Facebook Pixel

Dotačních programů, které je možné využít při instalaci fotovoltaických elektráren existuje hned několik. Nová zelená úsporám, modernizační fond RES+ a operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) jsou těmi nejběžnějšími.

Zaměříme se na dotační program Nová zelená úsporám a jeho možnosti jeho využití při instalaci fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům.

solar

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám (NZÚ) je tím nejběžnějším a pro většinu z nás nejzajímavějším dotačním programem. NZÚ má několik podtitulů, jejichž cílem je snížit náklady na úsporná opatření rodinných domů a zvýšit motivaci vlastníků k realizaci energeticky úsporných opatření. Dotace lze mezi sebou kombinovat a tím získat dotační bonus.

Kolik a na čem můžeme pomocí Nové zelené úsporám ušetřit?

Odborný posudek

Vše začíná sestavením odborného posudku od certifikované firmy či projektanta, na který se vztahuje dotace ve výši 5.000 Kč.

solar

Hybridní měnič a instalovaný výkon FVE

Na základě odborného posudku zjistíme, jaký výkon je potřeba k zajištění požadované energetické úspory. Výkon fotovoltaické elektrárny se měří v jednotkách kWp a je jedním ze stěžejních ukazatelů pro určení dotace. K tomu je ještě potřeba splnit požadavek na měnič napětí, který stejnosměrné napětí vyrobené panely na střeše mění na střídavé, na které jsou standardně přizpůsobeny všechny domácí spotřebiče a elektrická síť.

Doporučujeme instalaci hybridního měniče, což znamená, že umí v síti míchat energii z více zdrojů. Pokud tedy nepanuje pro výrobu energie příhodné počasí a spotřeba domácnosti převyšuje výrobu, musí tento měnič umět doplnit výrobu z baterie, sítě či jiného zdroje.

Minimální výkon pro poskytnutí dotace je 2 kWp (40.000 Kč) v kombinaci s hybridním měničem je však vyšší – 60.000 Kč. Maximální výkon dotovaného systému je omezen na 10 kWp.

Každý jeden kWp navyšuje dotaci o 10.000 Kč. Zvýšení maximálního limitu pro rodinné domy je očekáváno v následujícím roce. Pokud zvolíte fotovoltaickou elektrárnu o maximálním výkonu s hybridním měničem,můžete očekávat dotaci až 140.000 Kč.

solar

Bateriové úložiště fotovoltaické elektrárny

Pokud chceme vyrobenou energii zužitkovat pro chod domácnosti co nejefektivněji, je dobré si pořídit k fotovoltaickému systému taktéž baterii. Podmínkou pro získání dotace na bateriové úložiště je kapacita baterie, která musí činit minimálně jednonásobek hodnoty instalovaného výkonu solární elektrárny. ičem je však vyšší – 60.000 Kč. Maximální výkon dotovaného systému je omezen na 10 kWp.

Kapacita baterie se měří v kWh. Někteří výrobci baterií garantují 80% kapacitu baterie po 10 letech jejího provozu. Za každou jednu kWh kapacity instalované baterie je možné navýšit dotaci o 10.000 Kč až do maximální výše dotace.

solar

Dobíjecí stanice – tzv. Wall box

Dotaci lze navýšit ještě při pořízení domácí dobíjecí stanice na elektromobil či hybridní automobil. Na pořízení dobíjecí stanice Nová zelená úsporám přispívá až 30.000 Kč.

Pokud tedy pořídíte 2 dobíjecí stanice, můžete počítat s navýšením dotace až o 60.000 Kč a v případě kombinace s fotovoltaickou elektrárnou i s kombinačním bonusem 10.000 Kč.

Maximální výše dotace různých instalací FVE

Hodnota maximální výše dotace na fotovoltaiku pro rodinný dům je stanovena na:

  • 145.000 Kč pro kombinaci odborného posudku a FVE s hybridním měničem;
  • 205.000 Kč pro kombinaci odborného posudku, FVE s hybridním měničem a bateriovým úložištěm;
  • 275.000 Kč pro kombinaci odborného posudku, FVE s hybridním měničem a baterií a dvěma dobíjecími stanicemi.
solar

Žádost a vyplacení dotace Nová zelená úsporám

Žádost o dotaci se podává ihned po složení zálohy. Mobis Vám garantuje vrácení zálohy v případě negativního vyřízení dotace. Úředníci pak zpravidla do několika týdnů tuto dotaci vyřídí (v drtivé většině případů pozitivně). O výsledku budete ihned informováni.

Dotace je vyplacena zpětně na účet příjemce (vlastníka rodinného domu). Je tedy třeba počítat s tím, že Váš projekt musíte zaplatit v plné výši a na základě zaplacené faktury a revizní zprávy (tj. po uvedení elektrárny do ostrého provozu) je Vám tato přiznaná dotace vyplacena.

Chcete zjistit, kolik získáte z Nové zelené úsporám na svůj projekt?

Nezávazná poptávka fotovoltaiky

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s.r.o.

Kontaktní formulář