Kalkulace FVE

Při správném výpočtu a kalkulace fve v roce 2024 lze dosáhnout optimalizace nákladů i zlepšení energetické efektivity. Rozsáhlá data a pečlivé zpracování jsou klíčem k přesné kalkulaci.

Úspěšná kalkulace fve pro rok 2024 vyžaduje nejen důkladné znalosti, ale i aktualizaci dat - zohlednění změn v legislativě, technologiích a tržních trendech. Poskytuje tak neocenitelný nástroj pro rozhodování v energetice, investice do infrastruktury nebo výroby i obchodu s energiemi.

Využití správné kalkulace fve v roce 2024 nám tak může otevřít dveře k efektivnějšímu a udržitelnějšímu využívání zdrojů, ke snížení emisí a k celkovému zlepšení energetické bilance. To vše díky precizní kalkulaci a důkladné analýze dat, což je základem pro správné rozhodování.

Kalkulace FVE v roce 2024: Nejčastější dotazy

 • Jakým způsobem provádí společnost Mobis kalkulace FVE?

  Společnost Mobis provádí kalkulace FVE (Fotovoltaické elektrárny) velmi sofistikovaným způsobem. Používáme přední technologie a softwarové nástroje, které nám pomáhají přesně vypočítat, jakou fotovoltaickou elektrárnu byste potřebovali pro maximalizaci úspor. Naše metody jsou založené na určení sluneční radiace, výpočtu energetické efektivity a analýze energetické spotřeby objektu.

 • Jak rychle může Mobis poskytnout kalkulaci FVE?

  Společnost Mobis se chlubí svou rychlou odezvou a efektivitou. Obvykle jsme schopni poskytnout předběžnou kalkulaci FVE do 48 hodin od obdržení všech potřebných informací a údajů. Pokud je potřeba detailnější studie s přímým návštěvou a analýzou místa instalace, doba může být individuálně delší.

 • Proč bych měl volit Mobis k provedení kalkulací FVE?

  Mobis je společnost s dlouholetou praxí a vysokou odborností v oblasti fotovoltaických systémů. Naši zkušení odborníci provádějí kalkulace FVE s maximální pečlivostí a přesností, přičemž berou v úvahu všechny individuální parametry a požadavky. Naší prioritou je nejen excelentní servis, ale i úplné pochopení potřeb a očekávání našich zákazníků.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Kalkulace FVE v roce 2024: Co je potřeba zvážit?

Kalkulace fve je jednou z nejdůležitějších věcí, které musíte před instalací fotovoltaické elektrárny vzít v potaz. Při ní se zohledňuje několik faktorů jako například orientace střechy, úhel střechy, lokalita, zastínění střechy, případně i typ a kvalita fotovoltaických panelů. Dále do kalkulace vstupuje energetická náročnost objektu, cena elektřiny a odhadované náklady na servis a údržbu.

Důležitým prvkem při kalkulaci fve je také zohlednění veškerých nákladů spojených s instalací a provozem fotovoltaické elektrárny. Zaškolení personálu, náklady na údržbu a servis, pořizovací cena a náklady na likvidaci na konci životnosti, to všechno do kalkulace patří. Poslední, ale neméně důležitou složkou kalkulace fve, je také zohlednění všech možných podpor a dotací, které vám mohou pomoci snížit počáteční investici.

Dalším faktorem ovlivňujícím kalkulaci fve je vývoj ceny elektřiny a návratnost investice. Předpovídání vývoje ceny elektřiny je sice riskantní, ale může výrazně ovlivnit návratnost vaší investice. Zároveň nesmíme zapomínat ani na stávající legislativní podmínky a jejich možné budoucí změny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Kalkulace FVE v roce 2024 bude mít hlavní roli při planování fotovoltaických projektů. Rozhodné faktory pro úspěšnou kalkulaci zahrnují velikost, orientaci a typ střechy, jakož i její statiku.

Je důležité mít na paměti, že ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaických systémů. Faktory jako velikost, orientace a typ materiálu střechy mohou ovlivnit efektivitu a výrobu solární energie. Specifické aspekty, jako je velikost střechy, její orientace a materiál, by měly být vzaty v úvahu při kalkulaci FVE.

Navíc je důležité zohlednit i statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí nestrápilo stavbu. Technické zhodnocení domu může být nejjednodušší možností, jak ověřit schopnost střechy nést instalované solární panely, a může být součástí kalkulace FVE.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Kalkulace fve je pro žadatele o dotaci klíčová, protože ukazuje ekonomickou efektivnost projektu. Jestliže je ekonomická efektivita (NPV, IRR) významně kladná, budou mít žadatelé vyšší šanci na získání dotace.

Důležité je také zdůraznit, že podmínky dotačních programů jsou dynamicky se měnící a obecně platí, že čím dříve podáte žádost, tím máte vyšší šanci na získání dotace. Významnou roli hraje i správně vypracovaná žádost a kalkulace fve, která by měla být součástí každé žádosti.

Proto se doporučuje konzultovat kalkulace fve s odbornou firmou, která má zkušenost s dotačními tituly na solární elektrárny. Tato firma Vám pomůže vypracovat žádost a poskytne potřebné poradenství k návrhu projektu.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete v budoucnu provozovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu, měli byste se předem informovat o možnostech připojení k distribuční síti. Na roky 2024 a později je důležité kontaktovat provozovatele distribuční soustavy kvůli ověření možnosti připojení. Připojení k síti umožňuje prodej přebytečné energie, ale dostupnost tohoto připojení může být omezena kapacitou sítě v daném regionu.

Detaily o kapacitě sítě lze zjistit pomocí nástroje od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) přejmenovaného na Energetický Distribuční Úřad (EDÚ). Tento nástroj, zvaný Mapa připojitelnosti, umožňuje uživatelům vidět místa, kde je kapacita sítě již naplněna, což je zobrazeno modrou barvou.

I přesto, že Mapa připojitelnosti poskytuje orientační představu o dostupnosti připojení, je konečnou certitudu možné získat až po podání žádosti o připojení. Tuto žádost je možné starosti nechat profesionálním dodavateli, jako jsme my, kteří se o vše postaráme za Vás.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Při zvažování investice do solární elektrárny v roce 2024 je důležité vzít do úvahy několik klíčových aspektů. Ekonomická kalkulace je základním kamenem, který pomůže určit finanční výhodnost takového kroku.

Kalkulace musí zahrnovat spotřebu elektrické energie, aktuální cenu elektřiny, dostupné dotační programy i velikost a typ navrhovaného systému. Je důležité si uvědomit, že výstupy z takových analýz jsou často pouze orientační, i přesto se jedná o nezbytnou součást procesu rozhodování.

Nezbytnost této kalkulace vychází z faktu, že i odhadované hodnoty mohou významně napomoci při zjišťování, zda se investice do solární elektrárny ekonomicky vyplatí. I když se jedná pouze o předběžné hodnocení, jeho význam pro celkový výsledek by neměl být podceňován.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Klíčovým faktorem před investicí do fotovoltaických elektráren je kalkulace fve, která zahrnuje náklady na nákup a instalaci systému, provozní a údržbové náklady, a očekávaný výnos z prodeje elektrické energie. Předpovědi sluneční radiace a stabilita sítě jsou také důležitými parametry pro kalkulace fve.

Dalším důležitým faktorem je legislativní rámec. Je nezbytné sledovat změny v zákonech a regulacích týkajících se fotovoltaických elektráren a energií obecně. Například, v některých zemích se mění pravidla pro výkup přebytečné energie, což může značně ovlivnit výslednou kalkulace fve.

Konečně, zvážit je třeba i životnost fotovoltaických panelů a možnosti jejich recyklace po skončení životnosti. Je třeba vzít v úvahu i fakt, že jejich výkonnost postupně klesá s časem. Tato skutečnost by měla být rovněž zahrnuta v kalkulace fve.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co o nás klienti říkají?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin