Montáže fotovoltaických elektráren

V roce 2024 se odvětví montáže fotovoltaických elektráren stále více rozrůstá a nabízí mnoho příležitostí pro investory, díky rostoucí poptávce po udržitelné energii a modernizaci infrastruktury. Tento růst odráží rostoucí znepokojení lidí na celém světě z klimatické změny a potřebu přechodu na čistší zdroje energie.

Specializované firmy nabízejí komplexní služby v oblasti montáže fotovoltaických elektráren, včetně plánování, instalace, údržby a servisu. Spolehlivé a efektivní provozování těchto elektráren však vyžaduje sofistikovanou technologii a vysoce kvalifikované odborníky.

Montáže fotovoltaických elektráren jsou klíčovou součástí přechodu k nízkoemisnímu hospodářství. Investice do této oblasti nejenže přináší vysoké návratnosti, ale také napomáhají při realizaci cílů udržitelného rozvoje a boje proti klimatické změně.

Montáže fotovoltaických elektráren v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč vybrat Mobis pro montáž fotovoltaických elektráren?

  Mobis je renomovaný provozovatel na trhu s dlouholetou historií a širokou škálou úspěšně realizovaných projektů. Díky našemu týmu kvalifikovaných techniků poskytujeme kvalitní servis, profesionální montáž fotovoltaických elektráren a garantovaný výkon. Kromě toho usilujeme o maximální úsporu energie a návratnost Vaší investice v co nejkratším čase.

 • Jakým způsobem Mobis provádí montáž fotovoltaických elektráren?

  Montáž začínáme detailní inspekcí a konzultací na místě, kde posuzujeme vhodnost umístění, orientaci a výkonnost fotovoltaické elektrárny. Dále provádíme návrh řešení tailored na míru podle vašich individuálních potřeb a podmínek budovy. Po schválení designu a specifikací zařízení, provedeme montáž pomocí nejmodernějších technik a zařízení s nejvyšší možnou profesionalitou a pečlivostí.

 • Jakou podporu poskytuje Mobis po montáži fotovoltaické elektrárny?

  Ve společnosti Mobis jsme si vědomi, že montáž je pouze první krok. Proto se na nás můžete spolehnout, že budeme stát u vašeho boku i po montáži fotovoltaické elektrárny. Poskytujeme kontinuální technickou podporu, servis, pravidelnou údržbu a diagnostiku aby byl zajištěný maximální výkon a efektivita vašeho solárního zařízení. Společně s vámi se zavazujeme k dlouhodobé udržitelnosti a kvalitě našich služeb.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Montáže fotovoltaických elektráren v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Prvním faktorem, který ovlivňuje možnost montáže fotovoltaických elektráren je samotné místo pro instalaci. Ideální je střecha orientovaná na jih, ale vhodné může být rovněž východ nebo západ. Důležitý je také úhel sklonu střechy a dostatečná kapacita střechy. Bez dostatečného prostoru pro panel nebo bez dostatečné nosnosti střechy nebude možné elektrárnu instalovat.

Dalším důležitým faktorem je finanční náročnost projektu. Montáže solárních panelů nejsou levnou záležitostí a jejich návratnost je otázkou několika let, a to i při zohlednění státních dotací a daňových úlev. Dále je třeba zohlednit provozní náklady spojené s údržbou a případnými opravami elektrárny.

V neposlední řadě je potřeba zohlednit legislativní limity a normy pro montáže fotovoltaických elektráren. Při výběru dodavatele je důležité si ověřit, zda je schopen zajistit veškerý potřebný balíček služeb – projekt, dodání technologie, instalaci, případně zajištění dotací a údržbu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se očekává značný růst v oblasti montáže fotovoltaických elektráren. K tomu, aby bylo možné tyto solární systémy úspěšně instalovat, je však nutné zohlednit několik faktorů.

Prvním z nich je volba vhodné střechy pro instalaci. Velikost střechy je klíčová, neboť pokud je střecha příliš malá, nebude možné na ni umístit dostatečné množství solárních panelů. Dalším důležitým aspektem pro montáže fotovoltaických elektráren je správná orientace střechy - špatně orientovaná střecha totiž výrazně omezuje potenciální výrobu elektricity.

Omezujícím faktorem mohou být také materiály, ze kterých je střecha vyrobena. Například eternitové střechy nejsou pro montáže fotovoltaických elektráren vhodné, protože po instalaci často zatékají. Důležitá je také statika střechy, která musí unést zatížení panelů a konstrukcí. Pro hodnocení těchto faktorů je možné využít bezplatných služeb technického zhodnocení domu, které poskytují některé instalační firmy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Do roku 2024 se v programech podporuje instalace a montáže fotovoltaických elektráren do výkonu 10 kWp. Do tohoto limitu je možné získat až 240 000 Kč na montáže fotovoltaických elektráren, čímž dosáhnete na dotační podporu pokrývající až 85 % nákladů montáže fotovoltaických elektráren.

Navzdory tomu, že se 1.9.2024 podmínky programu mění, funguje stále na stejném principu. Důležité je splnit všechny podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku, které jsou spojeny s energetickou náročností budovy. Veškeré informace naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR, jenž program provozuje.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V České republice je dnes čím dál tím více populární instalace fotovoltaických elektráren na střechy rodinných domů nebo na volné pozemky. Provozovatelé těchto zařízení se často ptají, zda je distribuční společnost připojí do sítě. Toto je kritický krok pro účinné využití energie z montáže fotovoltaických elektráren, protože bez připojení k síti by nemohli dodávat přebytečnou energii zpět do sítě a dostávat za ni odměnu.

Připojení fotovoltaických elektráren k síti závisí na kapacitě dané distribuční sítě. Existují ovšem nástroje, jako je mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu, které umožňují zjistit, zda je v místě plánované montáže dostatek kapacity pro připojení. Nicméně s absolutní jistotou se to dá zjistit až po podání žádosti o připojení.

Zájemci o montáž fotovoltaických elektráren by tedy měli nejprve ověřit možnost připojení k síti, aby tak mohli plně využít potenciál své elektrárny. O připojení je možné požádat, ale rozhodnutí je na distribuční společnosti. Tento proces může být náročný, odborné firmy nabízejí svou pomoc s vyřízením.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do montáže fotovoltaických elektráren se stále více stávají atraktivním způsobem, jak zredukovat náklady na elektřinu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Vzhledem k rostoucím cenám elektřiny a dostupným státním dotacím se pro mnohé stává investice do fotovoltaiky výhodnou.

Skutečnou výhodnost investice do montáže fotovoltaických elektráren však nelze určit paušálně. Je třeba zohlednit konkrétní parametry jako je spotřeba elektřiny, velikost a typ montovaného systému, dostupné dotační programy a cenové předpovědi. Některé instalační firmy mohou slibovat krátkou dobu návratnosti, avšak realita může být jiná.

Provedením důkladné ekonomické analýzy a zhodnocení přínosů a nákladů lze získat představu o výhodnosti a návratnosti investice do montáže fotovoltaických elektráren. Přesto je třeba mít na paměti, že veškeré výpočty a odhady jsou závislé na mnoha faktorech a nejedná se o absolutní jistotu. I přes rizika spojená s odhady výnosů, je zhodnocení výhodnosti klíčovým krokem, který by neměl být při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny opomíjen.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Montáže fotovoltaických elektráren se stávají stále populárnějšími a lidé začínají přemýšlet o opuštění klasických zdrojů energie. Před investováním do montáže fotovoltaické elektrárny je však důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Finanční návratnost je jedním z hlavních aspektů, které je potřeba zohlednit. Cena za pořízení a instalaci systému může být vysoká, ale návratnost je zajištěna díky úsporám na energii a možnosti prodeje nadbytečné elektrické energie do sítě.

Při montáži fotovoltaických elektráren je také potřeba zvážit místo instalace. Dům by měl být nasměrován tak, aby na střechu dopadalo co nejvíce slunce a střecha by měla být co nejplošší a bez stínu. Dále je důležité mít na paměti, že některé obecní a regionální úřady mohou vyžadovat povolení k instalaci.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin