Dotačních programů, které je možné využít při instalaci fotovoltaických elektráren existuje hned několik. Nová zelená úsporám, modernizační fond RES+ a operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) jsou těmi nejběžnějšími.

Zaměříme se na dotační program Nová zelená úsporám a jeho možnosti jeho využití při instalaci fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům.

Projekt solárních panelů - spolupráce stavbaře a manažera

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám (NZÚ) je tím nejběžnějším a pro většinu z nás nejzajímavějším dotačním programem. NZÚ má několik podtitulů, jejichž cílem je snížit náklady na úsporná opatření rodinných domů a zvýšit motivaci vlastníků k realizaci energeticky úsporných opatření. Dotace lze mezi sebou kombinovat a tím získat dotační bonus.

Kolik a na čem můžeme pomocí Nové zelené úsporám ušetřit?

Odborný posudek

Vše začíná sestavením odborného posudku od certifikované firmy či projektanta, na který se vztahuje dotace ve výši 5.000 Kč.

Poradní komunikace o šetření a solárních panelech

Hybridní měnič a instalovaný výkon FVE

Na základě odborného posudku zjistíme, jaký výkon je potřeba k zajištění požadované energetické úspory. Výkon fotovoltaické elektrárny se měří v jednotkách kWp a je jedním ze stěžejních ukazatelů pro určení dotace. K tomu je ještě potřeba splnit požadavek na měnič napětí, který stejnosměrné napětí vyrobené panely na střeše mění na střídavé, na které jsou standardně přizpůsobeny všechny domácí spotřebiče a elektrická síť.

Doporučujeme instalaci hybridního měniče, což znamená, že umí v síti míchat energii z více zdrojů. Pokud tedy nepanuje pro výrobu energie příhodné počasí a spotřeba domácnosti převyšuje výrobu, musí tento měnič umět doplnit výrobu z baterie, sítě či jiného zdroje.

Minimální výkon pro poskytnutí dotace je 2 kWp (40.000 Kč) v kombinaci s hybridním měničem je však vyšší – 60.000 Kč. Maximální výkon dotovaného systému je omezen na 10 kWp.

Každý jeden kWp navyšuje dotaci o 10.000 Kč. Zvýšení maximálního limitu pro rodinné domy je očekáváno v následujícím roce. Pokud zvolíte fotovoltaickou elektrárnu o maximálním výkonu s hybridním měničem,můžete očekávat dotaci až 140.000 Kč.

Důvěrně zvednutý palec nahoru

Bateriové úložiště fotovoltaické elektrárny

Pokud chceme vyrobenou energii zužitkovat pro chod domácnosti co nejefektivněji, je dobré si pořídit k fotovoltaickému systému taktéž baterii. Podmínkou pro získání dotace na bateriové úložiště je kapacita baterie, která musí činit minimálně jednonásobek hodnoty instalovaného výkonu solární elektrárny. ičem je však vyšší – 60.000 Kč. Maximální výkon dotovaného systému je omezen na 10 kWp.

Kapacita baterie se měří v kWh. Někteří výrobci baterií garantují 80% kapacitu baterie po 10 letech jejího provozu. Za každou jednu kWh kapacity instalované baterie je možné navýšit dotaci o 10.000 Kč až do maximální výše dotace.

Lidská dlaň drží zelenou rostlinu

Dobíjecí stanice – tzv. Wall box

Dotaci lze navýšit ještě při pořízení domácí dobíjecí stanice na elektromobil či hybridní automobil. Na pořízení dobíjecí stanice Nová zelená úsporám přispívá až 30.000 Kč.

Pokud tedy pořídíte 2 dobíjecí stanice, můžete počítat s navýšením dotace až o 60.000 Kč a v případě kombinace s fotovoltaickou elektrárnou i s kombinačním bonusem 10.000 Kč.

Maximální výše dotace různých instalací FVE

Hodnota maximální výše dotace na fotovoltaiku pro rodinný dům je stanovena na:

  • 145.000 Kč pro kombinaci odborného posudku a FVE s hybridním měničem;
  • 205.000 Kč pro kombinaci odborného posudku, FVE s hybridním měničem a bateriovým úložištěm;
  • 275.000 Kč pro kombinaci odborného posudku, FVE s hybridním měničem a baterií a dvěma dobíjecími stanicemi.
Řadová výstavba domů s solárními panely na střechách

Žádost a vyplacení dotace Nová zelená úsporám

Žádost o dotaci se podává ihned po složení zálohy. Mobis Vám garantuje vrácení zálohy v případě negativního vyřízení dotace. Úředníci pak zpravidla do několika týdnů tuto dotaci vyřídí (v drtivé většině případů pozitivně). O výsledku budete ihned informováni.

Dotace je vyplacena zpětně na účet příjemce (vlastníka rodinného domu). Je tedy třeba počítat s tím, že Váš projekt musíte zaplatit v plné výši a na základě zaplacené faktury a revizní zprávy (tj. po uvedení elektrárny do ostrého provozu) je Vám tato přiznaná dotace vyplacena.

Chcete zjistit, kolik získáte z Nové zelené úsporám na svůj projekt?

Nezávazná poptávka fotovoltaiky

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin