Montáže fotovoltaiky

V roce 2024 se montáže fotovoltaiky stanou stěžejním prvkem při snižování naší uhlíkové stopy. Faktorem zrychlujícím tento trend jsou narůstající náklady na fosilní paliva a rostoucí povědomí o problematice změny klimatu.

V rámci procesů montáže fotovoltaiky se očekává značný pokrok. Kromě technologického vývoje a optimalizace stávajících procesů bude velký důraz kladen i na dosažení co nejvyšší efektivity a produkce energie. Právě tato oblast se stane hlavním měřítkem konkurence na trhu s fotovoltaickými panely.

Na závěr je důležité zdůraznit, že montáže fotovoltaiky se stále více stanou normou pro vysoce efektivní a udržitelné zdroje energie. V souladu s rychle se měnícím paradigmatem energetického sektoru se tak fotovoltaika posouvá do popředí jako klíčový nástroj pro dosažení uhlíkové neutrality.

Montáže fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč si vybrat Mobis pro montáž fotovoltaiky?

  V naší firmě Mobis nabízíme špičkově kvalitní služby v oblasti montáže fotovoltaiky. Disponujeme týmem vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků, kteří pro Vás zajistí rychlou a efektivní instalaci fotovoltaických panelů s důrazem na preciznost a kvalitu práce. Naše služby jsou cenově dostupné a flexibilní, přizpůsobujeme se individuálním potřebám a požadavkům každého klienta.

 • Jaký je postup montáže fotovoltaiky od firmy Mobis?

  Montáž fotovoltaiky, kterou provádíme, zahrnuje několik kroků. Začínáme pečlivou přípravou a podrobným plánem. Poté následuje instalace nosných konstrukcí, na nichž budou panelové prvky pevně upevněny. Dalším krokem je samotná instalace fotovoltaických panelů, zapojení do elektrické sítě a provedení závěrečných kontrol a testů pro zajištění bezproblémového provozu. Během celého procesu dbáme na dodržování všech bezpečnostních předpisů a norm.

 • Jaké jsou výhody montáže fotovoltaiky?

  Montáž fotovoltaiky přináší řadu výhod. Kromě ekologického hlediska, kdy využíváte obnovitelných zdrojů energie, můžete také výrazně snížit náklady na elektrickou energii. V dlouhodobém horizontu se tak investice do fotovoltaických panelů může stát velmi výhodnou. Díky našemu odbornému týmu Mobis získáte navíc jistotu kvalitně odvedené práce a dlouhé životnosti Vaší nové fotovoltaické soustavy.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Montáže fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Poloha a orientace vašeho domu: Nejprve byste měli prověřit, zda umístění vaší nemovitosti umožňuje montáž fotovoltaiky. Optimální je jihozápadní až jihovýchodní orientace střechy s mírným sklonem a minimem stínu.

Energetická spotřeba a využití energie: Montáže fotovoltaiky jsou efektivní pouze pokud jste schopni využít maximální množství vyrobené energie. Před instalací proto důkladně zvažte vaší aktuální a budoucí energetickou spotřebu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Montáže fotovoltaiky jsou v roce 2024 stále populárnější, a to nejen z důvodu rostoucích cen elektřiny. Nicméně při rozhodování o montáži fotovoltaiky je třeba brát v potaz několik důležitých faktorů.

Především je důležité zhodnotit, zda je Vaše střecha vhodná pro instalaci. Velikost střechy, její orientace k slunci a materiál, ze kterého je střecha vyrobena, hrají klíčovou roli. Například v případě malé střechy nebo špatně orientované střechy může být účinnost instalované fotovoltaiky snížena.

V neposlední řadě je třeba zohlednit také statické zatížení střechy. Montáž solárních panelů znamená další váhu, která může ovlivnit celkovou stabilitu střechy a domu. Technickou kontrolu vhodnosti Vaší střechy pro montáž fotovoltaických panelů může zajistit naše společnost prostřednictvím našich bezplatných služeb technického zhodnocení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Podmínky pro získání dotační podpory jsou různé pro jednotlivé programy, ale nejčastěji se vyžaduje občanský průkaz žadatele, projektová dokumentace, pořízení nové technologie nebo alespoň její významná obnova a samozřejmě možnost realizace montáže fotovoltaiky na daném objektu.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro dotační program RES+ nebo OP TAK, bude zásadní doba, do níž bude možné montáže fotovoltaiky dokončit a tím i následné získání dotační podpory. Termín pro dokončení montáže fotovoltaiky je v rámci programu Nová zelená úsporám stanoven na 3 roky od data schválení dotace.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o montáži fotovoltaiky, je důležité zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by bylo možné spustit fotovoltaickou elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což by však znamenalo, že není možné prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každé lokalitě, relativně přesný nástroj pro kontrolu dostupnosti nabízí Energetický regulační úřad (ERÚ) pod názvem mapa připojitelnosti. Tato mapa vám umožní zjistit, zda již není kapacita sítě ve vašem místě vyčerpána. Se 100 % přesností ale zjistíte možnost připojení až žádostí o připojení, kterou pro naše zákazníky zajišťujeme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do fotovoltaických elektráren je stále populárnější variantou pro ekonomicky efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie. Díky sluneční energii lze účinně snižovat měsíční náklady na energie a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí.

Ovšem při rozhodování o investici je nutné brát v potaz několik faktorů, jako je celková spotřeba elektrické energie, dotační podpora a typ navrhovaného systému. Je důležité si uvědomit, že údaje o návratnosti investice, které poskytují některé montážní firmy, jsou často pouze orientační.

Proto je vhodné nechat si vypracovat ekonomickou analýzu výhodnosti investice do fotovoltaiky od nezávislých expertů. Takový odhad pak může poskytnout cenné informace při rozhodování o této investici.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik důležitých aspektů. První z nich je lokalita, která může ovlivnit efektivitu vaší montáže fotovoltaiky. Orientace střechy, stínování, klimatické podmínky a sluneční radiace jsou faktory, které je potřeba podrobně zkoumat.

Dále je důležité porovnat ceny a služby různých dodavatelů, přičemž kvalita montáže fotovoltaiky by měla být klíčovou prioritou. Je také zásadní zohlednit legislativní a finanční aspekty, protože veškerý profit závisí na regulačních podmínkách a energijních tarifech.

Konečně, investice do fotovoltaické elektrárny vyžaduje řádné finanční plánování a porozumění opětovné návratnosti investice. Doba návratnosti se může lišit v závislosti na výše zmíněných faktorech. Správné plánování a příprava může zajistit, že vaše investice do montáže fotovoltaiky bude úspěšná a rentabilní.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin