Montáž fotovoltaických elektráren

V roce 2024 se montáž fotovoltaických elektráren stala klíčovým prvkem pro transformaci k udržitelné energetické budoucnosti. S narůstající poptávkou po čisté, obnovitelné energii začalo víc firem a domácností investovat do solárních technologií.

Expertíza v oblasti montáže fotovoltaických elektráren se nyní považuje za jednu z nejdůležitějších dovedností ve stavebním a energetickém průmyslu. Díky inovacím v oblasti solárních technologií se proces instalace fotovoltaických elektráren stal efektivnějším a dostupnějším pro široké spektrum projektů.

Na závěr, trend montáže fotovoltaických elektráren v roce 2024 potvrzuje rostoucí význam solární energie v globálním energetickém mixu. Můžeme očekávat, že tato oblast bude v následujících letech pokračovat v růstu a inovacích, což nám otevírá cestu k světlejší a udržitelnější budoucnosti.

Montáž fotovoltaických elektráren v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč si vybrat naši firmu Mobis pro montáž fotovoltaických elektráren?

  Naše firma Mobis je jedničkou na trhu v oblasti montáže fotovoltaických elektráren. Vyznačujeme se individuálním přístupem k zákazníkovi, kvalitním a rychlým servisem, zkušeným týmem odborníků a podrobným plánováním a pečlivou instalací. Mobilní servis je pro naše klienty dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže se na nás můžete spolehnout v jakoukoliv dobu. Navíc nabízíme konkurenceschopné ceny a pomáháme s procesem získání dotací na instalaci fotovoltaických elektráren.

 • Jaký je proces montáže fotovoltaických elektráren firmou Mobis?

  Proces montáže fotovoltaických elektráren začíná námi provedenou analýzou místa. Po vyhodnocení optimální orientace a sklonu fotovoltaických panelů přistoupíme k detailnímu návrhu systému. Při montáži fotovoltaické elektrárny využíváme špičkových technologií a materiálů, což zajišťuje její dlouhou životnost a vysoký výkon. Sledujeme také nejnovější trendy v oblasti fotovoltaiky a snažíme se je implementovat do našich projektů.

 • Jaké jsou výhody montáže fotovoltaických elektráren od firmy Mobis?

  S námi získáte nejen profesionálně namontovanou fotovoltaickou elektrárnu, ale také komplexní servis. Poskytujeme poradenství, projektování, montáž a servis fotovoltaických elektráren. Jako klienti naší firmy máte k dispozici také naši permanentní technickou podporu a pomoc s údržbou systému. Díky naší zkušenosti a profesionálnímu přístupu můžete očekávat maximální efektivitu instalace a dlouhodobou spolehlivost celého systému. Navíc nabízíme možnost financování montáže, které je přizpůsobené individuálním potřebám každého zákazníka.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Montáž fotovoltaických elektráren v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Poloha montáže je jedním z nejdůležitějších aspektů při montáži fotovoltaických elektráren. Dostatek slunečního svitu, vhodný sklon a orientace k jihu jsou klíčové aspekty pro efektivní provoz.

Druhým důležitým faktorem je kapacita sítě. Pokud plánujete instalaci velké fotovoltaické elektrárny, je důležité zkontrolovat dostatečnou kapacitu vaší lokální sítě. Konečně je potřeba zohlednit i napájecí režimy a sazby místního dodavatele energií, který bude odebírat přebytečnou energii. Posledním bodem, který je potřeba považovat, je legislativa. Je důležité si zajistit všechny potřebné povolení a postarat se o soulad s platnými norem a předpisy pro průmyslovou montáž fotovoltaických elektráren.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Montáž fotovoltaických elektráren se stává stále oblíbenější alternativou způsobu získávání energie a to zejména díky jejich ekologickým a finančním výhodám. Avšak pro efektivní využití fotovoltaických systémů je nezbytné zohlednit několik důležitých aspektů spojených s přípravou a samotnou instalací.

V první řadě je důležité vzít v potaz velikost a orientaci střechy, na kterou se má panel umístit. Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Pokud je střecha příliš malá, může být počet panelů nedostatečný a pokud je špatně orientovaná, může to výrazně ovlivnit potenciální výrobu energie.

Další klíčovou roli hraje materiál střechy. Například u střech z eternitu mohou nastat problémy se zatékáním po instalaci. Navíc je potřeba pečlivě zhodnotit statiku střechy, aby zatížení z panelů a konstrukcí nestálo za jejím narušením. Nejjednodušší možností, jak technicky prověřit střechu, je využití profesionálních služeb technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky. Montáž fotovoltaických elektráren tak představuje dlouhodobě výhodný investiční projekt za předpokladu důkladného zvážení všech důležitých faktorů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V oblasti montáže fotovoltaických elektráren existuje v České republice několik dotačních programů. S využitím těchto dotačních programů je investice do fotovoltaických elektráren finančně velmi atraktivní a její doba návratnosti se díky dotacím výrazně zkracuje.

Mezi ty nejznámější patří například programy Nová zelená úsporám, RES+ nebo OP TAK. Důležité je zmínit, že od 1.9.2024 dojde ke změnám v programu Nová zelená úsporám, který je určený primárně pro rodinné a bytové domy.

Před realizací montáže fotovoltaických elektráren je tedy velice důležité podmínky pro získání dotačních prostředků podrobně prostudovat a případně se obrátit na odborníky v této oblasti.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o montáži fotovoltaických elektráren, je důležité se zajímat o možnost jejich připojení k distribuční síti. K tomu je zapotřebí provést konzultaci s provozovatelem distribuční soustavy, který rozhoduje o tom, jestli je možné vaši fotovoltaickou elektrárnu k sítí připojit.

Pokud by tento proces neproběhl, existuje šance, že by vás připojení k distribuční síti bylo odepřeno. V takovém případě by měl provozovatel připojení řešit ostrovní režim montáže fotovoltaických elektráren, což ale eliminuje možnost prodeje přebytkové energie zpět do sítě.

Aby provozovatel mohl přesně zjistit, zda je připojení možné, je nutné zkontrolovat kapacitu distribuční sítě na daném místě. Tuto kontrolu umožňuje mapa připojitelnosti od EGD, která vám ukáže, zda je kapacita sítě na vašem místě již plná. Jistotu o možnosti připojení vám ale dá až podání oficiální žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Montáž fotovoltaických elektráren se v roce 2024 stále více vyplatí, jelikož se jedná o dlouhodobou investici s ekonomickými i ekologickými výhodami. Důležité je zdůraznit, že klíčovými faktory rozhodujícími o výhodnosti jsou velikost a kapacita systému, spotřeba el. energie a aktuální tržní ceny elektřiny.

Při hodnocení ekonomické návratnosti investice do solární elektrárny je nezbytné počítat také s možností využití dotačních programů. Některé instalační firmy mohou slibovat krátkou návratnost investice, nicméně výstupy z ekonomických analýz jsou často pouze orientační a měly by být podrobeny individuální kontrole.

Pro nejpřesnější zhodnocení výhodnosti montáže fotovoltaické elektrárny je tedy důležité provést podrobný finanční výpočet. Přestože se jedná pouze o odhad, je tento krok nezbytný pro správnou orientaci v investičním rozhodování.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Montáž fotovoltaických elektráren je investicí do budoucnosti, která vyžaduje značný předchozí výzkum a zvážení všech nezbytných faktorů. Před investicí je nutné posoudit energetickou efektivitu vaší nemovitosti, lokalitu, orientaci a sklon střechy, ale také možné stíny, které by mohly ovlivnit výkon elektrárny.

Dále je třeba vzít v úvahu finanční aspekty, jako jsou počáteční náklady na instalaci, možné dotace, návratnost investice a předpokládané úspory na energii. Kromě toho by měla být provedena důkladná analýza legislativního prostředí a předpokládaných změn v oblasti solární energie.

Jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o montáži fotovoltaických elektráren je výběr dodavatele a instalatéra. Je klíčové zvolit spolehlivý a zkušený tým, který poskytne kvalitní servis a postará se o všechny technické a administrativní aspekty projektu. Skutečnou hodnotu přináší dodavatelé, kteří nabízejí dlouhodobou záruku a servis, což značně snižuje riziko jakékoliv potenciální problémy v budoucnosti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin