Malá fotovoltaika

Mala fotovoltaika se v roce 2024 stává stále důležitějším prvkem v energetickém mixu. Významně přispívá k redukci emisí CO2 a stále víc lidí ji využívá jako jednu z hlavních forem alternativní energetiky.

Tento trend je podpořen rostoucím zájmem o udržitelnost a ekologii, stejně jako poklesem investičních nákladů v posledních letech. Neustálý výzkum a technologický pokrok v oblasti male fotovoltaiky vedou k dalšímu snižování nákladů a zlepšování efektivity.

Navíc vládní pobídky a daňové úlevy pro mala fotovoltaika systémy také motivují mnoho domácností a firem k instalaci těchto systémů. Mala fotovoltaika tedy nejen přispívá k ochraně životního prostředí, ale také nabízí řadu ekonomických výhod.

Malá fotovoltaika v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Proč bych měl zvolit malou fotovoltaiku od Mobis?

  Mobis je předním poskytovatelem řešení pro malou fotovoltaiku. Naše produkty jsou navrženy tak, aby maximalizovaly využití sluneční energie v jakémkoli prostoru. Malá fotovoltaika je ideální řešení pro domácnosti i malé podniky, které hledají ekologický způsob výroby elektrické energie, který také sníží jejich měsíční energetické náklady. S Mobis máte jistotu kvalitního servisu, dlouhodobé záruky a profesionálního přístupu.

 • Jaké jsou přínosy malé fotovoltaiky od Mobis?

  Malá fotovoltaika od Mobis přináší řadu přínosů. Zaprvé, nabízí ekonomickou účinnost tím, že vám umožňuje generovat vlastní elektrickou energii a snižovat tak vaše náklady na energie. Dále je ekologicky šetrná, neboť sluneční energie je obnovitelný zdroj energie, který nevytváří skleníkové plyny. Navíc naše systémy jsou jednoduché na instalaci a údržbu. V neposlední řadě, Mobis poskytuje pokročilé technologické řešení, které zaručuje vysokou účinnost přeměny sluneční energie na elektrickou.

 • Jak vypadá proces instalace malé fotovoltaiky od Mobis?

  Proces instalace malé fotovoltaiky od Mobis je velmi jednoduchý a rychlý. Náš tým profíků přijde na váš objekt a provede první rozbor, kde zhodnotí nejlepší umístění pro solární panely a celkovou efektivnost systému. Poté se domluví termín instalace, která obvykle trvá jen několik hodin. Po instalaci se provede kontrola systému, abychom se ujistili, že vše pracuje tak, jak má. A co je nejlepší, celý proces je pro zákazníky Mobis bez starostí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Malá fotovoltaika v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Mala fotovoltaika se vyznačuje svou snadnou instalací a možností pokrýt část, až všechnu domácností spotřebu elektřiny. Důležitým faktorem před instalací je orientace střechy a její sklon, ideální je jihozápadní až jihovýchodní orientace se sklonem 30 až 45 stupňů.

Dalším neméně důležitým faktorem je velikost a kapacita systému. U mala fotovoltaika se jedná o systémy s maximální instalovanou kapacitou do 10 kWp, tyto systémy jsou optimální pro většinu domácností. Je ale potřeba zvážit skutečnou spotřebu elektrické energie v domácnosti a rovněž možnost zapojení do sítě a prodeje nadbytečné energie zpět do sítě.

Rovněž je potřeba brát v potaz také legislativní omezení, konkrétně pak zákony a další předpisy, které se týkají výroby a distribuce elektrické energie. V České republice je to zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o Energetické regulaci. Je důležité zohlednit aktuální podmínky daného roku, tedy v tomto případě roku 2024, které mohou ovlivnit výhodnost investice do mala fotovoltaika.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V roce 2024 se instalace malé fotovoltaiky na střechy domů stává stále oblíbenějším řešením pro zajištění vlastní energetické soběstačnosti. Pro úspěšnou instalaci je však nezbytné zohlednit několik důležitých faktorů, včetně velikosti střechy, její orientace a materiálu, z něhož je vyrobena.

Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaických panelů. Jsou-li střechy příliš malé, mohou být solární panely obtížně umísťovány a jejich potenciální výrobu může narušit špatná orientace střechy. Dále, pokud je střecha vyrobena z nevhodného materiálu, například z eternitu, mohou mít instalační firmy obavy z potenciálního problému se zatékáním a odmítnou tak instalaci fotovoltaiky provést.

Je proto nutné pečlivě zvážit všechny tyto aspekty při plánování instalace malé fotovoltaiky. K technickému hodnocení vhodnosti vaší střechy doporučujeme využít naše bezplatné služby. Díky našemu týmu techniků můžeme poskytnout detailní analýzu a zajistit, že vaše investice do malé fotovoltaiky bude efektivní a udržitelná.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Mala fotovoltaika se stává čím dál více populárním řešením pro rodinné domy a bytové domy. Díky své efektivitě nejen výroby energie, ale také z hlediska investice se stává dostupným nástrojem pro širokou veřejnost. Návratnost investice do malej solární elektrárny je v průměru do 7-8 let, ale s poskytnutou dotační podporou na male fotovoltaické systémy se tato doba může ještě zkrátit.

Jedním z nejzajímavějších programů na podporu solárních elektráren pro rok 2024 je program Nová zelená úsporám. Od září roku 2024 se však tento program mění a pro získání dotační podpory bude důležité si podmínky pro udělení dotační podpory pečlivě prostudovat.

Dále existují ještě další dotační programy, jako jsou například RES+ či OP TAK. Tyto programy jsou určené pro různé typy obnovitelných zdrojů energie a jejich podmínky se každý rok mění. Proto je důležité být v obraze a sledovat aktuální vývoj v oblasti dotačních podpor pro malou fotovoltaiku.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Instalace mala fotovoltaika má mnoho aspektů k zvážení a jedním z nejdůležitějších je, zda Vás distributor připojí do sítě. Pokud jste zodpovědný za správu fotovoltaické elektrárny, je klíčové porozumět distribuční soustavě a tomu, jak jeudržována.

Na druhou stranu, v případě, že máte fotovoltaickou elektrárnu s ostrovním režimem, nemůžete prodávat přebytky energie zpět do sítě. Kapacitu distribuční sítě je však možné ověřit pomocí mapy připojitelnosti, kterou poskytuje EGD.

Je však třeba si uvědomit, že konečné potvrzení o možnosti připojení ke mala fotovoltaika dostanete pouze od distributora a to až po podání žádosti o připojení. Je proto důležité pamatovat na tuto klíčovou informaci před pokračováním v plánování a instalaci fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Mala fotovoltaika reprezentuje ekonomicky atraktivní investiční příležitost, zejména v roce 2024, kdy jsou očekávány významné technologické pokroky a cenové poklesy. Je tak zvlášť důležité brát v potaz všechny klíčové faktory, které ovlivňují ekonomiku investice do solární elektrárny .

Cena elektřiny, celková spotřeba energie, dostupné dotační podpory, ale také rozsah a typ navrhované instalace, jsou všechno faktory, které je nutné zvážit pro optimalizaci návratnosti investice. Analýzy odhadující návratnost investice poskytované instalačními firmami jsou mnohdy orientační a nemusí vždy přesně odpovídat realitě.

Proto je důležité se obrátit na nezávislé ekonomické analytiky, kteří poskytují bezplatné posouzení výhodnosti investice do malé fotovoltaiky, přičemž využívají aktuální data a předpovědi cen. Pamatujte však, že i tyto odhady jsou pouze přibližné a mohou sloužit jako vodítko při rozhodování o výhodnosti investice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při zvažování investice do mala fotovoltaika v roce 2024 je důležité zohlednit několik důležitých faktorů. Klíčové je zjistit, zda váš dům nebo nižší budova má dostatečné sluneční záření pro efektivní výrobu energie.

Dále je potřeba uvážit finanční aspekty. Mala fotovoltaika sice vyžaduje počáteční investici, nicméně lze očekávat návratnost v průběhu několika let. Zároveň, je možno se ucházet o dotace na instalaci solárních panelů.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, na který byste měli myslet, jsou regulace a povolení. Některé oblasti mohou vyžadovat specifická povolení pro instalaci mala fotovoltaika. Je důležité toto zkontrolovat předem, aby se investice do solárních panelů nestala zbytečnou.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin