Kalkulačka fotovoltaiky

Kalkulačka fotovoltaiky se stává klíčovým nástrojem pro kalkulaci návratnosti investice do solárních panelů. Tento nástroj může zachytit specifika každého domácnosti nebo podniku a poskytnout přesný odhad výnosů od sluneční energie.

Důležitým aspektem používání kalkulačky fotovoltaiky je její schopnost předvídat budoucí trendy ve spotřebě energie a ceny energie. Takto dokáže předpovědět případné výkyvy v návratnosti investice do solárních panelů.

V roce 2024 se očekává pokračující trend růstu využívání solární energie, což zvyšuje význam kalkulačky fotovoltaiky. S přehledem informací o různých solárních systémech a jejich efektivitě, se kalkulačka stává nezbytnou součástí plánování investic do fotovoltaiky.

Kalkulačka fotovoltaiky v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jak mohu využít kalkulačku fotovoltaiky od firmy Mobis?

  Naše kalkulačka fotovoltaiky je dokonale přizpůsobena potřebám našich zákazníků, kteří zvažují instalaci fotovoltaického systému. Jednoduše zadáte informace o vašem domě, například velikost, polohu a strukturu střechy a naše kalkulačka vám poskytne předpověd úspor a návratnosti investice do fotovoltaických panelů od firmy Mobis.

 • Jak přesná je kalkulačka fotovoltaiky firmy Mobis?

  Naše kalkulačka fotovoltaiky byla vytvořena na základě mnohaletých zkušeností a dat z reálného provozu fotovoltaických systémů. Věříme, že dokáže poskytnout přesné a realistické odhady návratnosti a úspor energie, které můžete očekávat po instalaci našich fotovoltaických panelů. Nicméně, výsledky by měly být považovány za orientační a konečné hodnoty mohou být ovlivněny mnoha vnějšími faktory.

 • Jaké další výhody má využití kalkulačky fotovoltaiky od firmy Mobis?

  Kromě přesné a rychlé kalkulace potenciálních úspor a návratnosti investice naše kalkulačka fotovoltaiky zákazníkům nabízí možnost vidět, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Navíc, díky naší kalkulačce můžete jednoduše porovnat náklady na instalaci a provoz fotovoltaických panelů od firmy Mobis s jinými typy energie. To může pomoci při rozhodování o přechodu na tuto formu udržitelné energetiky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Kalkulačka fotovoltaiky v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Místo instalace - Pro fungování solární elektrárny je nezbytné, aby byla instalována na místě s dostatečným množstvím slunečního svitu.

Měřítko projektu - Zda se chystáte instalovat menší, domácí elektrárnu nebo větší, komerční projekt, může ovlivnit celkové náklady a návratnost vaší investice.

Zde přichází na řadu kalkulačka fotovoltaiky. Toto užitečné nástroje vám pomůže vyhodnotit potenciální náklady a výnosy z vaší investice do fotovoltaiky. Kalkulačka fotovoltaiky bere v úvahu řadu faktorů, včetně lokality, velikosti projektu, typu solárních panelů a dalších proměnných, které mohou ovlivnit ekonomickou efektivitu solární elektrárny. Kalkulačka fotovoltaiky je tak neocenitelným pomocníkem při rozhodování o investici do solární elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Kalkulačka fotovoltaiky je v roce 2024 nezbytným nástrojem pro každého, kdo zvažuje instalaci fotovoltaických panelů na svou střechu. Tento nástroj umožňuje přesně spočítat, jak efektivní bude fotovoltaická elektrárna vzhledem k orientaci a velikosti střechy, materiálu, ze kterého je střecha vyrobena, a dalším faktorům.

Technické zhodnocení vašeho domu je nezbytné pro zajištění optimální instalace fotovoltaického systému. Bezplatná služba technického zhodnocení zajišťuje, že bude vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů a nebude následně docházet k problémům, jako je například zatékání.

Pozornost je třeba věnovat také na statiku střechy. Je důležité zjistit, zda střecha snese zatížení od panelů a konstrukce, aby nedošlo k její deformaci nebo jiným potížím. Kalkulačka fotovoltaiky vám poskytne detailní přehled výkonu a návratnosti vašeho fotovoltaického systému.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Kalkulačka fotovoltaiky je skvělým pomocníkem pro zjištění výkonnosti a efektivity solárního systému. Také nám umožňuje zjistit, jak efektivní bude pomocí dotačních programů.

Nová zelená úsporám je specifický dotační program, který je určený pro rodinné a bytové domy. Tento program se v roce 2024 mění a je předpoklad, že podmínky pro získání dotace budou ještě příznivější. Jisté však je, že pomocí kalkulačky fotovoltaiky lze zjistit, jak velký finanční přínos může být dotační program pro vás.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V případě, že uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je zásadní zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do jeho sítě. Bez tohoto připojení by totiž byla možnost spustit elektrárnu omezena na tzv. ostrovní režim, což v praxi znamená, že nelze prodávat přebytečnou energii zpět do sítě, a tak by byla fotovoltaická elektrárna do značné míry ,,odříznutá'' od distribuční sítě.

Jednou z věcí, které přitom mohou ověřit "mapy připojitelnosti", je kapacita distribuční soustavy. Díky těmto mapám je možné zjistit, zda distribuční síť v místě, kde plánujete fotovoltaickou elektrárnu instalovat, nevyčerpala kapacitu (na mapě označenou modře), čímž by bylo její připojení nemožné. Dokonce i bez využití kalkulačky fotovoltaiky lze tak alespoň předběžně odhadnout, zda je investice do fotovoltaiky technicky realizovatelná.

Snadno by se mohlo zdát, že mapa připojitelnosti je ideální nástroj na přesné určení možnosti připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti, ovšem tomu tak není. 100% přesnosti je totiž dosaženo až po podání žádosti o připojení. Společností, které takové žádosti pro své klienty zajišťují, je mnoho a jejich podmínky se mohou lišit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Při hodnocení ekonomické efektivity solární elektrárny je klíčovým nástrojem kalkulačka fotovoltaiky. Tento nástroj Vám pomůže porozumět jakými parametry se řídit a jak předpovědět výnosy vaší budoucí elektrárny. Kalkulačka fotovoltaiky je podkladem pro rozhodování o velikosti a typu systému na základě vaší předpokládané spotřeby elektrické energie.

Kalkulačka fotovoltaiky zohledňuje také vývoj cen elektrické energie a dotační podpory v rámci regionu. Je důležité zmínit, že předpovídání cen a dotační podpory je velmi obtížné a výstupy by měly být chápány pouze jako odhad.

Ekonomická návratnost investice je rozhodující faktor. Výstupy z kalkulačky fotovoltaiky Vám pomohou lépe pochopit, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí. Bez použití kalkulačky fotovoltaiky by investice do solární elektrárny mohla být rizikovou investicí.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Při zhodnocení možnosti instalace fotovoltaické elektrárny je nezbytné vzít v potaz řadu faktorů. Nejdůležitějšími z nich jsou poloha, orientace a sklon střechy, dostupnost slunečního světla a možnost připojení k elektrické síti.

Dále je třeba zvážit financování a návratnost investice. Před tím, než rozhodnete o nákupu fotovoltaických panelů, je důležité provést detailní analýzu nákladů a výnosů. V tuto chvíli přichází na řadu kalkulačka fotovoltaiky, která Vám efektivně pomůže spočítat potenciální náklady a výnosy.

Využití kalkulačky fotovoltaiky je velmi jednoduché a intuitivní. Tento nástroj Vám pomůže při vašem rozhodování a snadno zjistíte, zda je vaše rozhodnutí investovat do fotovoltaiky správné. Nezapomeňte, že investice do fotovoltaiky by měla být dlouhodobá a měla by se vám vyplatit.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin