Montáže FVE

V roce 2024 se montáže fve staly klíčovým prvkem pro udržitelný život vzhledem k stále rostoucím cenám energie a snaze minimalizovat environmentální dopad. Tento trend zdůrazňuje potřebu odborníků, kteří jsou schopni provádět montáže fve efektivně a bezpečně, zatímco zabezpečují optimální výkon zařízení.

Podle odhadů se očekává, že počet instalací fve bude v následujících letech prudce růst, což představuje ohromný potenciál pro firmy působící v oblasti montáže fve. Z tohoto důvodu je nezbytné se neustále vzdělávat a zůstat v přední linii technologických inovací v této oblasti.

Montáže FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč si vybrat naší firmu Mobis pro montáže fve?

  Firma Mobis je nejlepší volbou pro montáže fotovoltaických elektráren (FVE). Pracujeme s moderními technologiemi a zkušenými odborníky, kteří garantují bezproblémový průběh instalace a dlouhodobý provoz vaší fotovoltaické elektrárny. Naše služby jsou komplexní, takže se o nic nemusíte starat - my všechno zařídíme od projektové dokumentace až po samotnou montáž fve.

 • Jakým způsobem provádí firma Mobis montáže fve?

  Naše montáže fve jsou prováděny s maximální péčí a důrazem na detaily. Nejdříve provedeme důkladný průzkum vaší nemovitosti, aby bylo zajištěno optimální umístění fotovoltaických panelů. Naši odborníci pak nainstalují systém tak, aby byl maximálně efektivní a bezpečný. Kromě toho se snažíme minimalizovat dopady na vaši nemovitost a zajišťujeme, aby byla celá instalace co nejméně nápadná.

 • Jaké jsou výhody montáže fve od firmy Mobis?

  Montáž fve od firmy Mobis přináší řadu výhod. Za prvé, budete mít jistotu, že instalace je provedena profesionálně a v souladu se všemi normami. Za druhé, díky našemu odbornému týmu získáte maximální výkon z vašeho systému. Za třetí, naše montáže fve jsou cenově dostupné a nabízíme také možnosti financování. A konečně, stále zde pro vás budeme i po dokončení montáže, abychom zajistili, že váš systém bude i nadále fungovat na 100 %.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Montáže FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Prvním faktorem, který je třeba při montáži FVE zvážit, je poloha. Lokalita a směr, kterým bude elektrárna orientována, může ovlivnit celkový výkon systému. Je důležité zapojit odborníka, který vyhodnotí, zda je vaše poloha vhodná pro instalaci a který vám umožní maximalizovat výkon vaší solární elektrárny.

Dalším důležitým aspektem je výběr komponent. Kvalitní komponenty jsou klíčové pro dlouhou životnost a efektivitu vaší FVE. Montáže FVE by měly být provedeny odborníky, kteří mají zkušenosti a znalosti potřebné pro správnou instalaci a údržbu systému.

Poslední, ale neméně důležitou věcí je finanční aspekt. Montáže FVE jsou poměrně nákladné, ale mohou nabídnout významnou návratnost investice v průběhu času. Je důležité pečlivě porovnat náklady a přínosy, než se rozhodnete pro investici do solární elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Montáž FVE (fotovoltaické elektrárny) se stává stále oblíbenější volbou pro domácnosti i podniky hledající udržitelné zdroje energie. Nicméně, existuje mnoho důležitých faktorů, na které bychom neměli zapomenout před rozhodnutím o montáži FVE.

Orientace, velikost a typ střechy jsou klíčové aspekty, které určují, zda je střecha vhodná pro montáže FVE. Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, její schopnost produkovat dostatečný výkon z fotovoltaických panelů může utrpět. Dále je důležité zvažovat typ materiálu střechy, například střechy z eternitu se nedoporučují pro montáže FVE, protože po instalaci může dojít ke zatékání.

Statika střechy je další nezbytnou věcí, kterou je třeba zvážit při plánování montáže FVE, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. K prověření technické kompatibility střechy pro montáže FVE je nejjednodušší využít bezplatných služeb technického zhodnocení domu, které poskytují specialisté v oboru.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Montáže FVE jsou podporovány řadou dotačních programů, které poskytují finanční pomoc pro jejich realizaci. Nejdůležitějším z těchto programů je momentálně "Nová zelená úsporám", který se od 1.9.2024 mění a nabízí velké možnosti pro využití fotovoltaických panelů v rodinných a bytových domech.

Při montáži FVE je důležité informovat se nejen o dostupných dotačních programech, ale také o technických a byrokratických požadavcích. Je třeba dodržet řadu kroků a splnit určité podmínky, aby bylo možné získat dotace na realizaci projektu.

Účast v dotačních programech výrazně zkrátí dobu návratnosti Vaší investice do montáže FVE. Proto je velmi důležité věnovat dostatek času studiu podmínek a pravidel pro získání takové podpory. S detailnými informacemi a profesionálním přístupem je možné využít tuto skvělou příležitost k realizaci projektu s fotovoltaickými panely.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Příprava montáže FVE je komplexní proces a jedním z jeho klíčových kroků je zajistit připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě. Napojení do sítě je klíčové pro efektivní provoz, protože umožňuje prodávat přebytky energie zpět do sítě a tudíž optimalizovat návratnost Vaší investice. Potenciální provozovatelé by si měli být vědomi toho, že bez připojení lze elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim, kdy je elektrárna odříznutá od veřejné sítě.

Kapacita pro připojení se liší v různých lokalitách a informace o disponibilních kapacitách nabízí EGD v mapě připojitelnosti. Tento nástroj vám umožní zjistit, zda je v dané lokalitě již kapacita sítě vyčerpaná. Nicméně, definitivní odpověď nabídne až samotná žádost o připojení. Podání této žádosti může být náročné, proto tuto službu nabízíme jako součást našich služeb při montáži FVE.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do montáže FVE představuje v roce 2024 ekonomicky atraktivní možnost, jak zefektivnit spotřebu elektrické energie. Tento faktor hraje klíčovou roli při rozhodování o implementaci solárních elektráren do domácností či firem.

Přesto je nutné být opatrný při vyhodnocení návratnosti investice do montáže FVE, protože tyto odhady jsou mnohdy silně orientační. Spolehlivosti výpočtů návratnosti mohou napomoci přesná data a předpovědi cen energií, které jsou dostupné pro vypracování co nejreálnějších ekonomických analýz.

Ačkoli se jedná jen o odhad, je tato analýza důležitým faktorem při posuzování výhodnosti investice do montáže FVE. Bez ohledu na určitou míru nejistoty tedy může být investice do solárních elektráren považována za finančně smysluplný krok.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před instalací fotovoltaických panelů, neboli montáže fve, je nezbytné posoudit několik klíčových faktorů. Především je potřeba zjistit, zda je Vaše nemovitost vhodná pro montáž fve lobů, ve smyslu dostatečného slunečního záření a orientace střechy. Rovněž je důležité uvědomit si, že návratnost investice do fve je obvykle dlouhodobá záležitost a je třeba s tímto faktem počítat.

Důkladná příprava na tuto montáž fve je často klíč k úspěchu. Je nezbytné provést také ekonomickou analýzu, zjistit možnosti dotací a podívat se také na legislativní aspekty spojené s výrobou a prodejem elektrické energie. Ačkoli se může zdát proces montáže fve složitý a náročný, správným přístupem a důkladnou přípravou se lze mnoha problémům vyhnout a výsledkem může být dlouhodobě stabilní zdroj ekologické energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin