fotovoltaiky. Dále je dobré zvážit možnosti dotací a podpor pro instalaci fotovoltaických systémů. V České republice se v roce 2024 očekává nový výběrový řízení na podporu obnovitelných zdrojů, které by mělo zahrnovat i podporu pro fotovoltaické systémy.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Montér fotovoltaiky se v roce 2024 stává stále důležitějším povoláním. Fotovoltaické systémy jsou stále populárnější a v důsledku toho roste také poptávka po kvalifikovaných montérech fotovoltaiky.

Vybrat vhodnou střechu pro instalaci fotovoltaických panelů je klíčovým úkolem montéra fotovoltaiky. Ne všechny typy střech jsou vhodné; malé, špatně orientované nebo špatně konstruované střechy mohou omezit efektivitu a životnost fotovoltaického systému. Montér fotovoltaiky musí také zohlednit statiku střechy a rozhodnout se, zda je konstrukce schopna unést zatížení solárních panelů a instalace.

Pro odborné posouzení vhodnosti střechy pro instalaci fotovoltaických panelů můžete využít bezplatné služby technického zhodnocení. Montér fotovoltaiky vám pomůže určit, zda je váš dům vhodný pro instalaci a jak maximizovat výrobu energie z fotovoltaického systému.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Montér fotovoltaiky může být nápomocen při vyplňování žádosti o dotaci na stavbu solární elektrárny. Rozhodujícím faktorem je napravitelnost a kvalita služby, kterou montér fotovoltaiky poskytuje. Montér fotovoltaiky je zároveň schopen provést kvalitní návrh vaší solární elektrárny tak, aby splňovala všechny technické i legislativní požadavky pro získání dotace.

Různé dotační programy mají různé požadavky a je nutné je přesně dodržovat. Proto doporučujeme v případě jakýchkoliv nejasností vždy konzultovat s profesionálními montéry fotovoltaiky, kteří se v legislativě a technických aspektech vyznají.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Montér fotovoltaiky v roce 2024 čelí četným otázkám ohledně instalace a připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Jedním z klíčových bodů, který je nutné zodpovědět, je, zda distributor vaši fotovoltaickou elektrárnu připojí do své sítě.

V případě, že se připojení k distribuční síti nepovede, může montér fotovoltaiky spustit elektrárnu na ostrovní režim. Tato možnost je však omezena tím, že nelze prodávat přebytky zpět do sítě a tak je fotovoltaická elektrárna odříznutá od zbytku sítě.

Další důležitou informaci přináší mapa připojitelnosti od EGD, která ukazuje kapacitu distribuční sítě v dané oblasti. Možnost připojení k síti tedy závisí na dostupnosti kapacity na konkrétním místě, což ale zjistíte se 100% přesností až s žádostí o připojení. Ta je součástí servisu, který pro zájemce o fotovoltaické panely nabízí montér fotovoltaiky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být pro mnohé domácnosti i podniky ekonomicky výhodnou volbou. Při rozhodování hraje klíčovou roli několik faktorů, mezi které patří spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny, výše dotační podpory a samozřejmě také charakteristika navrhovaného systému solárních panelů.

Zaleží pak na tom, jak dobře dokáže montér fotovoltaiky vytvořit systém odpovídající daným požadavkům a skutečnostem. Není dobré slepě důvěřovat na první pohled výhodným nabídkám o krátké návratnosti investice do fotovoltaiky, které předkládají některé firmy, protože často jsou to jen orientační údaje.

Ekonomickou analýzu fotovoltaické elektrárny, která bude založena na nejpřesnějších datech a cenových předpovědích, Vám profesionální montér fotovoltaiky vyhotoví zdarma. I když se jedná jen o odhad, taková analýza je nesmírně cenná a velmi důležitá pro konečné rozhodnutí o tom, zda se investice do solární elektrárny skutečně vyplatí.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je potřeba vyhodnotit několik klíčových faktorů, které rozhodují o její efektivnosti. Mimo technických aspektů, jako je orientace střechy, dostatek slunečního svitu a možnost připojení k energetické síti, potřebujete také úplné povědomí o návratech investice a dalších finančních implicích.

Pokud nejste odborníkem na tento obor, pak je velmi důležité najmout profesionálního montéra fotovoltaiky. Montér fotovoltaiky zvládne správně instalovat a nastavit systém tak, aby vám poskytl maximum přínosů. Správný montér fotovoltaiky rovněž dokáže posoudit technickou proveditelnost projektu a poradit s administrativními kroky potřebnými pro jeho zahájení.

Navíc, stále více se objevují různé podpory a pobídky pro ty, kdo se rozhodnou investovat do fotovoltaiky. Je důležité porozumět tomu, jak tyto pobídky fungují, a jakým způsobem se mohou promítnout do návratnosti vaší investice. Informujte se proto u odborníků, jako je montér fotovoltaiky, či u orgánů státní správy.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin