Montáž FVE

V roce 2024, proces montáže FVE (fotovoltaických elektráren) je předním tématem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Výrazným trendem se stal pokles cen komponent, což způsobilo zvýšenou dostupnost FVE pro širokou veřejnost.

Při montáži FVE v roce 2024 je důležité dbát na kvalitu použitých materiálů a komponentů, jelikož ty určují efektivitu a dlouhodobou životnost dané elektrárny. Vysoce kvalifikovaní odborníci mají při montáži na paměti orientaci panelů, výběr ideálního místa a řádné zapojení zařízení.

Další důležitou součástí procesu montáže FVE je také zařízení pro přeměnu stejnosměrného proudu na střídavý. V roce 2024 je důležitým trendem také využívání energetických úložišť, která umožňují efektivnější využití vyrobené energie.

Montáž FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jaký je proces montáže FVE od společnosti Mobis?

  Montáž fotovoltaických systémů od naší společnosti Mobis je zcela bezproblémová a efektivní. Začínáme detailním průzkumem místa, následuje návrh konkrétního řešení přizpůsobeného vašim potřebám a možnostem. Poté provádíme samotnou montáž FVE, která zahrnuje instalaci solárních panelů, invertoru a dalšího potřebného vybavení. Naše odborníky následně ověří, že je vše správně nastaveno a funguje tak, jak má. Neustálý dohled a údržbu zajišťuje naše servisní a údržbový tým.

 • Jak dlouho trvá montáž FVE od společnosti Mobis?

  Délka montáže fotovoltaického systému značně závisí na konkrétním projektu, jeho velikosti a složitosti. Obecně montáž trvá několik dnů. Společnost Mobis se však snaží minimalizovat dobu, po kterou je systém instalován, aniž by to ovlivnilo kvalitu našich služeb. Cílem je, aby klient mohl co nejdříve začít využívat výhod obnovitelné energie.

 • Proč se rozhodnout pro montáž FVE od společnosti Mobis?

  Společnost Mobis je lídrem v oblasti obnovitelné energie s lety zkušeností a špičkovým odborným týmem. Naše montáže FVE jsou rychlé, efektivní a přizpůsobené potřebám zákazníka. Kvalita našich služeb je zaručena mnoha úspěšnými projekty a spokojenými zákazníky. Navíc nabízíme nejenom montáž, ale také další služby včetně údržby a servisu. Toto vše v kombinaci s vysokou účinností našich systémů a konkurenceschopnými cenami dělá z montáže FVE od firmy Mobis skvělou volbu pro všechny, kteří chtějí přechod na obnovitelnou energii.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Montáž FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Montáž FVE je technický proces, který vyžaduje pečlivé plánování a realizaci s ohledem na mnoho faktorů. Je třeba zvážit především optimální směrovou a sklonovou orientaci panelů, typ střechy a její nosnost, stínování ze strany okolních objektů a také strukturu spotřeby elektrické energie domácnosti. Rovněž je důležité sledovat legislativní změny, které mohou ovlivnit ekonomickou návratnost investice.

Při montáži FVE je zásadní výběr kvalitního dodavatele a instalatéra. Důležité je, aby firma měla zkušenosti s instalací FVE, dokázala poskytnout komplexní služby, včetně vyřízení potřebných povolení, a zároveň nabídla i servis po dobu provozu FVE. Také je vhodné zvolit instalatéra, který je schopen poskytnout relevantní reference.

Nakonec, jedním z nejdůležitějších aspektů montáže FVE je finanční plánování. Je třeba pečlivě zvážit náklady na pořízení a montáž systému, předpokládané výnosy z prodeje vyrobené elektrické energie, možné provozní náklady i dobu návratnosti investice. Důležité je také dbát na stále se měnící podmínky pro získání dotací na instalaci FVE či změny výkupních cen elektřiny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Montáž FVE, tedy fotovoltaického elektrárně, v roce 2024 je třeba předem důkladně zvážit, protože ne každá střecha je vhodná pro její instalaci. Důležité faktory, které ovlivňují úspěšnost montáže FVE, zahrnují velikost, orientaci a materiálovou konstrukci střechy.

Prostorová omezení mohou bránit umístění dostatečného počtu solárních panelů na střeše. Dále, pokud je střecha špatně orientována, může to negativně ovlivnit potenciální výrobu energie. Rovněž je nutné se vyvarovat střech z nevyhovujících materiálů, jako je eternit, kde může po instalaci solárních panelů dojít k problémům se zatékáním.

Statika střechy je rovněž klíčovým faktorem, který je třeba při montáži FVE zohlednit, aby zatížení panelů a konstrukce střechu nedeformovalo. Pro zjistění vhodnosti vaší střechy pro montáž FVE doporučujeme využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení domu, které provádí náš profesionální technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Montáž FVE a její financování může být značně usnadněno díky dotacím. Důležitá je přitom pečlivá příprava a správná realizace montáže FVE.

Různé dotační programy na podporu obnovitelných zdrojů dávají možnost získání finanční podpory na montáž FVE. Programy jako RES+, OP TAK a program Nová zelená úsporám, tvoří možnosti pro financování montáže FVE. Rok 2024 přinese změny v programu Nová zelená úsporám, a je tak důležité tyto změny sledovat.

Podmínky pro získání dotací jsou detailně nastavené a je potřebné je důkladně prostudovat. Úspěšné získání dotace může výrazně zkrátit dobu návratnosti investice do montáže FVE. Připravte se na časově náročný proces, ale s výhledem velké úspory.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Montáž FVE a její následné připojení do sítě je klíčovou součástí procesu zprovoznění fotovoltaické elektrárny. Bez připojení do distribuční sítě by došlo k omezení fungování FVE, jelikož by fungovala pouze v ostrovním režimu a neužívala by se tak její plný potenciál.

Kapacitu pro připojení do sítě je ale nutné ověřit, jelikož se může v různých místech lišit. Pro tuto potřebu nabízí EGD mapa připojitelnosti.

Pro 100% jistotu je ale nejlepší podat žádost o připojení, pomocí které se dozvíte, zda je montáž FVE ve vaší lokalitě reálně možná. Tuto žádost pro vás může vyřídit specializovaná firma.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny je v roce 2024 ekonomicky smysluplné rozhodnutí z mnoha důvodů. Je to spojeno s rostoucími cenami fosilních paliv, pokrokem v technologiích, snižujícími se náklady na montáž fve a zvýšením účinnosti solárních panelů.

Montáž fve je v přímém souladu s globálními trendem směrem k udržitelné energetice a snažení se o snížení emisí skleníkových plynů. Montáž fve není rozpočtově náročná, a navíc nabízí dlouhodobé úspory tím, že výrazně snižuje vaší závislost na dodavatelích energie.

Při hodnocení ekonomické výhodnosti investice je třeba zohlednit řadu faktorů kromě vstupních nákladů na montáž fve. Důležitou roli hraje například lokalita, využití střešní plochy, možnosti dotací a rozsah využití využity solární energie. Proto pokud uvažujete o investici do montáže fve, udělejte si detailní analýzu všech těchto aspektů a rozhodněte se na základě co největší objektivnosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Před rozhodnutím o investici do fotovoltaické elektrárny lze zdůraznit několik klíčových aspektů, které je třeba vzít v potaz. Předně je důležité zvážit, zda má vaše nemovitost vhodné umístění a vystavení slunci pro optimační montáž FVE.

Rovněž se musíte zaměřit na technickou a ekonomickou stránku věci - zda máte potřebnou infrastrukturu pro montáž FVE a jestli je investice do fotovoltaických panelů z ekonomického hlediska výhodná. Dále je vhodné se poradit s odborníkem na fotovoltaiku, který Vám pomůže vyhodnotit všechny faktory a rozhodnout, jestli je fotovoltaická elektrárna pro Vás vhodná. Uvedené informace by Vám měly pomoci při Vašem rozhodování.

V neposlední řadě je nezbytné mít aktuální informace o legislativních požadavcích a změnách, které se týkají montáže FVE. Tyto informace Vám mohou pomoci vyhnout se případným komplikacím a zajistit, že Vaše investice do fotovoltaické elektrárny bude co nejefektivnější. Vždy je dobré se obrátit na odborníky, kteří Vám poskytnou ucelené a aktuální informace.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin