Solární panely na poli

Pořízení fotovoltaiky nemusíte platit jen z vlastních úspor. Stát nabízí řadu dotačních programů, které vám ušetří stovky tisíc korun. A s jejich vyřízením vám pomůžeme.

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Ačkoli pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) vypadá jako finančně náročný projekt, záhy zjistíte, že nemusíte celou investici financovat z vlastních peněz. Stát nabízí na pořízení fotovoltaiky řadu štědrých dotací. Mezi ty nejčastější patří:

Dotace na další prvky fotovoltaického systému

Výše dotace, kterou můžete získat, se liší podle výkonu FVE a podle toho, zda máte instalované i doplňkové produkty. Získat můžete až 200 000 Kč, a to následovně:

 • instalace s výkonem 2 kWp se standardním měničem - 40 000 Kč
 • instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem - 60 000 Kč
 • instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla - 100 000 Kč
 • instalace každého dalšího 1 kWp výkonu - 10 000 Kč
 • dotace za 1 kWh elektrického akumulačního systému - 10 000 Kč

Kromě toho ale můžete získat i další dotace , a to na pořízení:

• tepelného čerpadla v kombinaci se solárními panely,
• dobíjecí stanice pro elektromobil.
Využít jich samozřejmě můžete i několik najednou. Podívejme se, k čemu vám jaké dotace poslouží.

Peníze v ruce

Dotace Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je nejčastější dotace, o kterou lidé v rámci pořízení fotovoltaiky žádají. Vyřizuje se přes Státní fond životního prostředí a stát vám prostřednictvím tohoto programu vyplatí až 275 000 Kč v závislosti na typu projektu.

Způsob výpočtu se odvíjí od toho, jaký výkon vaše FVE bude mít, zda máte měnič a odborný posudek. Nejnižší možná dotace je na výkon FVE ve výši 2 kWp. V takovém případě získáte dotaci ve výši 40 000 Kč. Pokud si pořídíte také hybridní měnič, máte nárok na dotaci ve výši 60 000 Kč, přičemž každý 1 kWp navyšuje dotaci o 10 000 Kč. Maximální limit je stanoven na 10 000 kWp, takže v kombinaci s odborným posudkem můžete získat dotaci až 145 000 Kč.

Pokud navíc zvolíte také bateriové uložiště, maximální výšedotace je 205 000 Kč.

Šetření peněz pomocí obnovitelných zdrojů energie

Modernizační fond RES+

Dotace v rámci modernizačního programu RES+ je rozdělena do 3 kategorií a je určena:

 • obcím, samosprávným městským obvodům a městským částem nebo jimi zřízeným příspěvkovým organizacím (RES+ č.4)
 • stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích. (RES+ č.1)
 • obcím na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu. (RES+ č.3)

Dotaci můžete v rámci jednotlivých programů získat na:

 • fotovoltaickou elektrárnu
 • bateriovou akumulaci
 • elektrolyzér
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Dílčí podpory na jednotlivé kategorie jsou následně sčítány. Samotná výše podpory se odvíjí od výše nákladů, kapacitě akumulace baterie a výkonnosti elektrolyzéru. Celková výše podpory nesmí překročit maximální míru podpory podle článku 41 GBER (nařízení Komise EU č. 651/2014).

graf stocku

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

V rámci OP TAK je možné žádat o dotaci na pořízení FVE v rámci programu Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách. Program je určen malým, středním i velkým podnikům z vybraných oblastí. Program poskytuje dotace například na osvětlení, rozvody elektřiny a plynu a další. V rámci fotovoltaiky můžete získat dotaci na:

 • fotovoltaické systémy
 • solární termické systémy
 • tepelná čerpadla apod.

Výše dotace se pohybuje od 500 000 Kč do 200 000 000 Kč v závislosti na velikosti podniku.

Lidé, kteří si podávají ruce

Dotace na tepelné čerpadlo a dobíjecí stanici při pořizování FVE

Dotaci můžete získat také na pořízení tepelného čerpadla nebo na pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily, a to opět z programu Nová zelená úsporám. Na pořízení tepelného čerpadla nabízí stát dotaci až 140 000 Kč. Na nejvyšší možnou dotaci dosáhnete v případě, že zkombinujete odborný posudek, FVE, hybridní měnič a navíc si pořídíte dvě dobíjecí stanice. Dotace pak činí 275 000 Kč.

Chcete pomoci s vyřízením dotací?

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin